BIP WSIiZ
Laboratorium Technik Nauczania Wspomaganych Nowoczesnymi Technologiami Informatycznymi

Laboratorium Technik Nauczania Wspomaganych Nowoczesnymi Technologiami Informatycznymi

Laboratorium jest zlokalizowane w sali KM112 i może służyć do badań nad porównaniem skuteczności tradycyjnych i elektronicznych form kształcenia, porównana narzędzi różnych firm do tworzenia kursów e‑learningowych, możliwości tworzenia i wykorzystania obiektów wiedzy w tworzonych kursach zdalnego nauczania, określenia jakości obiektów wiedzy (z perspektywy pedagogicznej i technicznej), wykorzystania platformy e‑learningowej i zakupionych narzędzi współpracy przy realizowanych międzynarodowych projektach, wykorzystanie e‑learningu w nauczaniu osób niepełnosprawnych.

Laboratorium wyposażone jest w specjalny sprzęt dla osób niedowidzących np. w monitory i drukarki Brajla. Wśród wyposażenia Laboratorium znajdują się m.in.:

 • dwa monitory dotykowe 19″ NEC EA190M,
 • monitor Braille’a BrailleMate 20,
 • tablet interaktywny, bezprzewodowy Waltop X861,
 • kamera cyfrowa HD Sony HDR-XR155EB,
 • oprogramowanie Jaws Professional,
 • drukarka Brajlowska Index Basic-D.

Laboratorium Laboratorium Technik Nauczania Wspomaganych Nowoczesnymi Technologiami Informatycznymi pozwala na prowadzenie badań w zakresie rozwiązań zdalnego nauczania. Uczelnia posiada dwie platformy e‑learning: eWSIiZ (http://e-wsiz.pl) oraz Blackboard (https://bb.wsiz.edu.pl). W przypadku platformy Blackboard wdrożone są 4 moduły: Course Delivery (Zarządzanie kursami), Content Management (Zarządzanie treścią), Outcomes Assessment (Ocena Wyników) oraz Community Engagement (Zarządzanie społecznością).

W laboratorium stworzona została przestrzeń dla organizacji studenckich, samorządu i kół naukowych do komunikacji, współpracy, prac grupowych, promocji osiągnięć, wymiany plików, itp. 

Zapewniona została możliwość odpłatnego udostępniania wybranych kursów e learningowych wszystkim zainteresowanym chcącym uzupełnić swoją wiedzę lub zdobyć nowe umiejętności. szkolenia z zakresu: metodyki i metodologii budowy szkoleń e learning, tworzenie treści szkoleniowych, założeń dydaktycznych e learningu, administracji platformą LMS/LCMS.

Laboratorium pozwala na prowadzenie badań w zakresie:

 • Metodyki tworzenia kursów e-learningowych, tak aby uzyskać odpowiedni poziom efektywności dydaktycznej oraz optymalny stosunek poniesionych nakładów finansowych do uzyskanych rezultatów.
 • Wielokrotnego wykorzystania treści szkoleniowych pomiędzy różnymi platformami zdalnego nauczania za pomocą tzw. obiektów nauczania wielokrotnego użytku (Reusable Learning Objects) oraz budowy repozytoriów materiałów szkoleniowych opartych na istniejących platformach e- learningowych.
 • Wykorzystania mobile learningu w szkolnictwie wyższym w wielonarodowym środowisku nauki oraz opracowania strategii wdrożenia rozwiązań mobilnych w organizacji.
 • Budowy zawartości kursów e-learningowych oraz kursów masowych (MOOC) według światowych standardów (w ramach projektu MOOC-ni wiedzą – otwarte kursy e-learningowe WSIiZ).
 • Współtworzenia kursów e-learningowych w międzynarodowym środowisku projektowym (w ramach realizowanych przez siebie projektów międzynarodowych z komponentem e learningowym np. ICT4STD [Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development]).
 • Learning analytics w instytucjach szkoleniowych, czyli analizy parametrów procesu zdalnego nauczania za pomocą zaawansowanych metod analizy danych w celu optymalizacji całego procesu.

Pracownicy laboratorium prowadzą badania poświęcone zagadnieniom zdalnego nauczania i realizują wiele projektów zarówno dydaktycznych jak i naukowo-badawczych z tego obszaru.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content