Laboratorium Fizyki

Laboratorium Fizyki jest zlokalizowane w sali KM304 i ma na celu zapoznanie studenta z typowymi przyrządami fizycznymi i sposobem ich wykorzystania w pomiarach oraz realizację przez studenta samodzielnego przeprowadzenia eksperymentu fizycznego wraz z właściwym sposobem opracowania danych pomiarowych.

Laboratorium Fizyki
Laboratorium Fizyki

W Laboratorium Fizyki studenci dokonują pomiarów:

 • podstawowych wielkości elektrycznych,
 • z obszaru optyki: np. wyznaczenia kąta odchylenia promienia światła przez pryzmat przy pomocy spektrometru optycznego lub pomiaru długości fali przy użyciem siatki dyfrakcyjnej,
 • ciepła właściwego wody,
 • prędkości dźwięku w powietrzu,
 • gęstości ciał stałych.

W laboratorium studenci zdobywają umiejętności związane z poprawnym wykonywaniem pomiarów podstawowych wielkości fizycznych, dyskusji otrzymanych wyników oraz wyznaczaniu błędów pomiarowych. Zyskują także umiejętność przeprowadzania doświadczeń fizycznych. W pracowni prowadzone są zajęcia praktyczne do przedmiotu podstawowego dla kierunku Informatyka jakim jest Fizyka. Zajęcia są wprowadzeniem do tematyki miernictwa, które jest następnie rozwijane na innych przedmiotach kierunkowych dając solidne podstawy do zdobywania bardziej specjalistycznej wiedzy z obszaru miernictwa, monitorowania i analizy danych statystycznych.

Laboratorium Fizyki wyposażone jest w liczne urządzenia i przyrządy pomiarowe, m.in.:

 • ławę optyczną z podziałką i oprzyrządowaniem (soczewki, ekran, źródło światła),
 • zestaw opornic: dekadowa i suwakowa,
 • zestaw multimetrów Sanwa CD772 i UNI-T HC505E,
 • zasilacze NDN DF1730SB5A,
 • kalorymetr z oprzyrządowaniem,
 • spektrometr optyczny wyposażony w lunetę z okularem typu Ramsden, kolimatorem z regulowaną szczeliną oraz podziałkę kątową z noniuszem,
 • wagi szalkowe oraz elektroniczne z oprzyrządowaniem,
 • śruby mikrometryczne i suwmiarki,
 • komputerowy zestaw laboratoryjny CoachLab II+ z zestawem czujników.

Opiekun: mgr inż. J. Jamiński: jjaminski@wsiz.edu.pl

Laboratorium Fizyki

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021