Kurs: Podstawy inwestowania na giełdzie

Program kursu Szkoły Giełdowej „Podstawy inwestowania na giełdzie” realizowany jest w trakcie pięciu wykładów i obejmuje łącznie 14 godzin. W kursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych. 

Kurs: Podstawy inwestowania na giełdzie

 

 

Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu rynku kapitałowego, wykładowcy akademiccy oraz pracownicy instytucji rynku giełdowego.

 

1. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3 godziny), w tym m.in.:

 • Pojęcia wstępne
 • Rynek kapitałowy
 • Instrumenty finansowe notowane na giełdzie
 • Instytucje zbiorowego inwestowania

 2. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (3 godziny), w tym m.in.:

 • Rynek giełdowy
 • Systemy notowań
 • Rodzaje zleceń
 • Harmonogram sesji
 • Nadzór nad sesją

 3. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godziny), w tym m.in.:

 • Podstawowe pojęcia rynku finansowego
 • Wzrost gospodarczy i polityka gospodarcza
 • Wpływ gospodarki na rynek finansowy
 • Analiza fundamentalna – otoczenie przedsiębiorstwa

 4. Wybór i ocena spółki (3 godziny), w tym m.in.:

 • Sprawozdania finansowe spółek
 • Wskaźniki rynkowe
 • Analiza fundamentalna
 • Jak korzystać z informacji

 5. Analiza techniczna, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (3 godziny), w tym m.in.:

 • Pojęcie portfela inwestycyjnego
 • Najważniejsze metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • Analiza techniczna
 • Trendy rynkowe
Kurs: Podstawy inwestowania na giełdzie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020