Kurs: Podstawy inwestowania na giełdzie

Program kursu Szkoły Giełdowej „Podstawy inwestowania na giełdzie” realizowany jest w trakcie pięciu wykładów i obejmuje łącznie 14 godzin. W kursie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego, sposobów inwestowania i zasad rządzących rynkiem papierów wartościowych. 

 

Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu rynku kapitałowego, wykładowcy akademiccy oraz pracownicy instytucji rynku giełdowego.

 

1. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3 godziny), w tym m.in.:

·         Pojęcia wstępne

·         Rynek kapitałowy

·         Instrumenty finansowe notowane na giełdzie

·         Instytucje zbiorowego inwestowania

2. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2 godziny), w tym m.in.:

·         Podstawowe pojęcia rynku finansowego

·         Wzrost gospodarczy i polityka gospodarcza

·         Wpływ gospodarki na rynek finansowy

·         Analiza fundamentalna – otoczenie przedsiębiorstwa

 3. Analiza techniczna, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (3 godziny), w tym m.in.:

·         Pojęcie portfela inwestycyjnego

·         Najważniejsze metody podejmowania decyzji inwestycyjnych

·         Analiza techniczna

·         Trendy rynkowe

4. Wybór i ocena spółki (3 godziny), w tym m.in.:

·         Sprawozdania finansowe spółek

·         Wskaźniki rynkowe

·         Analiza fundamentalna

·         Jak korzystać z informacji

5. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (3 godziny), w tym m.in.:

·         Rynek giełdowy

·         Systemy notowań

·         Rodzaje zleceń

·         Harmonogram sesji

·         Nadzór nad sesją

Kurs: Podstawy inwestowania na giełdzie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021