BIP WSIiZ
Koło Naukowe Marketingu i Mediów

Koło Naukowe Marketingu i Mediów

Kim jesteśmy?

Koło Naukowe Marketingu i Mediów powstało w kwietniu 2013 roku jako Koło Naukowe Nowe Media. Misją działalności koła naukowego jest m.in. poszerzanie zainteresowań, wiadomości i umiejętności studentów z zakresu mediów, mediów społecznościowych, marketingu, budowania wizerunku marki w sieci, projektowania identyfikacji wizualnej, projektowania i optymalizacji grafiki do sieci oraz montażu wideo do sieci. Współpraca koła z redakcją mediów studenckich intro.media umożliwia zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce i zdobycie doświadczenia już w trakcie studiów. W organizacji aktywnie działa kilkunastu członków, głównie są to studenci Dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz Komunikacji Cyfrowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Zobacz film o nas.

 

Czym się zajmujemy?

Podejmowane przez nas działania skupiają się na:

  • poszerzaniu zainteresowań, wiadomości i umiejętności studentów z zakresu m.in. mediów w Polsce i na świecie, mediów społecznościowych, marketingu, budowania wizerunku marki w sieci, projektowania identyfikacji wizualnej, projektowania i optymalizacji grafiki do sieci oraz montażu wideo,
  • wyjazdach naszych członków na konferencje naukowe, warsztaty i szkolenia,
  • organizacji własnych wydarzeń o charakterze naukowym, kulturowym, edukacyjnym (warsztaty, konkursy, eventy, webinaria, itp.),
  • przygotowaniu przez studentów wystąpień konferencyjnych oraz nauce opracowywania efektywnych i efektownych prezentacji,
  • przeprowadzeniu badań naukowych oraz przygotowaniu publikacji naukowych we współpracy z kadrą naukowo-dydaktyczną.

 

Koło Naukowe Marketingu i Mediów

Opiekunka:
mgr Karolina Góraj
kgoraj@wsiz.edu.pl

Liderka:
Yaryna Kysil
ykysil@wsiz.edu.pl

Pokój: RA135

Dowiedz się więcej:
Profil Facebook
Grupa Facebook

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content