Projekt badawczy pt. „Charakterystyka właściwości antyoksydacyjnych i chemoprewencyjnych polskich miodów odmianowych z wykorzystaniem modeli trawienia i absorpcji w przewodzie pokarmowym”, którego współautorkami są badaczki z Katedry Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych WSIiZ, otrzymał finansowanie Narodowego Centrum Nauki (NCN) w kwocie ponad 638 tysięcy złotych. Projekt ten oprócz NCN otrzymał również pozytywną opinię niemieckiego German Research Foundation (DFG).

Projekt został złożony i będzie realizowany przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oraz Uniwersytet Techniczny w Berlinie. Zakres badań przewidzianych do realizacji przez Kolegium Medyczne WSIiZ będzie wykonywany przez zespół badaczek z Kolegium Medycznego: prof. Zofię Nizioł-Łukaszewską, mgr Martynę Zagórską-Dziok oraz mgr Aleksandrę Ziemlewską.

W związku ze stale rosnącą liczbą chorób ściśle związanych z powstawaniem w naszym organizmie nadmiernej ilości wolnych rodników i stresu oksydacyjnego, będącego konsekwencją ich nagromadzenia, badania zespołu realizującego projekt skupią się na charakterystyce aktywności biologicznej, w tym właściwości przeciwutleniających i chemoprewencyjnych, wybranych polskich miodów odmianowych. Powszechnie wiadomo, iż skuteczną obroną przed działaniem wolnych rodników może być spożywanie pokarmów bogatych w przeciwutleniacze – substancje mające szczególne znaczenie w utrzymaniu równowagi potencjału oksydacyjno-redukcyjnego. Miód jest naturalnym produktem spożywczym posiadającym dużą wartość odżywczą i profilaktyczno-terapeutyczną poprzez dostarczanie przyswajalnych węglowodanów, substancji aktywnych biologicznie, związków o działaniu bakteriostatycznym, kwasów organicznych, niektórych aminokwasów oraz makro – i mikroelementów. 

Planowane badania obejmują weryfikację pochodzenia botanicznego miodów za pomocą analizy pyłkowej i metod fizykochemicznych, symulacje trawienia i transportu transnabłonkowego, określenie całkowitej zawartości fenoli i wpływu poszczególnych związków na całkowitą aktywność antyoksydacyjną, ilościowe oznaczenia związków przeciwutleniających (polifenoli i produktów ich degradacji i przemian), jak również ocenę właściwości antyoksydacyjnych i chemoprewencyjnych z wykorzystaniem metod in vitro. Ponadto zespół podejmie próbę zweryfikowania synergii pomiędzy związkami przeciwutleniającymi zawartymi w miodach oraz oceni działanie cytoprotekcyjne miodów w warunkach stresu oksydacyjnego, jak również ich wpływ na wewnątrzkomórkowy poziom wolnych rodników i aktywność enzymów antyoksydacyjnych.

Dodatkowo zostaną zweryfikowane właściwości chemoprewencyjne miodu i jego frakcji oraz zostanie podjęta próba skorelowania ich ze zmianami struktury związków przeciwutleniających. Badania z wykorzystaniem hodowli komórkowych dostarczą natomiast informacji dotyczących wpływu badanych miodów na żywotność, proliferację, aktywność metaboliczną oraz typ śmierci komórkowej różnych komórek nowotworowych, co pozwoli na ocenę zasadności spożywania miodów w przypadku różnych chorób nowotworowych.

Pomimo tego, iż wiele dotychczas prowadzonych badań nad właściwościami miodu wskazało na jego właściwości antyoksydacyjne, profilaktyczne czy lecznicze, dokładny mechanizm działania i struktura składników odpowiedzialnych za to działanie nie zostały jeszcze w pełni wyjaśnione. Miejmy nadzieję , iż planowane badania zespołu, które uwzględniają zmiany strukturalne składników miodu występujące wskutek jego przetwarzania, trawienia oraz transportu transnabłonkowego pozwolą lepiej zrozumieć mechanizm jego działania oraz wskazać jego potencjalne zastosowanie w przeciwdziałaniu oraz terapii różnych typów schorzeń, w tym również chorób nowotworowych.