Główny celem projektu jest wzrost jakości i adekwatności wiedzy studentów I oraz II stopnia na kierunku Aviation Mangement (oraz pokrewnych) poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu nt. zrównoważonego rozwoju lotnictwa a przez to wyposażenie ich w kompetencje adekwatne z punktu widzenia rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Projekt opisuje koncepcję jakościowo nowej formy świadomego, odpowiedzialnego funkcjonowania lotnictwa na zasadzie rozwoju razem z otoczeniem społecznym i przyrodniczym z uwzględnieniem ograniczeń ekologicznych
i społecznych.

The main objective of the „Spread your wings” project is to increase  the quality and relevance of knowledge and skills of  bachelor and master degree Aviation Managament (and related disciplines)  students’ in response to the needs of the labour market and the socio-economic environment. 

Project focus on new conceptual model of responsible and conscious aviation that sees its development in line with the interests of the social and natural environment and takes into account existing ecological barriers and expectations of the society.

Project has been funded with support from the European Commission. 

EVENTS/WYDARZENIA

Seminarium upowszechniające

Program-SEMINARIUM-UPOWSZECHNIĄCE

PREZENTACJE_-CAŁOŚĆ_SEMINARIUM_UPOWSZECHNIAJĄCE

Leader: The University of Information Technology and Management

The University of Information Technology and Management (UITM) in Rzeszów, is a non-public higher education institution operating since 1996. It is the largest and highest-ranked private university in southern-east Poland. During 25 years of activity, over 60 thousand people have studied here, both from Poland and abroad. Currently, there are 6 000 undergraduate and postgraduate students at four faculties: Management, Applied Computer Science, Media and Social Communication, Medical Faculty. Since 2015, UITM is entitled to award a doctoral degree as part of Media Studies and in 2022 the University obtained such powers also in the fields of Economy and Finance, as well as in Medical Science. UITM is also very engaged in matters important to the regional (Podkarpackie) and local community and cooperates with a wide range of partners representing public administration, business and the non-governmental sector.

Data realizacji projektu: 2017-2018

Program z którego finansowany jest projekt: ERASMUS+

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU