Kompetencje dydaktyczne, wiedza z sektora ICT oraz zrównoważona turystyka w miejscach światowego dziedzictwa – takie zagadnienia zgłębiali pracownicy WSIiZ na konferencji w Szwajcarii.

Od 07.09. do 11.09.2020r. w szwajcarskim Lugano pracownicy naukowo-dydaktyczni WSIiZ: mgr Beata Dec, mgr Grzegorz Karpiuk, mgr Łukasz Stokłosa, dr Krzysztof Szpara, dr Joanna Świętoniowska oraz dr Joanna Wójcik brali udział w Międzynarodowej Akademii ICT dla zrównoważonego rozwoju realizowanej w ramach projektu Erasmus+ o nazwie ICT4STD. Gospodarzem szkolenia był Università della Svizzera Italiana, który specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju miejsc dziedzictwa naturalnego oraz kulturowego.

Głównym celem warsztatów było przekazanie uczestnikom wiedzy na temat ICT jako narzędzi rozwoju i promowania zrównoważonej turystyki w miejscach światowego dziedzictwa oraz podniesienie ich kompetencji dydaktycznych. Doświadczenie i wiedza zdobyta podczas warsztatów pomoże uczestnikom w wypracowaniu innowacyjnego programu kursu „ICT jako narzędzie rozwoju i promocji zrównoważonego rozwoju turystyki”, który stanowi główny rezultat realizacji projektu.

Warsztaty okazały się niezwykle interesujące i pozwoliły wzbogacić naszą wiedzę i warsztat dydaktyczny. Mieliśmy okazję nie tylko wysłuchać wykładów teoretycznych, ale przede wszystkim odbyć kilka wizyt studyjnych. Pozwoliły one zobaczyć jak rozwiązania ICT funkcjonują w różnych obszarach turystyki takich jak hotele oraz miejsca z listy UNESCO. Mam nadzieję, że zdobyte doświadczenie będziemy mieli szansę wykorzystać nie tylko na uczelni, ale również realizując inicjatywy w regionie„- mówi dr Joanna Wójcik, Zastępca Kierownika Katedry Kogniwistyki i Modelowania Matematycznego WSIiZ.

Celem projektu ICT4STD jest modernizacja oferty 4 uczelni – Università della Svizzera Italiana (Szwajcaria), Univerzitet u Novom Sadu (Serbia), Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Niemcy) oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania – poprzez opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego kursu „ICT jako narzędzie rozwoju i promocji zrównoważonego rozwoju turystyki” skierowanego do studentów kierunków związanych z turystyką. Program kształtuje umiejętności wykorzystania ICT w promocji i rozwoju turystyki zrównoważonej, a także dostosowuje programy studiów do aktualnych wymagań rynku pracy. ICT4STD stworzył także trwałe podstawy do międzynarodowej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie tworzenia planów zrównoważonej turystyki pomiędzy uczelniami.