Główną ideą projektu jest podniesienie kompetencji studentów, którzy podczas realizacji studiów I stopnia, prócz uczęszczania na zajęcie, realizują płatne staże, które pozwalają im na zdobycie odpowiednich kwalifikacji i kluczowych kompetencji u najlepszych pracodawców. Realizowane zajęcia i staże dotyczą kierunków: Grafika komputerowa i produkcja multimedialna PROJEKTOWANIE UX i Informatyka PROGRAMOWANIE.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez szkolenia oraz modyfikację programu kształcenia w ramach studiów dualnych na specjalności pn.: Projektowanie UX na kierunku GRAFIKA KOMPUTEROWA I PRODUKCJA MULTIMEDIALNA oraz modyfikację programu kształcenia w ramach studiów dualnych na specjalności pn. Programowanie na kierunku INFORMATYKA do dnia 30.04.2023r.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

  • Modyfikacja programu kształcenia i realizacja studiów dualnych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, Kierunek GRAFIKA KOMPUTEROWA
    I PRODUKCJA MULTIMEDIALNA, specjalność PROJEKTOWANIE UX, studia stacjonarne I stopnia.
  • Modyfikacja programu kształcenia i realizacja studiów dualnych na Wydziale Informatyki Stosowanej, Kierunek INFORMATYKA, specjalność: PROGRAMOWANIE, studia stacjonarne I stopnia.

Data realizacji projektu: 01.05.2019 - 30.04.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

OPIS PROJEKTU