CELEM GŁÓWNYM projektu jest wzrost kompetencji studentów WSIiZ, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez: uruchomienie nowych programów kształcenia, udział studentów w dodatkowych zajęciach zwiększających kompetencje (np. szkoleniach, wizytach studyjnych itp.), jak również podniesienie kompetencji kadry WSIiZ oraz wsparcie organizacyjne Uczelni.

Celem projektu jest wzrost znaczenia uczelni na rynku polskim w odpowiedzi na istniejące potrzeby rynku i gospodarki.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji studentów WSIiZ, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez: uruchomienie nowych programów kształcenia, udział studentów w dodatkowych zajęciach zwiększających kompetencje (np. szkoleniach, wizytach studyjnych itp.), jak również podniesienie kompetencji kadry WSIiZ oraz wsparcie organizacyjne Uczelni. Wyzwania strategiczne projektu:

  • Rozwój nowoczesnej oferty studiów polskojęzycznych poprzez modyfikację
    lub wprowadzenie nowych kierunków kształcenia
  • Wprowadzenie przedmiotów ogólnouczelnianych, kreujących kompetencje przekrojowe dla wszystkich kierunków I stopnia.;
  • Program rozwoju kompetencji studentów (realizacja warsztatów, zajęć praktycznych, wizyt studyjnych);
  • System rozwoju kompetencji kadry dydaktycznej, administracyjnej i kierowniczej;
  • Systemy IT wspierające zarządzania Uczelnią;
  • Działania związane z restrukturyzacją określonych obszarów działalności uczelni

Data realizacji projektu: 1.04.2019 - 31.03.2023

Program z którego finansowany jest projekt: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

OPIS PROJEKTU