BIP WSIiZ
Kolegium Medyczne

Kolegium Medyczne

Pielęgniarka/Pielęgniarz

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie poszukuje doświadczonej pielęgniarki/pielęgniarza.

Zakres współpracy:

 • prowadzenie zajęć w języku angielskim, z przedmiotu Podstawy Pielęgniarstwa – zajęcia praktyczne na kierunku Pielęgniarstwo
 • rozpoczęcie zajęć: 20.04.2022

Niezbędne kwalifikacje i kompetencje:

 • tytuł magistra pielęgniarstwa
 • prawo wykonywania zawodu
 • minimum roczna praktyka zawodowa w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć

Oferty tj.:

CV wraz z odręcznie podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres:

bdp@wsiz.edu.pl lub

Biuro Doradztwa Personalnego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

z dopiskiem „Pielęgniarka/Pielęgniarz”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanej klauzuli.

Odpowiedzialności i zadania:

 • uczestniczenie w badaniach naukowych
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • pozyskiwanie i uczestniczenie w realizacji grantów naukowych i komercyjnych
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych katedry
 • udział w promotorstwie prac dyplomowych (w przypadku osoby z tytułem doktora)
 • recepturowanie kosmetyków, przeprowadzanie analiz instrumentalnych (spektrofotometrycznych) oraz bio i fizykochemicznych surowców i produktów kosmetycznych

Poszukiwane doświadczenie i kompetencje:

 • wykształcenie wyższe – mgr chemii lub technologii chemicznej / doktorat w dziedzinie nauk chemicznych lub pokrewnych
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej z zakresu badań bio – i fizykochemicznych surowców/ produktów kosmetycznych, technologii kosmetyków
 • znajomość prawa kosmetycznego
 • znajomość rozporządzenia CLP, a także pokrewnych przepisów dot. chemiakaliów
 • umiejętność projektowania produktów kosmetycznych oraz chemii gospodarczej
 • wykonanie badań fizykochemicznych oraz kontrola jakości, monitorowanie i prowadzenie badań aplikacyjnych
 • umiejętność wprowadzenia produktów kosmetycznych na rynek europejski
 • sporządzenie dokumentacji PIF
 • przygotowanie próbek do badań oraz opracowanie dokumentacji
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie
 • chęć rozwoju naukowego
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu
 • dokładność, terminowość, rzetelność
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • analiza danych, bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

Dodatkowe oczekiwania wobec kandydata ze stopniem doktora:

 • osiągnięcia naukowe i/lub udział w projektach naukowych (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy A, B lub C MNiSW)
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • biegłość w tworzeniu tekstów naukowych
 • doświadczenie w opracowywaniu receptur produktów

Oferujemy poniższe działania mające na celu wsparcie pracowników:

 • finansowanie badań z dotacji statutowej i środków wewnętrznych
 • finansowanie konferencji krajowych i zagranicznych
 • finansowanie korekt językowych artykułów
 • wsparcie procesów awansowych (doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich): pokrycie kosztów przewodów, stypendia, urlopy
 • wydawanie wartościowych monografii naukowych (dzięki współpracy m.in. z Copernicus Centre Press, Wydawnictwem UW)
 • możliwość pracy z wykorzystaniem profesjonalnych i nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych
 • pomoc doświadczonego personelu w składaniu aplikacji grantowych (m.in. granty NCN, NCBiR, MNiSW)
 • udział w szkoleniach branżowych
 • system wewnętrznych recenzji projektów, który podnosi możliwość osiągnięcia sukcesu
 • sprawna i szybka obsługę administracyjną, prawną i finansową projektów naukowo-badawczych
 • dostęp do książek i czasopism, w tym możliwość szybkiego zakupienia potrzebnych materiałów

Dokumenty aplikacyjne wraz z odręcznie podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres:

bdp@wsiz.edu.pl

lub

Biuro Doradztwa Personalnego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

z dopiskiem „Asystent/adiunkt z obszaru chemii, technologii chemicznej ”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Odpowiedzialności i zadania:

 • realizacja badań naukowych
 • pozyskiwanie i uczestniczenie w realizacji grantów naukowych i komercyjnych
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych Katedry
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • udział w promotorstwie prac dyplomowych (w przypadku osoby z tytułem doktora)

Poszukiwane doświadczenie i kompetencje:

 • wykształcenie wyższe – mgr biochemii, chemii, biologii / doktorat w dziedzinie nauk biologicznych, chemicznych lub pokrewnych
 • umiejętność  pracy z hodowlami komórkowymi w warunkach sterylnych
 • znajomość analiz i metod z dziedziny biotechnologii
 • doświadczenie w pracy doświadczalnej w badaniach z zakresu chemii, biologii, biochemii
 • dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie, biegłość w tworzeniu tekstów naukowych
 • chęć rozwoju naukowego
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • terminowość, dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w działaniu
 • dobra znajomość pakietu MS Office

Dodatkowe oczekiwania wobec kandydata ze stopniem doktora:

 • osiągnięcia naukowe i/lub udział w projektach naukowych (dorobek naukowy poświadczony publikacjami w punktowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim z listy A, B lub C MNiSW)
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • biegłość w tworzeniu tekstów naukowych
 • doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych

Oferujemy poniższe działania mające na celu wsparcie pracowników:

 • finansowanie badań z dotacji statutowej i środków wewnętrznych
 • finansowanie konferencji krajowych i zagranicznych
 • finansowanie korekt językowych artykułów
 • wsparcie procesów awansowych (doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich): pokrycie kosztów przewodów, stypendia, urlopy
 • wydawanie wartościowych monografii naukowych (dzięki współpracy m.in. z Copernicus Centre Press, Wydawnictwem UW)
 • możliwość pracy z wykorzystaniem profesjonalnych i nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych
 • pomoc doświadczonego personelu w składaniu aplikacji grantowych (m.in. granty NCN, NCBiR, MNiSW)
 • udział w szkoleniach branżowych
 • system wewnętrznych recenzji projektów, który podnosi możliwość osiągnięcia sukcesu
 • sprawna i szybka obsługę administracyjną, prawną i finansową projektów naukowo-badawczych
 • dostęp do książek i czasopism, w tym możliwość szybkiego zakupienia potrzebnych materiałów

Dokumenty aplikacyjne wraz z odręcznie podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres:

bdp@wsiz.edu.pl

lub

Biuro Doradztwa Personalnego

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

z dopiskiem „Asystent/adiunkt z obszaru biochemii, chemii, biologii ”

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content