Działalność kół naukowych

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie studenci wszystkich kierunków mają możliwość działania w kołach naukowych, gdzie pod opieką aktywnych zawodowo naukowców poszerzają wiedzę, rozwijają swoje pasje i zainteresowania oraz zdobywają doświadczenie w pracy badawczej i organizacyjnej, a także nawiązują wiele cennych kontaktów.

Zobacz film, na którym koła prezentują swoją działalność.

Działalność kół naukowych

Nasza Uczelnia aktywnie wspiera działalność kół naukowych, zdając sobie sprawę, że udział w nich to dla studentów często pierwsze i bardzo cenne kroki do przyszłej kariery zawodowej.
Aktywny udział w życiu uczelni to doskonała szansa na zdobycie doświadczenia i kompetencji, które pracodawcy cenią sobie najbardziej: pracowitość, samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w grupie

Koła naukowe dają studentom nieograniczone możliwości rozwoju. Główne formy działalności kół w WSIiZ to:

  • przygotowywanie i prezentacja referatów na konferencjach naukowych,
  • publikowanie artykułów naukowych,
  • prowadzenie badań naukowych i realizacja projektów,
  • współorganizacja wykładów otwartych, warsztatów, seminariów i konferencji,
  • udział w szkoleniach, seminariach, konkursach i akcjach ogólnopolskich.

Najbardziej aktywni studenci z kół naukowych osiągają duże sukcesy, na przykład realizują projekty naukowe, takie jak „Diamentowy Grant” oraz otrzymują stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, które obecnie wynosi 17.000 zł. To prestiżowe stypendium otrzymało już 130 studentów WSIiZ!

Osoby zainteresowane rozwojem naukowym zapraszamy również do Działu Nauki:
mgr Monika Ślepecka
tel. +48 17 866 1404
e-mail: mslepecka@wsiz.edu.pl
Budynek główny, II piętro pok. 211, tel. 17 86 61 404.

Aby jeszcze lepiej i sprawniej podejmować i koordynować działania służące rozwojowi naukowemu kół i promowaniu aktywności naukowej wśród studentów, na Uczelni powoływana jest również Rada Kół Naukowych – organizacja zrzeszająca Liderów Kół Naukowych WSIiZ w Rzeszowie, na czele której wybierany jest Przewodniczący.

W roku akademickim 2021/2022 Przewodniczącym Rady Kół Naukowych został  student kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna – Jakub Głogowski (w62247@student.wsiz.edu.pl).

Jesteśmy pewni, że razem jeszcze wiele możemy osiągnąć! Zapraszamy na nasz profil na Facebooku.

Materiały do pobrania:
Regulamin działalności kół naukowych
Deklaracja działalności koła naukowego
Wykaz kół naukowych WSIiZ w r. ak. 2021-2022

Działalność kół naukowych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021