BIP WSIiZ
2018

2018

Publikacje naukowe

Antczak, Elżbieta; Gałecka-Burdziak, Ewa; Pater, Robert. Unemployment and vacancy flows in spatial labour market matching at the regional level. The case of a transition country. Journal of Applied Economics, 2018, 21.1: 25-43. ISSN 1514-0326

Bieć, Maria; Gałecka-Burdziak, Ewa; Pater, Robert. Kalkulator pracy: użyteczne narzędzie do modelowania zależności na rynku pracy. Wiadomości Statystyczne, 2018, LXIII.7 (686): 14-24. ISSN 0043-518X

Cywiński, Łukasz. The Relationship between Foreign Direct Investments and EU Funding During the 2007–2013 Programming Period. BAROMETR REGIONALNY, 2018, 16.3: 7-17. ISSN 1644-9398

Gemzik-Salwach, Agata. The Relationship Between the Development of the Financial Sector and Economic Growth – a Regional Approach. The Business & Management Review, 2018, 9.3: 152-160. ISSN 2047-2862

Harasym, Ruslan; Pater, Robert; Skica, Tomasz. Konkurencyjność i rozwój Polski Wschodniej. SAMORZĄD TERYTORIALNY, 2018, 5: 64-76. ISSN 0867-4973

Harasym, Ruslan; Pater, Robert; Skica, Tomasz. Konkurencyjność i rozwój Polski Wschodniej. SAMORZĄD TERYTORIALNY, 2018, 5: 64-76. ISSN 0867-4973

Kurzępa-Dedo, Katarzyna; Gemzik-Salwach, Agata. Ustawa antylichwiarska a zmiany na rynku instytucji pożyczkowych – wybrane zagadnienia (część 1). Humanities and Social Sciences, 2018, XXIII.25 (2/2018): 149-172. ISSN 2300-5327

Kurzępa-Dedo, Katarzyna; Gemzik-Salwach, Agata. Ustawa antylichwiarska a zmiany na rynku instytucji pożyczkowych – wybrane zagadnienia (część 2). Humanities and Social Sciences, 2018, XIII.25 (3/2018): 171-183. ISSN 2300-5327

Mroczek, Teresa; Skica, Tomasz; Rodzinka, Jacek. APPLICATION OF PROBABILISTIC INFERENCE IN DEFINING IMPACT OF THE GENERAL GOVERNMENT SECTOR’S SIZE ON THE ECONOMY AND DETERMINING THE SIZE OF THE SECTOR BY THE ECONOMY IN THE EU. E-FINANSE, 2018, 14.1: 1-11. ISSN 1734-039X

Mroczek, Teresa; Skica, Tomasz; Rodzinka, Jacek. APPLICATION OF PROBABILISTIC INFERENCE IN DEFINING IMPACT OF THE GENERAL GOVERNMENT SECTOR’S SIZE ON THE ECONOMY AND DETERMINING THE SIZE OF THE SECTOR BY THE ECONOMY IN THE EU. E-FINANSE, 2018, 14.1: 1-11. ISSN 1734-039X

Pater, Robert; Cywiński, Łukasz; Harasym, Ruslan; Tarchalski, Kazimierz. Intangible capital and the economic growth in Poland. Bank i Kredyt, 2018, 49.2: 93-114. ISSN 0137-5520

Pater, Robert; Cywiński, Łukasz; Harasym, Ruslan; Tarchalski, Kazimierz. Intangible capital and the economic growth in Poland. Bank i Kredyt, 2018, 49.2: 93-114. ISSN 0137-5520

Podgórska, Joanna. Świadczenie usług zdrowotnych na przykładzie woj. podkarpackiego – kierunki i tendencje. W: Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach. 2018. s. 105-120.

Podgórska, Joanna. Technical Efficiency of Polish Independent Public Health Care Centres: Data Envelopment Analysis Approach. BAROMETR REGIONALNY, 2018, 16.1: 123-133. ISSN 1644-9398

Rodzinka, Jacek; Ociepa-Kicińska, Elżbieta. Świadomość emerytalna Polaków w świetle badań. W: Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach. 2018. s. 8-25.

Rodzinka, Jacek; Ociepa-Kicińska, Elżbieta. Świadomość emerytalna Polaków, jako determinanta zachowań na rynku II filaru systemu emerytalnego w Polsce. W: Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach. 2018. s. 42-59.

Rodzinka, Jacek; Skica, Tomasz. Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach. Jasło: Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Południowo-Wschodni z siedzibą w Jaśle, 2018. ISBN 9788395075506.

Rodzinka, Jacek; Skica, Tomasz. Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach. Jasło: Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Południowo-Wschodni z siedzibą w Jaśle, 2018. ISBN 9788395075506.

Skica, Tomasz. Wpływ systemu emerytalnego na finanse publiczne. W: Diagnoza systemu ubezpieczeniowego w Polsce dwie dekady po reformach. 2018. s. 78-90.

Skica, Tomasz; Dvouletý, Ondřej. QUANTIFICATION OF THE SIZE OF LOCAL PUBLIC ADMINISTRATION: EMPIRICAL STUDY OF POLISH REGIONS. European Spatial Research and Policy, 2018, 25.1: 75-92. ISSN 1231-1952

Skica, Tomasz; Golejewska, Anna; Bielak, Jarosław. BUDGETARY POLICY OF LOCAL GOVERNMENT AND ITS IMPACT ON ENTREPRENEURSHIP. International Journal of Contemporary Management, 2018, 17.2: 35-62. ISSN 2449-8920, ISSN: 1643-5494 

Szocik, Konrad; Gemzik-Salwach, Agata; Cywiński, Łukasz; Inglot-Brzęk, Elżbieta. Fashion effects: self-limitations of the free will caused by degeneration of the free market. Ekonomska istrazivanja – Economic Research, 2018, 31.1: 2100-2115. ISSN 1331-677X

Szocik, Konrad; Gemzik-Salwach, Agata; Cywiński, Łukasz; Inglot-Brzęk, Elżbieta. Fashion effects: self-limitations of the free will caused by degeneration of the free market. Ekonomska istrazivanja – Economic Research, 2018, 31.1: 2100-2115. ISSN 1331-677X

Opolski, Krzysztof; Podgórska, Joanna; Leśniowska-Gontarz, Małgorzata. Quality criterion in measuring the efficiency of health facilities. Journal of Management and Financial Sciences, 2018, XIII.35: 81-92. ISSN 1899-8968 

Gemzik-Salwach, Agata; Perz, Paweł. Financialization in the Regional Aspect. An Attempt to Measure a Phenomenon. Central European Economic Journal, 2018, 5.1: 56-66. ISSN 2543-6821

Palimąka, Karolina; Rodzinka, Jacek. Students’ attitudes towards starting a business, on the example of students at the Uuniversity of Information Technology and Management in Rzeszów (Poland). E-FINANSE, 2018, 14.4: 90-103. ISSN 1734-039X 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content