BIP WSIiZ
2015

2015

Najnowsze publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. Nowak J., Dzyuma-Zaremba U., Cywinski L., Harasym R., (2015) ”Polish FDI in Ukraine: Analyzing Location Factors, Macro-economic Trends and Firm-level Activity,” Argumenta Oeconomica Nr 1 (34), (pp. 201-227) ISSN: 1233-5835
 2. Efendic, A., Mickiewicz, T., & Rebmann, A. (2015). Growth aspirations and social capital: Young firms in a post-conflict environment. International Small Business Journal, 33(5), 537-561.
 3. Du, J., & Mickiewicz, T. (2015). Subsidies, rent seeking and performance: being young, small or private in China. Journal of business venturing.
 4. Bwanakare S., Greenhouse Emission Forecast as an Inverse Stochastic Problem: A Cross -Entropy Econometrics Approach. Acta Physica Polonica A 2015, 127, A-13.
 5. R. Pater, R. Harasym, T. Skica, Index of regional economic development. Some consideration and the case of Poland, Studia regionalne i lokalne, ISSN: 1509-4995, język angielski, 2015, s. 54-86
 6. Pater R. The UK business cycle and the structure of the economy. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. 2015, 97, s. 67-93.
 7. Mieczysław Kowerski, Małgorzata Wolańczyk, Mariusz Poninkiewicz, A Proposition for Methodology to Assess the Influence of European Union Funds on Living Conditions among Citizens of a Commune, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, ISSN 1644-9398, angielski, 2015, Tom 13, nr 3, s. 105–116.
 8. Jarosław Bielak, Andrzej Burda, Mieczysław Kowerski, Krzysztof Pancerz, Modelling and Forecasting Cash Withdrawals in the Bank, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, ISSN 1644-9398, angielski, 2015,Tom 13, nr 4, s. 165–177.
 9. Mieczysław Kowerski, Dywidendy na świecie na początku XXI w., Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska Lublin – Polonia, ISSN 0459-9586, angielski, 2015, Sectio H – Oeconomia, Vol 49, No 4, s. 269–277.
 10. Pater, Robert; Lewandowska, Anna. Human Capital and Innovativeness of the European Union Regions. Innovation-The European Journal of Social Science Research, 2015, 28.1: 31-51. ISSN 1351-1610
 11. Gałecka-Burdziak, Ewa; Pater, Robert. Ile jest wolnych miejsc pracy w Polsce. Gospodarka Narodowa, 2015, 5: 171-186. ISSN 0867-0005

 

Najnowsze publikacje w materiałach konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym:

 1. J. Rodzinka, R. Harasym, T. Skica, Impact of Financial Policies of Local Authorities on Entrepreneurship: Comprehensiveness of Policy Matters [in] Great Transformation: Recasting Regional Policy, Regional Stadies Association, London, 2015, p. 84
 2. E. Antczak, E. Gałecka-Burdziak, R. Pater, Data Spatial Aggregation in Labour Market Matching, CERGE-EI 2015 Research Competition, Prague, 2015.
 3. R. Pater, Business Cycles and the Structure of the Economy, 2015 CIRET Workshop on Economic Cycles and Uncertainty, Warsaw, 2015.

 

Publikacje w materiałach konferencyjnych o zasięgu krajowym:

 1. T. Pomianek, Kształcenie obcokrajowców szansą dla polskiej gospodarki oraz szczególnie efektywny sposób kompensacji skutków niżu demograficznego, publikacja po VII Konferencji Krakowskiej – 15-16 czerwca 2015 roku – liczba znaków ponad 33 tys. + wykresy (17 str.)

 

Artykuły przeglądowe i popularnonaukowe:

 1. Ł. Cywiński, „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a poziom kapitału niematerialnego w Polsce”, 2015 (dostępne online, 03.02.2016 (link).
 2. Ł. Cywiński, „Technologia Anno Domini 2016”, 2015 (link).
 3. Ł. Cywiński, „Czy Polska ma szansę stać się innowacyjną gospodarką?”, 2015, (link).
 4. Ł. Cywiński „Bariery innowacyjnej gospodarki w Polsce”, 2015 (link).
 5. Ł. Cywiński „Klimat inwestycyjny w Polsce na tle Europy Środkowo-Wschodniej”, 2015, (link).
 6. Ł. Cywiński „Warto dbać o instytucje. Czyli, jak wspierać biznes”, 2015, (link).
 7. Ł. Cywiński „Czynniki determinujące innowacyjność na Podkarpaciu”, 2015, (link).
 8. R. Harasym, Deflacja – nową przeszkodą na drodze wzrostu gospodarek UE, GPW Media, 2015, (link).
 9. R. Harasym, Sankcje UE wobec Rosji – kto podda się pierwszy?, GPW Media, 2015, (link).
 10. R. Harasym, Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. GPW Media, 2015, (link).
 11. R. Harasym, Odpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych z ukraińskiej gospodarki w 2014 roku, GPW Media, 2015, (link).
 12. R. Harasym, Działalność inwestycyjna podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce, GPW Media, 2015, (link).
 13. R. Harasym, Alternatywa Made in China, GPW Media, 2015, (link).
 14. R. Harasym, Klimat inwestycyjny na Ukrainie wciąż się pogarsza – kapitał zagraniczny nadal ucieka z kraju, GPW Media, 2015, (link).
 15. R. Harasym, Zadłużone kraje – względne obniżenie tempa narastania zadłużenia przy jednoczesnym braku jego redukcji, GPW Media, 2015, (link).
 16. R. Harasym, Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje nierównomierny wzrost gospodarki światowej, GPW Media, 2015.
 17. R. Harasym, Handel zagraniczny Ukrainy w I kwartale 2015 roku – ciągle kurcząca się wymiana handlowa z Rosją przy jednoczesnym braku rozwiniętej współpracy handlowej z UE, GPW Media, 2015.
 18. R. Harasym, Doing Business in Poland 2015, GPW Media, 2015, (link).
 19. R. Harasym, Reformowanie ukraińskiej gospodarki – reformy nie zmieniające dotychczasowego systemu, GPW Media, 2015, (link).
 20. R. Harasym, Nowa czy stara Ukraina?, GPW Media, 2015, (link).
 21. R. Harasym, Doing Business in Ukraine, GPW Media, 2015, (link).
 22. R. Harasym, Gospodarka Ukrainy w cieniu populizmu politycznego i konfliktu na Donbasie, Nowiny, 2015.
 23. T. Pomianek, Niszcząca pogoń za studentem, Forum Akademickie 12/2015, str. 48-51,
 24. T. Pomianek, A. Szelc, Co premiuje algorytm?, Forum Akademickie 12/2015 str. 40 – 43.

 

Raporty:

 1. Cywiński L., Harasym R., Pater., (2015) “Intangible Capital in Poland in 1995-2013: final report” WSIiZ Working Papers, (link).
 2. Ł. Cywiński, R. Harasym, R. Pater, Intangible capital in Poland on the background of Eastern Europe (w ramach badań statutowych), 2015
 3. Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2015) Rynek wolnych miejsc pracy w świetle zmian sytuacji gospodarczej zapoczątkowanej w 2007 roku, Praca wykonana w ramach badań statutowych nr KAE/S/26/14.
 4. Pater R., Lewandowska A., Stopa M., Janiec M. (2015), Diagnoza innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej. Raport 2014, WSIiZ, Rzeszów, s. 107.

 

Ekspertyzy:

 1. Łukasz Cywiński, „Bariery i perspektywy współpracy z Azją południowo-wschodnią: Filipiny”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2015  Analiza sukcesu, badania marketingowe, J&P Moritz Consulting Group, wsparcie badań marketingowych pod kątem wprowadzenia nowego produktu na rynek dla 36 podmiotów gospodarczych.

 

Inne (np. broszury, informatory, recenzje):

 1. Harasym R., Zespół realizujący projekt NCN pod kierownictwem Prof. Tomasza Mickiewicza, Diagnoza kapitału społecznego w Polsce – ujęcie regionalne (w recenzji)
 2. Harasym R., Zespół realizujący projekt NCN pod kierownictwem Prof. Tomasza Mickiewicza, Diagnoza przedsiębiorczości w Polsce – ujęcie regionalne (w recenzji)

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content