BIP WSIiZ
2013

2013

Publikacje w czasopismach naukowych:

 1. Second Bwanakare, Actaphysica Polonica A, Solving a generalized constant elasticity of substitution function of production: a non ergodic maximum entropy principle, Angielski, 2013, Vol. 123 (2013), Nr 3
 2. Saul, Estrin, Tomasz Mickiewicz, Ute Stephan, Entrepreneurship, Social Capital, and Institutions: Social and Commercial Entrepreneurship Across Nations. Entrepreneurship Theory and Practice, Angielski, 2013, 37, 479-504, (link).
 3. Saul Estrin, Julia Korosteleva, Tomasz Mickiewicz, Which Institutions Encourage Entrepreneurial Growth Aspirations? Journal of Business Venturing, Angielski, 2013 28, 564–580.
 4. Nigel Driffield, Tomasz Mickiewicz, Yama Temouri, Institutional Reforms, Productivity and Profitability: From Rents to Competition?. Journal of Comparative Economics,  Angielski, 2013, 41, 583–600.
 5. Christopher Gerry, Tomasz Mickiewicz, Zlatko Nikolski, Mortality and Financial Crises. Journal of International Developement, Angielski, 2013, DOI: 10.1002/jid.2982
 6. Robert Pater, Łukasz Cywiński, Mechanizm formowania cen benzyny i oleju napędowego w Polsce, Rynek Energii, polski, 2013, nr 6 (109)
 7. Łukasz Cywiński, Ruslan Harasym, Review of FDI theory in the knowledge–intensiveeconomy, e-Finanse, Angielski, 2013, vol. 8, nr 4, s. 14.


Publikacje w materiałach konferencyjnych o zasięgu krajowym:

 1. Jan Misiąg, Łukasz Cywiński, Prognoza PKB dla województw na lata 2010-2011, w: Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia; Jan Misiąg WSIiZ; Rzeszów 2013             


Publikacja w recenzowanym czasopiśmie krajowym lub zagranicznym:

 1. Second Bwanakare, JePublie, Méthodologiepour la balanced’unematrice de comptabilitésociale par l’approcheéconométrique de l’entropie : le casdu Gabon, Francuski, 2013, 68 stron (monografia)         
 2. Second Bwanakare, Praca habilitacyjna, Tsallis Entropy for low frequency series: Modelling I ll-behaved National Accounts Tables”, praca z pozytywnym zrecenzowaniem, w toku publikowania (monografia) 


Artykuły przeglądowe i popularnonaukowe:

 1. Ruslan Harasym, „Gospodarka Chin: czy punkt krytyczny wzrostu gospodarczego został już osiągnięty?„ 2013, (link)      
 2. Łukasz Cywiński, „Nowe Wiedzointensywne Inwestycje Zagraniczne na Podkarpaciu?”, 2013
 3. Łukasz Cywiński, „Ośrodki wspierające innowacyjność w Polsce – Parki Technologiczne”, 2013, (link).
 4. Łukasz Cywiński, „Ośrodki wspierające innowacyjność w Polsce – Startupy i Inkubatory przedsiębiorczości”, 2013, (link).
 5. Łukasz Cywiński, „Wspieranie przedsiębiorczości w Polsce: współpraca nauki i biznesu”, 2013, (link).
 6. Łukasz Cywiński, „Inwestycje Zagraniczne i pomoc publiczna w Polskich Strefach Ekonomicznych”, 2013, (link).
 7. Łukasz Cywiński, „Synergia nauki i biznesu: rola państwa w tworzeniu wiedzointensywnych przedsiębiorstw”, 2013, (link).
 8. Robert Pater, „Liczba ofert pracy ustawicznie wzrasta”, 2013, (link).
 9. Robert Pater, „Kontynuacja wzrostu liczby ofert pracy”, 2013, (link).
 10. Robert Pater, „Liczba ofert pracy wzrasta wraz z bezrobociem”, 2013, (link).
 11. Robert Pater, „Nieznaczny wzrost liczby ofert pracy w internecie”, 2013, (link).
 12. Robert Pater, „Niewielki wzrost liczby ofert pracy”, 2013, (link).  
 13. Robert Pater, „Sezonowa poprawa, lecz koniunkturalne pogorszenie”, 2013, (link).             
 14. Robert Pater, „Poza ofertami pracy sezonowej, liczba ogłoszeń szybko spada”, 2013, (link).           
 15. Robert Pater, „Spadek liczby ofert pracy”, 2013, (link).        
 16. Robert Pater, „Liczba ofert pracy wzrasta, ale bezrobocie nie spada”, 2013, (link).    
 17. Robert Pater, „Nieco więcej przyjęć do pracy, ale przeważają zwolnienia”, 2013, (link).
 18. Robert Pater, „Mniej pracy w produkcji, rynek pracy podtrzymują usługi”, 2013, (link).          

Raporty:

 1. Robert Pater, Anna Lewandowska, Małgorzata Janiec, Łukasz Cywiński, Tomasz Krypel, Badanie klimatu inwestycyjnego w gminie Krasnobród / Solec-Zdrój / Rymanów, WSIiZ, Rzeszów, 2013, s. 256
 2. Robert Pater, Anna Lewandowska, Elżbieta Inglot-Brzęk, Leszek Baran, Małgorzata Janiec, Barbara Przywara, Jacek Rodzinka, Mateusz Stopa, Ewaluacja klastrów i inicjatyw klastrowych w województwie podkarpackim, WSIiZ, Rzeszów, 2013, s. 135   
 3. Robert Pater, Anna Lewandowska, Mateusz Stopa, Małgorzata Janiec, Diagnoza innowacyjności wśród przedsiębiorstw, uczelni, B+R, instytucji otoczenia biznesu i JST. WSIiZ, Rzeszów, 2013 s. 170  
 4. Robert Pater, Anna Lewandowska, Mateusz Stopa, Małgorzata Janiec, Raport z badań jakościowych IDI dotyczących diagnozy innowacyjności w grupie przedsiębiorstw „Liderów innowacji”, WSIiZ, Rzeszów, 2013, s. 89  
 5. Robert Pater, Anna Lewandowska, Mateusz Stopa, Małgorzata Janiec, Diagnoza innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej, WSIiZ, Rzeszów, 2012, s. 111             


Ekspertyzy:

 1. Robert Pater, Łukasz Cywiński, Tomasz Krypel, Robert Góra, Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno, Urząd Gminy i Miasta Krosna, listopad 2013         
 2. Robert Pater, Lukasz Cywiński, Tomasz Krypel, Robert Góra, Strategia rozwoju gminy Dzikowiec, Urząd Gminy Dzikowiec, październik 2013     
 3. Robert Pater, Łukasz Cywiński, Tomasz Krypel, Robert Góra, Strategia rozwoju gminy Kamień, Urząd Gminy Kamień, październik 2013          
 4. Robert Pater, Łukasz Cywiński, Tomasz Krypel, Robert Góra, Strategia rozwoju gminy Kolbuszowa, Urząd Gminy Kolbuszowa, od lipca 2013 do września 2013     


Inne (np. broszury, informatory, recenzje):

 1. Robert Pater, Recenzja artykułu pt. The role of territorial capital in local economic growth: evidence from Italy, European Planning Studies, 2013           
 2. Robert Pater, Recenzja wyników badań statutowych pt. Polityka Active Ageing w odniesieniu do rynku pracy w krajach europejskich po 2008 r., Katedra Ekonomii I, Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH, Warszawa, 2013 
 3. Robert Pater, Recenzja artykułu pt. Czynniki kształtujące regionalne zróżnicowanie stóp bezrobocia rejestrowanego w latach 2002-2010, Zeszyty Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2013

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content