BIP WSIiZ
2014

2014

Publikacje w czasopismach naukowych:

 1. Ivan Turok, David Bailey, Gillian Bristow, Jun Du, Ugo Fratesi, John Harrison, Arn Lagendijk, Gordon MacLeod, Tomasz Mickiewicz, Stefano Usai, Fiona Wishlade, Editorial: New Times, Shifting Places, Regional Studies, język angielski, 2014, Vol. 48, No. 1, s. 1-6, DOI: 0.1080/00343404.2014.884357.
 2. Second Bwanakare, Non-Extensive Entropy Econometrics: New Statistical Features of Constant Elasticity of Substitution-Related Models, MDPI Entropy, język angielski, 2014, Vol. 16, 2713-2728.
 3. Robert Pater, Tomasz Skica, The Productivity of Public and Private Sector in Poland, Business and economic horizons 2 (10), język angielski, 2014, s. 120-137.
 4. Robert Pater, Are There Two Types of Business Cycles? A Note on Crisis Detection, Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse, język angielski, 2014, Vol. 9, No. 3, s. 1-28, DOI: 10.14636/1734-039X_10_3_004.
 5. Łukasz Cywiński, Ruslan Harasym, Economic Regime and Foriegn Direct Investment in Ukraine, Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse, język angielski, 2014, Vol. 10, No. 2, s. 11-20, DOI: 10.14636/1734-039X_10_2_002.
 6. Anna Lewandowska, Elżbieta Inglot-Brzęk,  Ruslan Harasym,  Determinants of Export of Polish Entrepreneurs in the Ukrainian Market, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, język angielski, 2014, Vol. 12, No. 3, s.1-17.
 7. Mieczysław Kowerski, Magdalena Kowal, Martial Separation in Poland. Regional Approach, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, język angielski, 2014, Vol. 12, No. 1,  s. 123–132.
 8. Jarosław Bielak, Dawid Długosz, Mieczysław Kowerski, Mariusz Poninkiewicz, Assessment of Economic Cohesion of the Lubelskie Voivdeship, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, język angielski, 2014, Vol. 12, No. 3, s. 139–156.
 9. Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak, Mariusz Poninkiewicz, Modele mikro – makro finansowych zmiennych jakościowych, Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio H, język polski, 2014, Vol. XLVIII, 3,  s. 167–178.
 10. Second Bwanakare, Econometric Balancing of a Social Accounting Matrix Under a Power-Law Hypothis, Przeglad Statystyczny (Statistical Review), język angielski, 2014, Vol. 61, s. 263.
 11. Łukasz Cywiński, Ruslan Harasym, Stimulants of FDI Flows Between Poland and Ukraine, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, język angielski, 2014, Vol. 12, No. 3, s. 17-27.

 

Working Papers:

 1. Łukasz Cywiński, Ruslan Harasym, Robert Pater, Kazimierz Tarchalski, Jan Winiecki, Intangible Capital in Poland on the Background of Eastern Europe, Acta Oeconomica
 2. Jan Winiecki, Łukasz Cywiński, Ruslan Harasym, Inwestycje w kapitał niematerialny w gospodarkach na średnim poziomie rozwoju, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny  i Socjologiczny,  język polski
 3. Mieczysław Kowerski, Czy spółki giełdowe z udziałem Skarbu Państwa płacą zbyt duże dywidendy? Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, język polski,  2014, nr 344
 4. Robert Pater, Internetowe oferty pracy a bezrobocie strukturalne, 2014, niepublikowany manuskrypt
 5. Robert Pater, The Beveridge curve in the short and long-run, 2014, niepublikowany manuskrypt
 6. Robert Pater, E. Gałecka-Burdziak, Discouraged worker effect – evidence for Poland, 2014 , niepublikowany manuskrypt
 7. Robert Pater, E. Gałecka-Burdziak, Rynek wolnych miejsc pracy w świetle zmian gospodarczych zapoczątkowanej w 2007 roku, 2014 , niepublikowany manuskrypt


Monografie naukowe;

 1. Piotr Modzelewski, Krzysztof Opolski, Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej,  CeDeWu, język polski, 2014, s. 190.
 2. Robert Pater, Anna Lewandowska, Mateusz Stopa, L. Woźniak, M. Chrzanowski, Po co nam innowacyjność?, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, język polski, 2014, s. 164


Artykuły przeglądowe i popularnonaukowe:

 1. Ruslan Harasym, Handel zagraniczny Ukrainy – otwarty rynek UE i handlowe ograniczenia po stronie Rosji, GPW MEDIA, 2014, (link).
 2. Ruslan Harasym, Gospodarka światowa poszukuje nowych pro- wzrostowych rozwiązań, 2014, (link).
 3. Ruslan Harasym, Globalne trendy przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2013 roku, 2014, (link).
 4. R. Harasym, Ukraina – dlaczego potencjał nie został wykorzystany?, 2014, (link)
 5. Ruslan Harasym, Gospodarka Chin: czy punkt krytyczny wzrostu gospodarczego został już osiągnięty? , 2014, (link).
 6. Ruslan Harasym, Bank Światowy prognozuje przyśpieszenie wzrostu gospodarki światowej w 2014 roku, 2014, (link).
 7. Ruslan Harasym, Wyzwania gospodarki światowej w 2014 roku, 2014, (link).
 8. Ruslan Harasym, Najnowszy raport Międzynarodowego Funduszu Walutowego, 2014, (link).
 9. Ruslan Harasym, Kryzys zadłużenie – wyniki polityki „zaciągania pasów”, 2014, (link).
 10. Ruslan Harasym, Kierunek ukraińskiej produkcji po ratyfikacji Umowy Stowarzyszeniowej z UE – nowe standardy i rynek UE czy może nadal rynek WNP?, 2014, (link).
 11. Ruslan Harasym, Rosyjska gospodarka liderem pod względem napływającego kapitału zagranicznego, 2014, (link).
 12. Łukasz Cywiński, Reinwestycje na podkarpaciu, 2014, (link).
 13. Łukasz Cywiński, Prawo Murphy’ego a optymistyczny scenariusz inwestycyjny dla woj. podkarpackiego, 2014, (link).
 14. Łukasz Cywiński, Polskie inwestycje na Ukrainie – główne determinanty, 2014, (link).
 15. Łukasz Cywiński, Dlaczego Ameryka jest bardziej innowacyjna niż europa?, 2014, (link).
 16. Ruslan Harasym, Ukraina po wyborach – nowa szansa przy nowych realiach, 2014, (link).
 17. Łukasz Cywiński, Ruslan Harasym, Inwestycje zagraniczne na Podkarpaciu, Nowiny, 2014, str. 2


Raporty:

 1. Robert Pater, Dynamika i struktura ukraińskiej gospodarki, w: Bariery polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej oraz perspektywy płynące z utworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską a Ukrainą, WSIiZ, Rzeszów, 2014, s. 4-16.
 2. Robert Pater, Łukasz Cywiński, Daniel Szeligowski, I. Petryk, Ulyana Dzyuma-Zaremba, Anna Lewandowska, Elżbieta Inglot-Brzęk, Ruslan Harasym, Bariery Polsko-Ukraińskiej współpracy gospodarczej oraz perspektywy płynące z utworzenia strefy wolego handlu między Ukrainą i UE, WSIiZ Working Papers, 2014.
 3. Wojciech Misiąg, Jan Misiąg, Tomasz Skica, Jacek Rodzinka, Ruslan Harasym, Założenia reformy finansów samorządu terytorialnego na Ukrainie, 2014.
 4. Robert Pater, Anna Lewandowska, Mateusz Stopa, Małgorzata Janiec, Diagnoza innowacyjności woj. podkarpackiego na tle regionów Polski i Unii Europejskiej, WSIiZ, Rzeszów, 2014, s. 15-16.

Ekspertyzy:

 1. Łukasz Cywiński, Robert Pater, Strategia miejskiego obszaru funkcjonalnego Krosno, UM Krosno, Rzeszów, 2014

Inne (np. broszury, informatory, recenzje):

 1. Mieczysław Kowerski, recenzja książki „Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym”, CeDeWu.pl, Warszawa 2012, s. 325.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content