BIP WSIiZ
2017

2017

Publikacje naukowe

Cwynar, Andrzej; Cwynar, Wiktor; Pater, Robert. Can Social Media Content Increase Financial Market Returns? A Survey Results from Poland. Organizacija, 2017, 50.2: 97-111. ISSN 1318-5454

Cwynar, Andrzej; Cwynar, Wiktor; Pater, Robert; Kaźmierkiewicz, Piotr. Information Needs of Financial Market Professionals in Big Data and Social Media Era. The Empirical Evidence from Poland. E-FINANSE, 2017, 13.4: 1-13. ISSN 1734-039X 

Cywiński, Łukasz. Will digital money crowd out national currencies?. Bezpieczny Bank, 2017, 4.69: 146-166. ISSN 1429-2939 

Gemzik-Salwach, Agata. Charakterystyka klientów instytucji pożyczkowych oraz determinanty wyboru przez nich oferty. W: Klienci instytucji pożyczkowych i ich ochrona. 2017. s. 63-82.

Gemzik-Salwach, Agata. Essay: Reflections on Vercelli’s Conceptualization of Financialization. Crisis and Sustainability: The Delusion of Free Markets BY ALESSANDRO VERCELLI., Palgrave Macmillan, 2017, pp. 329. E-FINANSE, 2017, 13.2: I-III. ISSN 1734-039X

Gemzik-Salwach, Agata. Financialization and household debt in Poland. W: Financialization and the Economy. 2017. s. 150-165.

Gemzik-Salwach, Agata. Istota i cechy instytucji pożyczkowych. W: Klienci instytucji pożyczkowych i ich ochrona. 2017. s. 13-24.

Gemzik-Salwach, Agata. Klienci instytucji pożyczkowych i ich ochrona. I. Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o., 2017. ISBN 9788375568554.

Gemzik-Salwach, Agata; Opolski, Krzysztof. Financialization and the Economy. Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2017. ISBN 9781138241039.

Harasym, Ruslan; Rodzinka, Jacek; Skica, Tomasz. The size of local government administration on the municipal level as a determinant of entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 2017, 13.2: 5-31. ISSN 2299-7326

Harasym, Ruslan; Rodzinka, Jacek; Skica, Tomasz. The size of local government administration on the municipal level as a determinant of entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 2017, 13.2: 5-31. ISSN 2299-7326

Inglot-Brzęk, Elżbieta; Skica, Tomasz. Kapitał społeczny jako czynnik determinujący skuteczność instrumentów wspierania przedsiębiorczości. SAMORZĄD TERYTORIALNY, 2017, 7-8.319-320: 57-82. ISSN 0867-4973

Inglot-Brzęk, Elżbieta; Skica, Tomasz. Zróżnicowanie efektów stosowania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny z uwagi na kryterium kategorii rodzajowej gminy. SAMORZĄD TERYTORIALNY, 2017, 6.318: 24-53. ISSN 0867-4973

Misiąg, Wojciech. Czy klasyfikacja budżetowa służy przejrzystości finansów publicznych. KONTROLA PAŃSTWOWA, 2017, 1 (specjalny): 38-77. ISSN 0452-5027

Misiąg, Wojciech. Komisje orzekające i ich właściwość. Objaśnienia do art. 46-51a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.. W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz. 2017. s. 1196-1210.

Misiąg, Wojciech. Organy orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Objaśnienia do art. 42-45 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.. W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz. 2017. s. 1189-1195.

Misiąg, Wojciech. Przeznaczenie wydatków budżetu państwa. Objaśnienia do art. 124-137 ustawy o finansach publicznych.. W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz. 2017. s. 484-532.

Misiąg, Wojciech. Relacje między budżetem państwa a budżetem środków europejskich. KONTROLA PAŃSTWOWA, 2017, 1 (specjalny): 78-90. ISSN 0452-5027

Misiąg, Wojciech. Ustawa budżetowa. Objaśnienia do art. 109-114 ustawy o finansach publicznych.. W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz. 2017. s. 423-459.

Misiąg, Wojciech. Ustawa budżetowa. Objaśnienia do art. 116-121 ustawy o finansach publicznych.. W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz. 2017. s. 461-481.

Misiąg, Wojciech. Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz. 2. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017. Duże Komentarze Becka. ISBN 9788325587574.

Misiąg, Wojciech. Wykonywanie ustawy budżetowej. Objaśnienia do art. 146-183 ustawy o finansach publicznych.. W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz. 2017. s. 556-651.

Misiąg, Wojciech. Zasady powoływania komisji orzekających i Głównej Komisji Orzekającej. Objaśnienia do art. 52-56 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.. W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz. 2017. s. 1211-1220.

Misiąg, Wojciech; Malinowska – Misiąg, Elżbieta. Efektywność transferów wyrównawczych pomiędzy sektorem rządowym a samorządowym w Polsce. FINANSE Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, 2017, 1(10): 23-43. ISSN 1899-4822

Opolski, Krzysztof; Podgórska, Joanna. Wokół finansjalizacji. Instytucje i społeczeństwo. I. Warszawa-Rzeszów: CeDeWu Sp. z o.o., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, 2017. ISBN 9788364286773.

Pater, Robert. Internetowe oferty pracy jako źródło informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje. Polityka Społeczna, 2017, 516.3: 32-39. ISSN 0137-4729

Pater, Robert. Is there a Beveridge curve in the short and the long-run?. Journal of Applied Economics, 2017, 20.2: 283-303. ISSN 1514-0326

Podgórska, Joanna. Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotów leczniczych. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias, 2017, 11: 53-70. ISSN 2300-2999 

Podgórska, Joanna; Opolski, Krzysztof. Efektywność podmiotów leczniczych jako determinanta rozwoju systemu ochrony zdrowia. W: Otoczenie a wartość biznesu. 2017. s. 91-104.

Skica, Tomasz; Harasym, Ruslan. Czynniki determinujące poziom aktywności gospodarczej na przykładzie gmin o najwyższym poziomie przedsiębiorczości. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, 2017, 48.1: 19-37. ISSN 2080-0339

Skica, Tomasz; Opioła, Lidia. Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Objaśnienia do art. 272-296 ustawy o finansach publicznych. W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz. 2017. s. 865-912.

Skica, Tomasz; Opioła, Lidia. Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Objaśnienia do art. 68-71 ustawy o finansach publicznych. W: Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz. 2017. s. 299-319.

Skica, Tomasz; Rodzinka, Jacek; Harasym, Ruslan. Impact of Financial Policies of Local Authorities on Entrepreneurship: Comprehensiveness of Policy Matters. W: Contemporary trends and challenges in finance. Proceedings from the 2nd Wroclaw International Conference in Finance. 2017. s. 257-269.

Skica, Tomasz; Rodzinka, Jacek; Harasym, Ruslan. Impact of Financial Policies of Local Authorities on Entrepreneurship: Comprehensiveness of Policy Matters. W: Contemporary trends and challenges in finance. Proceedings from the 2nd Wroclaw International Conference in Finance. 2017. s. 257-269.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content