BIP WSIiZ
2023

2023

Artykuły naukowe:

  1. Cywiński Ł., Gałecka-Burdziak E., Pater R. (2023). Determinanty mobilności kwalifikacyjnej Polaków. Polityka Społeczna, 2, 7-17.
  2. Arendt, Ł, Gałecka-Burdziak, E., Nuñez, F., Pater, R., Usabiaga, C. (2023). Skills Requirements Across Task-Content Groups in Poland – What On-Line Job Offers Tell Us? Technological Forecasting & Social Change 187, February, 122245. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122245.
  3. Arendt, Ł., Gałecka-Burdziak, E., Pater, R. (2023), Has COVID-19 Enhanced Labour Polarisation in Poland? Changes in Unmet Labour Demand Based on Online Job Offers, In: Digital Labour Markets in Central and Eastern European Countries. COVID-19 and the Future of Work, ed. Beata Woźniak-Jęchorek and Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Routledge, London and New York, 49-75. https://doi.org/10.4324/9781003326779-5.
  4. Zaremba, U. (2023). Strong ESG risk management as a way to improve organisational resilience in times of crisis: An analysis of WIG-ESG index constituents. Financial Sciences, 28(1), p. 17-31. DOI: 10.15611/fins.2023.1.02
  5. Zaremba, U. (2023). Evolution of the Preventive Restructuring Framework in Poland [in:] Dijana Marković-Bajalović (ed.) The Reform of Legislation on Restructuring, Reorganisation and Insolvency in the light of European Tendencies, Thematic Collection of WorksFrom the International Scientific Conference 2022, p. 87-104.
  6. B. Prusak, U. Zaremba, P. Galiński (2023). Factors affecting the conclusion of an arrangement in restructuring proceedings: evidence from Poland, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, Tom 85, Nr 3, p. 235-257. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/37947/33483
  7. Pater, R., & Cherniaiev, H. (2023). Prognozowanie zapotrzebowania na pracowników w warunkach informacji ilościowych i jakościowych [Forecasting the demand for employees with quantitative and qualitative informa- tion]. Rynek Pracy, 185(2), 24-51.
  8. Beręsewicz, M., Cherniaiev, H., Mantaj, A., & Pater, R. (2023). Text analysis of job offers for mismatch of edu- cational characteristics to labour market demands. Quality & Quantity.

 

Rozdziały w monografii:

  1. Cherniaiev H., Pater R. (2023). Badania ofert pracy na podstawie danych znalezionych. Doświadczenia polskie i światowe. [W:] Monitorowanie działalności gospodarczej. Gospodarka po pandemii COVID-19, red. M. Radzikowski, Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, 2023, ISBN 978-83-8030-615-8, S. 251-277.

 

Książki:

  1. Gemzik-Salwach, A. (2023). Rola finansjalizacji w funkcjonowaniu gospodarki. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa. ISBN 978-83-208-2541-1, e-ISBN 978-83-208-2543-5.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content