BIP WSIiZ
Regulamin / Regulations

Regulamin / Regulations

Pełny tekst regulaminu

Regulations of using the materials of the UITM ACADEMIC Library in Rzeszów


Korzystanie z Wypożyczalni Biblioteki WSIiZ

Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają :

wszyscy studenci, pracownicy WSIiZ oraz SPP w Rzeszowie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, studenci studiów podyplomowych prowadzonych w WSIiZ, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego prowadzonych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prawo do korzystania z Wypożyczalni przysługuje również zatrudnionym na WSIiZ na podstawie umowy i dzieło dydaktyczne

Wszyscy  studenci WSIiZ, studenci studiów podyplomowych, doktoranci  oraz uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego  posiadają konto czytelnika.

Konto czytelnika dla pracowników WSIiZ i osób spoza uczelni otwierane jest na podstawie: 
1) dokumentu tożsamości oraz  
2) deklaracji zawierającej dane personalne czytelnika i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Biblioteki WSIiZ w Rzeszowie

Limity wypożyczeń

Czytelnik pracownik naukowo-dydaktyczny  – do 20 materiałów bibliotecznych na okres 3 miesięcy, 

Pozostałe osoby uprawnione do korzystania z wypożyczalni mogą wypożyczyć do 10 materiałów bibliotecznych na okres 1 miesiąca,

Studenci terminowi – do 20 materiałów bibliotecznych na okres 1 miesiąca

Prolongata jest możliwa, kiedy:

– książka nie została wcześniej zarezerwowana przez innego czytelnika,
– nie minął termin zwrotu książki (nie nastąpiło przetrzymanie książki).
Prolongata jest niemożliwa, kiedy konto czytelnika jest:

– zablokowane (przetrzymania, itp.),
– nieważne

Książkę można prolongować nie więcej niż 3 razy, czas kolejnej prolongaty jest zależny od uprawnień czytelnika.

Przypominamy, że prolongat (przedłużeń terminu zwrotu książek) dokonuje się wyłącznie przed upływem daty zwrotu!

Czytelnik zobowiązany jest troskliwie obchodzić się z wypożyczonymi dziełami. Przenosząc materiały biblioteczne czytelnik powinien dobrze zabezpieczyć je przed wszelkimi uszkodzeniami i zniszczeniem.

Kary biblioteczne
 
Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą następujące konsekwencje:

– indywidualne upomnienie, generowane na konto czytelnika,
– naliczenie kary w wysokości 2 zł, za każdy tydzień zwłoki i za każdą przetrzymaną książkę,
– zawieszenie w prawach korzystania z Wypożyczalni do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.

Wpłaty kar

Kary można wpłacać na indywidualne subkonta. Osoby, które nie mają nadanych kont indywidualnych, wpłacają kary na konto podstawowe z tytułem wpłaty „Kara biblioteczna”.

Nr konta: 86 12402614 1111 0000 3963 3628

Czytelnikowi przysługuje prawo złożenia raz w roku akademickim podania do Dyrektora ds. Finansów i Rozwoju  WSIiZ, z prośbą o umorzenie części naliczonych kar.

W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany:

– odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego lub nowszego wydania, lub
– zapłacić koszt naprawy dzieła przez introligatora,
– wykonać lub zapłacić za wykonanie kserokopii wraz z kosztami oprawy dzieła, którego nabycie nie jest aktualnie możliwe, lub
– dostarczyć inne dzieło (dzieła) znajdujące się w sprzedaży i poszukiwane przez Bibliotekę, WSIiZ, lub
– zapłacić stosowną kwotę odszkodowania za zagubione albo zniszczone dzieło wysokości dwukrotnej rzeczywistej jego wartości.

Biblioteka WSIiZ informuje, że wysyłane pocztą elektroniczną przypomnienia o upływie terminu zwrotu książek nie zwalniają osób wypożyczających z osobistego pilnowania tych terminów. Brak takiego przypomnienia nie może być żadnym argumentem do zwolnienia z opłat za przetrzymanie książek.
 
W razie uszkodzenia lub zniszczenia udostępnionych materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do:

– odkupienia zniszczonych materiałów bibliotecznych,
– zapłacenia odszkodowania w wysokości dwukrotnej rzeczywistej.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Celem wypożyczeń międzybibliotecznych jest dostarczenie czytelnikom nie posiadanych przez Bibliotekę WSIiZ i inne rzeszowskie biblioteki materiałów. Biblioteka WSIiZ udostępnia zbiory własne bibliotekom zamiejscowym na okres 4 tygodni.

Czytelnik zainteresowany sprowadzeniem materiałów z innych bibliotek zobowiązany jest złożyć zamówienie, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Zamówienie powinno zawierać dokładne dane o żądanej pozycji, to jest: nazwisko autora, tytuł, miejsce i rok wydania.

Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczenia międzybibliotecznego udostępnia się czytelnikowi wyłącznie prezencyjnie na terenie Czytelni.

Okres wypożyczenia wynosi 4 tygodnie i może być przedłużony przez bibliotekę wypożyczającą na wniosek złożony przez czytelnika za pośrednictwem Biblioteki WSIiZ przed upływem terminu zwrotu. Biblioteka wypożyczająca może także określić inny termin zwrotu.

W przypadku nie zgłoszenia się po zamówione materiały koszty przesyłki i wykonania kserokopii ponosi zamawiający czytelnik.

Czytelnik, który dopuści do uszkodzenia lub zniszczenia dzieła uzyskanego drogą wypożyczenia międzybibliotecznego ponosi wszelkie konsekwencje związane z koniecznością naprawienia szkody, a przede wszystkim musi zapłacić odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekę wypożyczającą.

Nie pośredniczymy w wypożyczaniu książek z innych rzeszowskich bibliotek!

Wzory rewersów do pobrania na podstronie Formularze do pobrania

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content