BIP WSIiZ
Biblioteka dla publikujących

Biblioteka dla publikujących

Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier

Od 1 stycznia 2021 r. wznowiony został program publikowania otwartego Elsevier . Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC-BY w z czasopismach hybrydowych i Gold Open Access w Elsevier.

Program A oferowany jest tylko dla artykułów, które zostały wysłane do recenzji w bieżącym roku kalendarzowym (2022) i zostały zaakceptowane do publikacji. Artykuły, które były wysłane do recenzji w 2021 r. i zaakceptowane w 2022 r., mogą być publikowane w modelu otwartym na koszt autora i ze zniżką (program B).

 

Koszty publikacji artykułów OA w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer oraz Elsevier ze środków pochodzących z MNiSW. UWAGA! W przypadku programu publikowania otwartego w Elsevier po wyczerpaniu się darmowej puli artykułów uruchamiany zostaje program B – za opublikowanie artykułu w wersji Gold Open Access zostaje wystawiona faktura na autora z 10% zniżką. W takim przypadku autor może jeszcze zmienić wersje publikowania z otwartej płatnej na tradycyjną bezpłatną (opcja „subskrypcja”), ale możliwe jest to tylko w przypadku publikowania w czasopiśmie hybrydowym Elsevier. W czasopismach Elsevier Gold Open Access nie ma możliwości zmiany na darmową publikację

 

Uwaga: afiliacja autorów w obu programach jest teraz weryfikowana wyłącznie przez lokalnych administratorów w instytucjach.

Szczegóły programu 

Program publikowania otwartego Springer 2022

Uprzejmie informujemy, że w związku z zaawansowanym stanem przygotowania umowy licencyjnej Springer na rok 2022, Springer zgodził się uruchomić program publikowania otwartego. W dniu 15. lipca 2022 r. Springer uruchomił program dla wszystkich instytucji, które brały udział w programie OA w roku ubiegłym. Autorzy, którzy obecnie wypełniają formularz Open Access Systems Solution powinni mieć możliwość wybrania opcji publikowania OA w ramach programu. Springer nie przewiduje możliwości włączenia do programu opublikowanych już artykułów. W roku 2022 zaplanowana jest pula 1311 artykułów, lista czasopism biorących udział w programie w roku 2022 została zaktualizowana. Pełną informację dotyczącą programu można znaleźć
w opisie programu publikowania Springer.

 

***

Polecamy  nową, uzupełnioną wersję  broszury „Naukowiec w sieci„, opracowanej przez p. Maję Bogajczyk z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Z poradnika można dowiedzieć się na co zwrócić uwagę zakładając konto na ORCiD, Research Gate czy Google Scholar, w jaki sposób uporządkować profil autora w PBN i co zrobić, by zintegrować posiadane konta społeczne.

***

ORCID  to unikalny identyfikator dla autorów publikacji naukowych, który składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery części oraz zapisanych 

w formie HTTPS URL ( np. https://orcid.org/0000-0003-1459-4199 ).

Jak założyć ORCID?

Wchodzimy na stronę orcid.org

  • Na stronie głównej wybieramy opcję Register now! lub Sign In, a następnie Register now!,
  • Zgodnie z instrukcją wypełniamy formularz rejestracyjny,
  • Ustalamy, kto może zobaczyć nasz profil. Aby w pełni wykorzystać funkcje ORCID, należy wybrać everyone lub trusted parties,
  • Na podany podczas rejestracji adres mailowy przyjdzie wiadomość z prośba o potwierdzenie, że jesteśmy jego właścicielem.
Narzędzia bibliometryczne

 
SciVal analizuje dane zawarte w bazie Scopus. Użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na serwerze wydawcy Elsevier. Może to być konto założone wcześniej w bazach Science Direct lub Scopus. Bezpłatne konto można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.
Więcej na temat SciVal

 

InCites służy do analizy danych z baz Web of Science Core Collection, JCR i ESI – narzędzie do analizy dorobku naukowego swojej instytucji oraz porównywania efektywności swojej jednostki naukowej z innymi na całym świecie. Narzędzie wykorzystuje dokładne i obiektywne informacje dostępne w zbiorze WOS. Dedykowane jest instytucjom naukowym i badawczym, autorom publikacji oraz bibliotekarzom.

Na stronie www.webofscience.com można założyć bezpłatne konto.

 

Wskaźniki bibliometryczne

Indeks Hirscha

Index Hirscha możemy obliczyć za pomocą następujących narzędzi:

ISI WEB OF SCIENCE  –  automatyczne wyliczanie indexu Hirscha oraz liczby cytowań – instrukcja

 

SCOPUSautomatyczne wyliczanie indexu Hirscha oraz liczby cytowań

 

GOOGLE SCHOLAR I NAKŁADKA PUBLISH OR PERISH – Nakładka Publish or Perish na Google Scho­lar – pro­gram słu­żący do zli­cza­nia cyto­wań oraz ana­lizy wpływu publi­ka­cji aka­de­mic­kich w opar­ciu o bazę Google Scho­lar.

 Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha : Poradnik dla początkujących

 

***

Czasopisma i monografie punktowane

MNiSW ogłosiło nowe, rozszerzone listy czasopism i wydawnictw monografii  – więcej informacji TUTAJ

Wyszukiwarka czasopism i wydawnictw punktowanych MNiSW

 

***

 

Jak namierzyć słowa kluczowe w artykule naukowym – artykuł na blogu sztukaszukania.pl

 

PRZYDATNE NARZĘDZIA ONLINE I AI

Summarizing Tools. Za ich pomocą możesz podsumować całość lub dowolną część tekstu. Niektóre z tych narzędzi podkreślają kluczowe zdania,  wyodrębniają słowa kluczowe

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content