Biblioteka dla publikujących

Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier

Od 1 stycznia 2021 r. wznowiony został program publikowania otwartego Elsevier (z pulą 1500 darmowych artykułów na 2021 r.) . Program umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC-BY w z czasopismach hybrydowych i Gold Open Access w Elsevier.

Koszty publikacji artykułów OA w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer oraz Elsevier ze środków pochodzących z MNiSW. UWAGA! W przypadku programu publikowania otwartego w Elsevier po wyczerpaniu się darmowej puli artykułów (program A – lista artykułów zamknięta 30 listopada 2021) uruchamiany zostaje program B- za opublikowanie artykułu w wersji Gold Open Access zostaje wystawiona faktura na autora z 10% zniżką. W takim przypadku autor może jeszcze zmienić wersje publikowania z otwartej płatnej na tradycyjną bezpłatną (opcja „subskrypcja”), ale możliwe jest to tylko w przypadku publikowania w czasopiśmie hybrydowym Elsevier. W czasopismach Elsevier Gold Open Access nie ma możliwości zmiany na darmową publikację

 

Uwaga: afiliacja autorów w obu programach jest teraz weryfikowana wyłącznie przez lokalnych administratorów w instytucjach.

Szczegóły programu 

Program publikowania otwartego Springer 2019-2021

Od 1 stycznia 2021 r. program działa z nową roczną pulą 2176 artykułów i jest oferowany dla artykułów przyjętych do publikacji w 2021 r. Uwaga: afiliacja autorów jest teraz weryfikowana wyłącznie przez lokalnych administratorów w instytucjach. 

W przypadku publikowania otwartego w czasopismach Springer (czasopismach objętych programem) – po wyczerpaniu darmowej puli z automatu artykuły są publikowane subskrypcyjne (chyba że autor sobie zażyczy inaczej i już niezależnie zamówi OA). W przypadku publikowania otwartego w czasopismach Springer (czasopismach objętych programem) – po wyczerpaniu darmowej puli z automatu artykuły są publikowane subskrypcyjne (chyba że autor sobie zażyczy inaczej i już niezależnie zamówi OA).

Szczegóły programu 

***

Polecamy  nową, uzupełnioną wersję  broszury „Naukowiec w sieci„, opracowanej przez p. Maję Bogajczyk z Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Z poradnika można dowiedzieć się na co zwrócić uwagę zakładając konto na ORCiD, Research Gate czy Google Scholar, w jaki sposób uporządkować profil autora w PBN i co zrobić, by zintegrować posiadane konta społeczne.

***

ORCID  to unikalny identyfikator dla autorów publikacji naukowych, który składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery części oraz zapisanych 

w formie HTTPS URL ( np. https://orcid.org/0000-0003-1459-4199 ).

Jak założyć ORCID?

Wchodzimy na stronę orcid.org

  • Na stronie głównej wybieramy opcję Register now! lub Sign In, a następnie Register now!,
  • Zgodnie z instrukcją wypełniamy formularz rejestracyjny,
  • Ustalamy, kto może zobaczyć nasz profil. Aby w pełni wykorzystać funkcje ORCID, należy wybrać everyone lub trusted parties,
  • Na podany podczas rejestracji adres mailowy przyjdzie wiadomość z prośba o potwierdzenie, że jesteśmy jego właścicielem.
Narzędzia bibliometryczne

 
SciVal analizuje dane zawarte w bazie Scopus. Użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na serwerze wydawcy Elsevier. Może to być konto założone wcześniej w bazach Science Direct lub Scopus. Bezpłatne konto można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję “Register Now”.
Więcej na temat SciVal

 

InCites służy do analizy danych z baz Web of Science Core Collection, JCR i ESI – narzędzie do analizy dorobku naukowego swojej instytucji oraz porównywania efektywności swojej jednostki naukowej z innymi na całym świecie. Narzędzie wykorzystuje dokładne i obiektywne informacje dostępne w zbiorze WOS. Dedykowane jest instytucjom naukowym i badawczym, autorom publikacji oraz bibliotekarzom.

Na stronie www.webofscience.com można założyć bezpłatne konto.

 

Wskaźniki bibliometryczne

Indeks Hirscha

Index Hirscha możemy obliczyć za pomocą następujących narzędzi:

ISI WEB OF SCIENCE  –  automatyczne wyliczanie indexu Hirscha oraz liczby cytowań – instrukcja

 

SCOPUSautomatyczne wyliczanie indexu Hirscha oraz liczby cytowań

 

GOOGLE SCHOLAR I NAKŁADKA PUBLISH OR PERISH – Nakładka Publish or Perish na Google Scho­lar – pro­gram słu­żący do zli­cza­nia cyto­wań oraz ana­lizy wpływu publi­ka­cji aka­de­mic­kich w opar­ciu o bazę Google Scho­lar.

 Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha : Poradnik dla początkujących

 

***

Czasopisma i monografie punktowane

MNiSW ogłosiło nowe, rozszerzone listy czasopism i wydawnictw monografii  – więcej informacji TUTAJ

Wyszukiwarka czasopism i wydawnictw punktowanych MNiSW

 

Biblioteka dla publikujących

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021