BIP WSIiZ
Laboratorium Biologii Molekularnej

Laboratorium Biologii Molekularnej

Laboratorium Biologii Molekularnej wyposażone jest w wysokiej jakości sprzęt dający studentom możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie technik biologii molekularnej. Laboratorium to daje także możliwość naukowcom na prowadzenie innowacyjnych badań w zakresie biologii molekularnej.

Jakie daje możliwości naukowcom?
Wysokiej jakości sprzęt, w który wyposażone jest Laboratorium Biologii Molekularnej stwarza bardzo dobre warunki do prowadzenia badań naukowych. Naukowcy mają możliwość izolacji materiału DNA, dokonywania jego oceny, a także badania ekspresji wybranych genów, ich mutacji oraz polimorfizmów.  W ramach współpracy naukowo-badawczej Laboratorium Biologii Molekularnej współpracuje z innymi jednostkami naukowymi min. z Państwowym Uniwersytetem Medycznym we Lwowie oraz wchodzi w skład Medycznego Konsorcjum Naukowo-Badawczego Polski Wschodniej. 

Jakie daje możliwości studentom?
Z laboratorium Biologii Molekularnej korzystają studenci kierunków: Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia. Zajęcia prowadzone w laboratorium dają możliwość zapoznania się z technikami m.in. izolacji materiału genetycznego, a następnie dokonywaniu jego oceny. Prace z materiałem genetycznym polegają także na badaniu wpływu różnych substancji na ekspresję wybranych genów. Ponadto, studenci zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu identyfikacji zagrożeń mikrobiologicznych produktów spożywczych.

Wyposażenie
•    termocykler C1000 Touch
•     aparat do pomiaru Real – time PCR
•     zestaw do dokumentacji żeli Gel Doc EZ System z oprogramowaniem IMAGE LAB TM
•     aparat do elektroforezy Wide Mini-Sub Cell GT
•     suchy blok grzejny TDB-100
•     UView Mini Transilluminator
•     spectrofotometr NanoDrop Lite

Kierownik:
prof. dr hab. Jan Gmiński
Kontakt: jgminski@wsiz.edu.pl

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content