Samorząd Studencki WSIiZ

Samorząd Studencki został powołany w celu uczestniczenia w decydowaniu o sprawach Uczelni poprzez swoich przedstawicieli, w tym:

 • opiniowania projektów decyzji dotyczących studentów, wydawanych przez organy Uczelni dotyczących studentów,
 • organizacji wszelkich inicjatyw studenckich,
 • współdecydowania z odpowiednimi organami Uczelni o podziale środków, finansowych przeznaczonych na cele studenckie,
 • obrony praw studenckich,
 • wykonywania innych zadań określonych w Statucie WSIiZ.

Samorząd Studencki czynnie działa na rzecz poprawy warunków studiowania na Naszej Uczelni oraz Studentów Podkarpacia.

 

Angażujemy się w działalność organizacji studenckich takich jak:

·         Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej (www.psrp.org.pl),

·         Forum Uczelni Niepublicznych. 

 

Skład Rady Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania:

1.       Illia Mynenko – Przewodniczący

2.      Wiktoria Kowal  – Zastępca Przewodniczącego

3.      Mateusz Paściak – Sekretarz

4.   Konrad Laskowski –  Pełnomocnik Przewodniczącego ds. Organizacji Imprez Klubowych

5.      Andrew Lugwe – członek rady

6.      Angelika Matwij – członek rady

7.      Dominika Mazur – członek rady

8.      Karolina Zawiślak – członek rady

9.      Marcin Sypek – członek rady

10.   Mateusz Roman – członek rady

11.    Paulina Dopart – członek rady

12.   Zviks Chirume – członek rady

13.   Karolina Kołoda  – członek rady

14.   Veranika Mitskevich – członek rady

15.   Wioletta Kozioł – członek rady 

 

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego do Senatu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania:

 • Illia Mynenko
 • Karolina Kołoda
 • Mateusz Paściak
 • Dominika Mazur
 • Mateusz Marek
 • Mateusz Roman
 • Wiktoria Kowal

Przedstawiciele Studentów do uczelnianych komisji:

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów:

 • Mateusz Paściak
 • Konrad Laskowski

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów:

 • Norbert Budzik
 • Angelika Matwij

Skład Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli  Akademickich:

 • Illia Mynenko
 • Karolina Kołoda

 

Dzięki wsparciu nie tylko Uczelni, ale i przedstawicieli środowiska gospodarczego, zaprzyjaźnionych firm i instytucji, mamy możliwość prowadzenia i współtworzenia wielu wartościowych inicjatyw.

Szczególne podziękowania za wsparcie w realizację naszej działalności kierujemy do Santander Universidades. 

 

Jeśli macie jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu.  

Rada Samorządu Studenckiego WSIiZ
e-mail: samorzad@student.wsiz.edu.pl
35-622 Rzeszów, Sucharskiego 2
p. RA42
tel.:  017/ 866 11 45
profil samorządu w serwisie Facebook

Samorząd Studencki WSIiZ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020