Informatyka

KOLEGIUM: Informatyki Stosowanej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne, niestacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 7 semestrów

Przebieraj w możliwościach rozwoju zawodowego. Wybierz Informatykę we WSIiZ i stań się częścią świata nowoczesnych technologii.

PARTNERZY

CISCO Networting Academy – Światowy lider w zakresie IT i sieci.

GBX Soft – Innowacyjny i kreatywny Software House z Rzeszowa. Zajmujemy się tworzeniem zaawansowanych aplikacji webowych oraz mobilnych.

PGS SOFTWARE – Polskie przedsiębiorstwo informatyczne, produkujące oprogramowanie dla przedsiębiorstw i instytucji z całego świata.

Ideo – Firma tworząca aplikacje internetowe.

BMM – Firma pomagająca szpitalom i korporacjom automatyzować procesy i mądrze zarządzać kosztami.

Prime Bit Games S.A. – niezależny projektant, twórca i wydawca gier mobilnych, komputerowych, konsolowych i przeglądarkowych.

Na tym kierunku możesz:

 • korzystać z programów szkoleniowych, oferowanych m.in przez: Adobe, Apple, Cisco, Microsoft, WMware, Oracle;
 • zdobyć międzynarodowe certyfikaty;
 • korzystać z nowoczesnych laboratoriów i sprzętu komputerowego;
 • uczestniczyć w projektach komercyjnych prowadzonych przez Uczelnię i jej partnerów;
 • wyjechać na studia w ramach programu Erasmus;

BorgWarner–Amerykański koncern, producent komponentów oraz systemów zaawansowanych technologii dla układów napędowych i przeniesienia napędu w pojazdach samochodowych.

Kroll Ontrack – Międzynarodowa firma zajmująca się odzyskiwaniem danych oraz informatyką śledczą.

RES.pl – Niezależny operator telekomunikacyjny, oferujący szybki i stabilny Internet światłowodowy w Rzeszowie i sąsiednich miejscowościach.

Vegacom – Integrator rozwiązań w dziedzinie telekomunikacji, bezpieczeństwa, sterowania, zasilania oraz systemów audio-video.

Współpraca z partnerami to:

 • Dostosowanie oferty dydaktycznej do aktualnych trendów na rynku pracy;
 • Wykształcenie pod okiem międzynarodowych ekspertów;
 • Możliwość udziału w specjalistycznych badaniach;
 • Rozwijanie kompetencji podczas branżowych konferencji i seminariów;
 • Budowanie branżowej sieci kontaktów, przydatnych w przyszłej pracy;

CO DADZĄ CI STUDIA

 • Kompetencje w obszarach IT: programowaniu, technologii internetowych i mobilnych, inżynierii gier komputerowych, sieci komputerowych i internetu rzeczy.
 • Umiejętności z zakresu programowania, baz danych, inżynierii oprogramowania, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, grafiki komputerowej i innych;
 • Możliwość współpracy z ekspertami – Cisco, Microsoft i Oracle;
 • Dostęp do specjalistycznego oprogramowania oraz specjalistycznych laboratoriów;
 • Uczestnictwo w projektach komercyjnych prowadzonych przez Uczelnię i jej partnerów;

ZAJĘCIA

W programie studiów znajdują się m.in.:

 • Routing i przełączanie w sieciach (Cisco);
 • Inżynieria gier komputerowych;
 • Języki internetowe;
 • Programowanie dla systemów iOS/Android;
 • Technologie Internetu rzeczy (Cisco).

PROJEKTY / CERTYFIKATY / SZKOLENIA

Certyfikaty, jakie możesz zdobyć podczas studiów:

 • Linux Professional Institute Certificate (LPIC-1);
 • Linux Professional Institute Certificate (LPIC-2);
 • 100-105 ICND1;
 • 200-105 ICND2;
 • 200-125 CCNA;
 • 210-260 IINS;
 • 210-250 SECFND;
 • 210-255 SECOPS;
 • MCSA: Web Applications;
 • MCSA: Universal Windows Platform;
 • ECDL;
 • TELC – The European Language Certificates;
 • LCCI IQ – London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications;
 • MCSA: Windows Server 2012;
 • Microsoft Technology Associate (MTA);
 • MCSA: SQL Server;

ROZWÓJ

Korzystaj z nowoczesnych laboratoriów komputerowych:

 • CISCO SYSTEMS, (kształcenie na poziomie CCNA i CCNP);
 • APPLE;
 • ADOBE;
 • ORACLE;
 • Wmware;
 • MICROSOFT.
 • Laboratorium Technik Nauczania Wspomaganych Nowoczesnymi Technologiami Telekomunikacyjnymi (w tym sprzęt dla niepełnosprawnych),
 • Laboratorium Technik Odzyskiwania Danych,
 • Laboratorium Projektowania Sieci Komputerowych i Teleinformatycznych,
 • Laboratorium Technologii Bezprzewodowych,
 • Laboratorium Zaawansowanych Technologii Sieciowych,
 • Laboratorium Podstaw Automatyki i Robotyki,
 • Laboratorium Przetwarzania Obrazu i Wirtualnej Rzeczywistości,
 • Laboratorium Przetwarzania Dźwięku i Akustyki,
 • Laboratorium Architektury Przetwarzania Równoległego i Programowania Równoległego,
 • Laboratorium Inżynierii Oprogramowania,
 • Laboratorium Adaptacji Innowacji Ekonomii w Obiektowych Technologiach Informatycznych,
 • Laboratorium Fizyki, Optoelektroniki i Miernictwa Telekomunikacyjnego,
 • Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej,
 • Laboratorium Diagnostyki Obrazów (Inteligentne Systemy Informacyjne).

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Badania rynku pracy pokazują, że w ciągu najbliższych kilku lat największe zapotrzebowanie na nowych pracowników będzie występowało wśród szeroko rozumianych informatyków, zwłaszcza na programistów.

Absolwenci Informatyki we WSIiZ najszybciej znajdują pracę po studiach (w porównaniu do absolwentów Informatyki innych podkarpackich uczelni).

Dane w oparciu o wyniki badania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych opublikowanego w 2019r. – ela.nauka.gov.pl

1.04.2021 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),

Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

31.07.2021 r. – Zakończenie rekrutacji

7.08.2021r. – Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w październiku 2021!

PERSPEKTYWY PO STUDIACH

Studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Dyplom pozwoli Ci kontynuować naukę na studiach II stopnia.

Jako absolwent informatyki możesz wybrać wiele ścieżek rozwoju, m.in.:

 • konstruktora specjalistycznych systemów komputerowych i oprogramowania;
 • specjalisty ds. testowania (np. tester oprogramowania);
 • programisty (C/C++, Java, .Net);
 • programisty serwisów internetowych (Web developer);
 • specjalisty ds. rozwoju oprogramowania;
 • inżyniera ds. produkcji oprogramowania (C/C++, Java, .Net);
 • projektanta systemów internetowych i prezentacji multimedialnych.

Ewa Podgórska Kierownik Biura Karier WSIiZ

Branża IT okazała się jedną z najbardziej odpornych na światowy krach gospodarczy. Badania rynku pracy pokazują, że w ciągu najbliższych kilku lat największe zapotrzebowanie na nowych pracowników będzie występowało wśród szeroko rozumianych informatyków, w tym zwłaszcza na programistów. Szacuje się, że już za pięć lat deficyt pracowników w tej branży może wynieść na polskim rynku pracy nawet 30%.

Agencje zatrudnienia notują od dłuższego czasu zwiększoną ilość ofert pracy na stanowiska informatyczne, wymagające wiedzy informatycznej (np. koordynator projektu IT) oraz dla programistów (JAVA i php). Od kilku lat rynek pracy IT jest rynkiem pracownika, ta tendencja na pewno szybko się nie zmieni.

Trendy w branży informatycznej są zmienne, ale na pewno warto zwrócić uwagę na aplikacje mobilne oraz systemy wbudowane.

CV powinno być także stale wzbogacane o dodatkowe kursy, szkolenia, certyfikaty.

O znaczeniu certyfikatów świadczą również wyniki amerykańskich badań przeprowadzonych w 2011 roku przez Global Knowledge oraz TechRepublic. Niemal 1/3 pracodawców postrzega certyfikaty jako ważne lub bardzo ważne przy zatrudnianiu pracowników.

ODRĘBNA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA (realizowana na studiach stacjonarnych od 1. semestru)

Programowanie (studia stacjonarne)Wszystkie przedmioty na studiach I stopnia na kierunku Informatyka są podzielone na dwa bloki: główny, obowiązkowy dla wszystkich, a także fakultatywny (kierunkowy i specjalnościowy), w ramach którego jako student będziesz miał możliwość wybór.

Pozwoli Ci to na zoptymalizowanie procesu profilowania ścieżki własnego rozwoju. Jako absolwent, wyposażony w konkretne umiejętności, zgodne ze swoimi zainteresowaniami, będziesz lepiej radzić sobie na rynku pracy.

Co więcej, kształcąc się na sprofilowanej przez siebie specjalności, będziesz mógł optymalnie rozwinąć swoje zdolności.u przedmiotów. W całym toku studiów będziesz mógł wybrać ponad 30% z nich. Dokonując wyboru, będziesz uwzględniać swoje indywidualne predyspozycje.

Specjalności

Specjalność jest realizowania od 4. semestru na studiach I stopnia.

Inżynieria danych (Data Science) to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin infor-matyki. Duże zapotrzebowanie na specjalistów w tym obszarze, wysokie zarobki oraz możliwości rozwoju powodują, że inżynieria danych to bardzo przyszłościowa specjali-zacja, którą naprawdę warto się zainteresować.

Absolwent specjalności Inżynieria danych to przede wszystkim specjalista techniczny, do-brze przygotowany pod kątem efektywnego wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych dedykowanych Data Science. Jest to osoba o odpowiednio ukształtowa-nych umiejętnościach w zakresie programowania w językach Data Science (R, Python), zarządzania dużymi zbiorami danych oraz przygotowywania i przetwarzania danych z wykorzystaniem odpowiednio dobranych algorytmów. Równie ważne są umiejętności miękkie pozwalające na zbieranie wymagań od interesariuszy biznesowych i ekspertów dziedzinowych, dobre ich zrozumienie oraz przekształcanie na konkretne rozwiązania informatyczne dla biznesu wykorzystujące najnowsze technologie Data Science.

W programie studiów m.in.:

 • Programowanie w języku R i Python – dobre praktyk i przegląd bibliotek.
 • Drążenie danych (ang. Data Mining)
 • Uczenie maszynowe (ang. Machine Learning).
 • Wizualizacja danych i raportowanie.

Zajęcia w ramach przedmiotów specjalnościowych będą prowadzone wg programów konsultowanych z partnerami kierunku, przez praktyków zatrudnionych w firmach informatycznych w naszym regionie.

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach z każdej branży, m.in. bankach, przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach produkujących oprogramowanie, firmach z branży e-commerce, firmach telekomunikacyjnych. Ich wsparcie potrzebne jest wszędzie tam, gdzie prowadzone są analizy dużych zbiorów danych pod kątem wspomagania podejmowania decyzji, optymalizacji procesów biznesowych oraz realizacji projektów o różnej specyfice.

Stanowiska:

 • Analityk Danych
 • Analityk Biznesowy
 • Projektant modeli danych, baz i hurtowni danych
 • Data Scientist

Specjalność jest realizowania od 4. semestru na studiach I stopnia.

Proces produkcji gry komputerowej jest skomplikowany i wymaga specjalistycznej wiedzy
z wielu dziedzin. Dlatego specjalność obejmuje szeroki zakres zagadnień składających się na cykl produkcyjny gry.

Będziesz miał okazję dowiedzieć się w jaki sposób projektuje się rozgrywkę, jak powstaje grafika oraz jakich technologii używa się do tworzenia poziomów gier i oprogramowania logiki gry.

Omawiane są także zagadnienia z zakresu organizacji i zarządzanie procesem produkcyjnym.

W trakcie zajęć wykorzystywane jest profesjonalne oprogramowanie takie jak Adobe Photoshop, Illustrator, 3ds Max, Unreal Engine, CRYENGINE. Zajęcia są prowadzone zarówno przez wykwalifikowanych pracowników uczelni, jak również przez specjalistów ze znanych firm z branży gier.

PARTNER SPECJALNOŚCI


 W programie studiów m.in.:

 • grafika komputerowa w grach,
 • projektowanie gier komputerowych,
 • zarządzanie produkcją gier,
 • technologie programistyczne w produkcji gier.

Zajęcia specjalnościowe prowadzone są wg programów konsultowanych z partnerami kierunku oraz przez praktyków – inżynierów zatrudnionych w firmach informatycznych w naszym regionie. Studenci mają dostęp do specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego w produkcji gier.

 A co po studiach?

Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie przede wszystkim na dynamicznie rozwijającym się rynku gier komputerowych. W tego typu firmach poszukiwani są specjaliści tacy jak: projektanci rozgrywki, graficy, animatorzy, programiści. Pracę możesz znaleźć także w wielu pokrewnych branżach związanych z tworzeniem przestrzeni wirtualnych i symulacji dla celów prototypowych
i edukacyjnych.

Specjalność jest realizowania od 4. semestru na studiach I stopnia.
W ramach tej specjalności zapoznasz się z zagadnieniami dotyczącymi języków, technik, narzędzi
i metodologii tworzenia aplikacji i systemów internetowych, począwszy od tworzenia stron, portali, serwisów internetowych, poprzez projektowanie i implementację internetowych systemów bazodanowych, systemów hipermedialnych oraz zaawansowanych aplikacji sieciowych.
Zdobędziesz umiejętność tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych i aplikacji e-biznesowych,
a także poznasz prawne aspekty Internetu oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną danych w sieci.
Studiując na tej specjalności, opanujesz również umiejętności z zakresu projektowania, implementacji, wdrażania i eksploatacji aplikacji i systemów internetowych.

W programie studiów m.in.:

 • aplikacje bazodanowe,
 • języki internetowe,
 • pozycjonowanie,
 • projektowanie serwisów internetowych,
 • technologie internetowe.

Zajęcia specjalnościowe prowadzone są wg programów konsultowanych z partnerami kierunku oraz przez praktyków – inżynierów zatrudnionych w firmach informatycznych w naszym regionie.

A co po studiach?

Jako absolwent będziesz przygotowany do podjęcia pracy w firmach informatycznych projektujących i wdrażających aplikacje i systemy internetowe, firmach działających w obszarze handlu elektronicznego i e-usług, działach zajmujących się promocją i marketingiem firm
w internecie oraz instytucjach i urzędach wdrażających internetowe systemy obsługi klientów
i petentów.

Specjalność jest realizowania od 4. semestru na studiach I stopnia.

W ramach tej specjalności zapoznasz się z technologiami Internetu rzeczy (ang. Internet of Things) i nauczysz się jak projektować i implementować takie systemy. Specjalność jest odpowiedzią na trendy technologiczne informatyki i powiązanych dyscyplin oraz rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu.

Program specjalności obejmuje między innymi projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi, stanowiące fundament Internetu, bezpieczeństwo sieci i systemów IoT, sieci sensorowe, rozwiązania inteligentnych budynków i miast (ang. Smart City) oraz elementy analityki i Big Data.

W programie studiów

W ramach specjalności realizowana będzie grupa przedmiotów, dzięki którym nabędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów IoT.

 • Podstawy Internetu Rzeczy,
 • Analityka i Big Data,
 • Technologie programistyczne dla IoT (Python),
 • Infrastruktura sieci IoT,
 • Skalowanie sieci IoT,
 • Bezpieczeństwo w sieciach IoT.

W ramach przedmiotów realizowanych na specjalności prowadzone będą autoryzowane kursy Cisco z zakresu sieci komputerowych, cyberbezpieczeństwa i Internetu rzeczy.

A co po studiach:

Jako absolwent będziesz przygotowany do projektowania i budowania systemów Internetu rzeczy. Ponadto twoje umiejętności związane są z zarządzaniem i eksploatacją nowoczesnych sieci obejmujących infrastrukturę Internetu rzeczy. Możesz również rozwijać się w programowaniu inteligentnych systemów, analityce danych IoT i ich przetwarzaniu.

Po tej specjalności możesz znaleźć zatrudnienie w firmach projektujących i wdrażających inteligentne systemy informatyczne, utrzymujących sieci komputerowe ale również możesz założyć swoją firmę biorąc przykład z absolwentów kierunku Informatyka, którzy założyli firmę i zdobyli środki na realizację swoich pomysłów.

Specjalność jest realizowania od 4. semestru na studiach niestacjonarnych I stopnia.
 W ramach tej specjalności wprowadzony zostaniesz w tajniki programowania, począwszy od zagadnień podstawowych, takich jak teoria kompilacji, syntaktyka i semantyka języków programowania, poprzez programowanie na poziomie systemu operacyjnego, aż do tworzenia rozbudowanych aplikacji biznesowych w środowisku sieciowym.

Szczególnie silny nacisk kładziony jest tu na umiejętność rozwiązywania problemów w ramach projektów grupowych.

W ramach zajęć będziesz również realizować szkolenia techniczne z nowoczesnych języków
i środowisk programowania, prowadzone w oparciu o programy szkoleniowe takich firm jak Microsoft czy Oracle.

W programie studiów m.in.:

 • programowanie obiektowe,
 • przechowywanie i przetwarzanie danych
 • szkolenie techniczne (wybrany język programowania),
 • zaawansowane technologie programowania.

Zajęcia specjalnościowe prowadzone są wg programów konsultowanych z partnerami kierunku oraz przez praktyków – inżynierów zatrudnionych w firmach informatycznych w naszym regionie.

A co po studiach?

Jako absolwent znajdziesz pracę przy: tworzeniu i rozwoju istniejących systemów informatycznych, tworzeniu oprogramowania i dokumentacji, nadzorowaniu jakości produktów informatycznych czy też tworzeniu i utrzymaniu standardów kodu źródłowego i dokumentacji

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony za pośrednictwem Systemu Internetowej Rekrutacji, wydrukowany i podpisany formularz wraz ze zdjęciem (rekrutacja online),
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej i świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego* (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej** (85 zł).

* Osoba, która zrezygnuje przed końcem rekrutacji, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł), jeśli złoży odpowiedni wniosek.
** Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Uczelni.


Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym.

Na wszystkie kierunki w postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wybrany przedmiot (informatyka lub fizyka z astronomią).

Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020