Dr inż. Łukasz Piątek

Adiunkt w Katedrze Sztucznej Inteligencji.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie od 2004 roku. 

Doktor nauk technicznych (Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki), magister informatyki (Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektryczny).

Prowadzi badania w zakresie przetwarzania i analizy obrazów biomedycznych oraz sztucznej inteligencji. W ramach prowadzonych prac badawczych jest zaangażowany w realizację następujących grantów (polskich oraz zagranicznych):

 • 04.2010 – 04. 2013 – pracownik naukowy PRO (tzw. Principal Research Officer) grantu numer N N516 482640 z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, pt. „Badania nad syntezą statycznych obrazów znamion melanoytowych skóry” – opracowanie algorytmów sytnezy obrazów cyforwych, wspomagane wybranymi algorytmami sztucznej inteligencji,
 • 10.2014 – 09.2016 – pracownik naukowy (100% etatu jako postdoc/EU-researcher w TU Ilmenau, Germany) w międzynarodowym grancie badawczym ANDREA (Active Nanocoated DRY-electrode for Eeg Applications), finansowanym z Unii Europejskiej w ramach programu FP7-PEOPLE Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways (IAPP) – m.in., przetwarzanie oraz analiza (klasyfikacja) sygnałów EEG (ang., Electroencephalography) z wykorzystaniem algorytmów AI (ang., Artificial Intelligence),
 • 10.2016 – 12.2017 – pracownik naukowy (100% etatu) w grancie MMG (Multimodale Multiphotonen Gewebeanalyse) finansowanym przez instytucję niemiecką Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) – przetwarzanie oraz klasyfikacja obrazów MPT (ang. Multi-Photon Tomography), oraz
 • 05.2019 – do teraz – jeden z głównych wykonawców polsko-niemieckiego grantu pt. DigiSkinDia z dziedziny nauk stosowanych, realizowanego w ramach współpracy bilateralnej Polska-Niemcy. Grant przewidziany do realizacji w latach 2019 – 2022, finansowany przez NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Główny cel badań dotyczy opracowania specjalistycznego systemu komputerowego wspomagającego dermatologów w zakresie automatycznej analizy obrazów melanocytowych zmian skórnych.

Członek dwóch organizacji naukowych: rady/komitetu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego Digital Medicine (od 2016), a także międzynarodowego stowarzyszenia ISDM (International Society of Digital Medicine) (od 2016).

 

https://orcid.org/0000-0002-6558-0435

 1. Piątek Ł., Fiedler P., Haueisen J.: Eye state classification from electroencephalography recordings using machine learning algorithms. Digital Medicine journal, Issue: 2, Volume: 4, pp.84-95, 2018. DOI: https://doi.org/10.4103/digm.digm_41_17.

 2. Piątek Ł., Grzymała-Busse J.W. (2017) LEMRG – Decision Rule Generations Algorithm for Mining MicroRNA Expression Data. In: Shen B. (Eds.) Healthcare and Big Data Management. Advances in Experimental Medicine and Biology, vol 1028, pp 105-37. Springer, Singapore. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-6041-0_7.

 3. Piątek Ł., Grzymała-Busse J.W.: LEMRG – decision rule generations algorithm for mining microRNA expression data. Proc. of the 1st International Conference of Digital Medicine & Medical 3D Printing, Nanjing, China, June 17-19, 2016.

 4. Grzymała-Busse J.W., Piątek Ł.: LEMRG – decision rule generations algorithm for large datasets. The preliminary research. In: Nowakowski A. (Ed.), INFOBAZY’ 2014. Inspiration, integration, implementation. Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk-Sopot, Poland, September 8-10, 2014 (in Polish).

 5. Hippe Z.S., Piątek Ł.: A New Internet system of melanocytic lesions. The current status. In: Nowakowski A. (Ed.), INFOBAZY’2014. Inspiration, integration, implementation. Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk-Sopot, Poland, September 8-10, 2014 (in Polish).

 6. Piątek Ł., Hippe Z.S.: Synthesis of Selected Melanocytic Skin Lesion Features. Proc. of the 27th Image and Vision Computing New Zealand (IVCNZ’2012), Dunedin, New Zealand, November 26-28, 2012.

 7. Grzymała-Busse J.W., Hippe Z.S., Piątek Ł.: Synthesis of Shapes in the Domain of Melanocytic Skin Lesions. Proc. of the International Conference on Applied and Theoretical Information Systems Research (ATISR’2012), Taipei, Taiwan, February 10-12, 2012.

 8. Piątek Ł., Pancerz K., Owsiany G.: Validation of Data Categorization Using Extensions of Information Systems: Experiments on Melanocytic Skin lesion Data. In: Ganzha M., Maciaszek L., Paprzycki M. (Eds.), Proc. of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS’2011), Szczecin, Poland, September 18-21, 2011, pp.147-151.

 9. Piątek Ł., Hippe Z.S., Grzymała-Busse J.W.: Research over algorithms of synthesis static images of melanocytic skin lesions. In: Nowakowski A. (Ed.), INFOBAZY’2011. Databases for Science, European Projects and Information Society. Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk, Poland, September 5-7, 2011, pp.162-167 (in Polish).

 10. Pancerz K., Piątek Ł., Wrzesień M.: Validation of algorithms of synthesis medical images, using methods of constructive induction and rough sets. In: Nowakowski A. (Ed.), INFOBAZY’2011. Databases for Science, European Projects and Information Society. Centrum Informatyczne TASK, Gdańsk, Poland, September 5-7, 2011, pp.178-183 (in Polish).

 11. Piątek Ł., Owsiany G.: Synthesis of Static Medical Images with using Machine Learning Methods. Proc. of the 3rd International Conference on Intelligent Information and Engineering Systems (INFOS’2010), ITHEA International Scientific Society Edit Office, Rzeszów, Krynica-Zdrój, Poland, September 20-24, 2010.

 12. Piątek Ł.: Research over algorithms of synthesis static biomedical images – an example of melnocytic skin lesions. Ph.D. Thesis, Gdańsk Technical University, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdańsk, Poland, 2010 (in Polish).

Prowadzone przedmioty:

Bazy danych, Języki internetowe, Sztuczna inteligencja, Seminarium dyplomowe.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr inż. Łukasz Piątek
Katedra Sztucznej Inteligencji
e-mail: lpiatek@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a,
p. KM113
tel.: 017/866 11 91

LUB
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
p. RA4
tel.: 017/866 11 11


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

Studenci stacjonarni:

Piątki 10:00 – 11:00
RA4 (35-225 Rzeszów, ul. H. Sucharskiego 2)

Studenci niestacjonarni:

Niedziele (11:45 – 12:45) na zjazdach kierunku Informatyka
RA4 (35-225 Rzeszów, ul. H. Sucharskiego 2)

 

 

Conducted courses:

Materials for students are available at the relevant courses at the Blackboard platform.

 

Office hours

Due to the currently binding state of epidemiological threat caused by the COVID-19 pandemic and restrictions concerning higher education, in the fall semester of 2020/2021 office hours are conducted both traditionally and by email. Traditional meetings within office hours should be arranged by prior email contact.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021