BIP WSIiZ

Prof. dr hab. inż. Władysław Homenda

Profesor w Katerze Sztucznej Inteligencji

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2021 roku

Studia i aktywność zawodową związał z Politechniką Warszawską: od Studium Podstawowych Problemów Techniki do powstałego po przekształceniach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. Równocześnie z zatrudnieniem w PW pracował w CICESE, Ensenada, Mexico, współtworzył programy przetwarzania informacji muzycznych Midiscan i Smart Score publikowane przez Musitek, Ojai, California, pracował w Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Matematyki i Informatyki i na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie. W marcu 2021 r. został zatrudniony w WSIiZ.

Działalność badawcza i dydaktyczna dotyczy teoretycznych podstaw informatyki i inteligentnych technologii obliczeniowych, w szczególności metod przyjaznych dla człowieka oraz odkrywania i przetwarzania wiedzy.

Współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Jest członkiem zespołów redakcyjnych kilku międzynarodowych czasopism naukowych i członkiem komitetów programowych wielu cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych.

 

Prace afiliowane do WSIiZ

  1. Homenda W., Pedrycz W. (2022) Automata Theory and Formal Languages, De Gruyter, 1-231
  2. Jastrzebska A., Homenda W., Text-Based Delay Prediction in a Public Transport Monitoring System, ACM SIGSPATIAL 2021, November 2-5, 2021, Beijing, China, https://doi.org/10.1145/3474717.3483630
  3. Jastrzebska A., Homenda W., Pedrycz W., ARIMA Feature-Based Approach to Time Series Classification, D. Groen et al. (Eds.): ICCS 2022, LNCS 13351, pp. 192–199, 2022, Springer Nature Switzerland AG, https://doi.org/10.1007/978-3-031-08754-7_26
  4. Matusiewicz Z., Homenda W., (2022) Balanced Relations Equations in IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Padua, Italy, 18-23 July 2022
  5. Wrzesień M., Wrzesień M., Homenda, (2022). Time Series Processing with Cognitive Maps. The Case of General Forecast Modeling for Time Series of Similar Nature In: IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE), Padua, Italy, 18-23 July 2022
  6. Homenda, W., Jastrzebska, A., & Wrzesien, M. (2022). Time Series Classification Using Images. In R. A. Buchmann, G. C. Silaghi, D. Bufnea, V. Niculescu, G. Czibula, C. Barry, M. Lang, H. Linger, & C. Schneider (Eds.), Information Systems Development: Artificial Intelligence for Information Systems Development and Operations (ISD2022 Proceedings). Cluj-Napoca, Romania
  7. Jastrzebska, A. & Homenda, W. (2022). Supervised Identification of Writer’s Native Language Based on Their English Word Usage. In R. A. Buchmann, G. C. Silaghi, D. Bufnea, V. Niculescu, G. Czibula, C. Barry, M. Lang, H. Linger, & C. Schneider (Eds.), Information Systems Development: Artificial Intelligence for Information Systems Development and Operations (ISD2022 Proceedings). Cluj-Napoca, Romania
  8. Wang Y., Yu F., Homenda W., Pedrycz W., Tang Y., Jastrzebska A., Li F. (2022) Wang Y., Yu F., Homenda W., Pedrycz W., Tang Y., Jastrzebska A., Li F., The Trend-Fuzzy-Granulation-Based Adaptive Fuzzy Cognitive Map for Long-term Time Series Forecasting, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 2022, pp. 1-12 (Early Access), DOI: 10.1109/TFUZZ.2022.3169624

Prowadzone przedmioty:

– Algorytmy i strtuktury danych

– Metody obliczeniowe w nauce i technice

– Metody wyszukiwania informacji w dużych zbiorach danych

– Seminarium dyplomowe

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

KONSULTACJE

1) Computational Methods in Science and Technology

– – – within the time agreed by e-mail, https://wsiz.webex.com/meet/whomenda

2) Metody wyszukiwania informacji w dużych zbiorach danych

– – – poniedziałki, 20:00, po wcześniejszym uzgodnieniu mailem, https://wsiz.webex.com/meet/whomenda

3) Seminarium dyplomowe

– – – w terminach indywidualnych uzgodnionych mailem, https://wsiz.webex.com/meet/whomenda

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content