Prof. dr hab. inż. Władysław Homenda

Profesor w Katerze Sztucznej Inteligencji. 

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2021 roku.

Studia i aktywność zawodową związał z Politechniką Warszawską: od Studium Podstawowych Problemów Techniki do powstałego po przekształceniach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. Równocześnie z zatrudnieniem w PW pracował w CICESE, Ensenada, Mexico, współtworzył programy muzyczne Midiscan i Smart Score publikowane przez Musitek, Ojai, California, pracował w Uniwersytecie w Białymstoku na Wydziale Matematyki i Informatyki i na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie. W marcu 2021 r. został zatrudniony w WSIiZ.

Działalność badawcza i dydaktyczna dotyczy teoretycznych podstaw informatyki i inteligentnych technologii obliczeniowych, w szczególności metod przyjaznych dla człowieka oraz odkrywania i przetwarzania wiedzy.

Współpracuje z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Jest członkiem zespołów redakcyjnych kilku międzynarodowych czasopism naukowych i członkiem komitetów programowych wielu cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowych.

 

Prowadzone przedmioty:

– Seminarium dyplomowe

– Metody obliczeniowe w nauce i technice

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.
  • z przedmiotu Seminarium dyplomowe: soboty o godz. 10:00 po wcześniejszym uzgodnieniu mailem

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021