Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) w Rzeszowie i Cisco wspólnie opracują i zrealizują nową specjalność na kierunku Informatyka – Programowanie z Elementami Cyberbezpieczeństwa. Specjalność będzie prowadzona według programu przygotowanego przez inżynierów Cisco z Krakowa i przy ich aktywnym udziale w prowadzeniu zajęć oraz w oparciu o ich doświadczenie z codziennej pracy z najnowszymi technologiami.

List intencyjny w tej sprawie podpisali Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, oraz Jacek Przybylski, dyrektor Cisco Global Services Center w Krakowie i Łukasz Świdziński, dyrektor ds. Inżynierii Oprogramowania w Cisco Kraków.

WSIiZ jest ważnym ośrodkiem dydaktycznym, współpracującym z wieloma firmami z Polski i zagranicy. Stale dostosowujemy kierunki kształcenia do realiów i potrzeb współczesnej gospodarki, tak aby nasi studenci i absolwenci mogli z powodzeniem rozwijać swoje kariery w czołowych firmach. Jestem przekonany, że nasza współpraca z Cisco pozwoli na poszerzenie kompetencji naszych studentów o nowe, kluczowe dla biznesu obszary, takie jak cyberbezpieczeństwo – powiedział dr hab. Andrzej Rozmus, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prof. WSIiZ.

Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że wspólnie z kadrą naukową WSIiZ przygotujemy i będziemy realizować program nauczania w ramach specjalności Programowanie z Elementami Cyberbezpieczeństwa na kierunku Informatyka. Rozwój oprogramowania i cyberbezpieczeństwo to strategicznie ważne obszary o ogromnym potencjale i z wielkim, stale rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów. Jestem pewien, że w najbliższych latach wielu z nich wykształcimy w Rzeszowie, a następnie zasilą oni zespoły programistów i specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa w najlepszych firmach, w tym w Cisco – powiedział Jacek Przybylski, dyrektor Cisco Global Services Center w Krakowie.

Władze Cisco i WSIiZ z podpisaną umową

Współpraca Cisco i WSIiZ ma długą historię. W 2000 roku w siedzibie WSIiZ powstała pierwsza Akademia Regionalna Cisco Networking Academy, która w wyniku dynamicznego rozwoju w krótkim czasie stała się drugą co do wielkości Akademią Cisco w Europie. W 2003 roku, jako pierwsza i jedyna uczelnia w Polsce (oraz jedna z kilkunastu w Europie), uzyskała status Cisco Academy Training Center, przejmując opiekę nad ponad 500 Akademiami Cisco, działającymi na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Słowacji oraz Czech. W 2018 roku WSIiZ otrzymała nagrodę dla najlepszego Partnera w programie Cisco Networking Academy w regionie. To prestiżowe wyróżnienie przyznane zostało zaledwie trzem uczelniom w Europie. Obecnie, poza kształceniem studentów z wykorzystaniem kursów Cisco Networking Academy, WSIiZ pełni rolę Academy Support Center oraz Instructor Training Center wspierając rozwój Akademii Cisco i Instruktorów programu. W ubiegłym roku akademickim z kursów NetAcad oferowanych w ramach studiów na WSIiZ skorzystało prawie 800 studentów – jest to jedna z największych Akademii Cisco w Polsce.

Cisco prowadzi program Networking Academy od 25 lat. Ten ogólnoświatowy projekt edukacyjny pozwala kształcić specjalistów, którzy poza zdobywaniem umiejętności technicznych zyskują również kompetencje związane z rozwojem innowacji, pomagając firmom stawiać czoła wyzwaniom cyfrowej transformacji. W Polsce Program Cisco Networking Academy został zainaugurowany w 2000 roku. Od tego czasu wzięło w nim udział ponad 280 tys. osób.

Cisco Networking Academy stanowi odpowiedź na problem niedoboru specjalistów IT na rynku. Według szacunków Komisji Europejskiej, branży technologicznej w Polsce brakuje nawet 50 tys. pracowników, z czego ponad 5 tys. tylko w obszarze cyberbezpieczeństwa. Wykorzystanie potencjału jaki drzemie w polskiej młodzieży poprzez ścisłą współpracę uczelni wyższych i biznesu pozwoli zapełnić tę lukę i napędzi rozwój technologiczny, gospodarczy i społeczny – powiedział Jacek Przybylski, dyrektor Cisco Kraków.