BIP WSIiZ

Dr inż. Teresa Mroczek

Zastępca Kierownika Katedry Sztucznej Inteligencji.

Adiunkt w Katedrze Sztucznej Inteligencji, opiekun kierunku Informatyka.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2001 roku.

Doktor nauk technicznych (Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania), magister informatyki (Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektryczny). 

Prowadzi badania w dziedzinie drążenia danych, odkrywania wiedzy w bazach danych, inteligentnej analizie eksploracyjnej danych, uczenia maszynowego, systemów ekspertowych. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 60 oryginalnych prac naukowych, w tym: artykuły w czasopismach, monografiach, materiałach konferencyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym; recenzje naukowe prac opublikowanych na konferencjach międzynarodowych oraz redakcje naukowe monografii. Twórca zaawansowanego oprogramowania do analizy danych metodami nadzorowanego uczenia maszynowego (BeliefSEEKER, NukleiSEEKER) oraz rozwiązań dla biznesu.

Uczestniczyła w projektach naukowych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz środków unijnych: (i) 2011-2013 – Badania nad algorytmami syntezy statycznych obrazów znamion melanocytowych, NCN; (ii) 2013-2015 – Inteligentne metody analizy szans i zagrożeń w procesie kształcenia, Urząd Marszałkowski; (iii) 2017-2018 – Platforma usługowa IVA wirtualnych agentów głosowych do automatyzacji pracy awaryjnych infolinii zgłoszeniowych, NCBiR; (iv) 2019 – Automatyczny Inteligentny System Obsługi Klientów „AISOK” wykorzystujący rozpoznawanie mowy, biometrię głosową oraz analizę danych Big-Data, NCBiR.

Została 5-krotnie wyróżniona Nagrodą Rektora i Kanclerza Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie za dorobek naukowy, wysoki poziom doktoratu oraz pracę organizacyjną. 

 

Prowadzone przedmioty:

Sztuczna inteligencja (wykład), Sztuczna inteligencja (laboratorium), Seminarium dyplomowe

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr inż. Teresa Mroczek
Katedra Sztucznej Inteligencji
e-mail: tmroczek@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
p. KM113
tel.: 017/866 11 91


KONSULTACJE

Zapraszam na konsultacje online według harmonogramu:

Czwartek 9:00- 11:00 https://wsiz.webex.com/meet/tmroczek

02.02 – z powodów powodu zaliczenia konsultacje od 11:30

Opiekun Kierunku Informatyka
Czwartek 11:00- 12:00 https://wsiz.webex.com/meet/tmroczek

Zjazd kierunku Informatyka:

15.01.2022 13:30-14:30 RA117a

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content