BIP WSIiZ

Dr inż. Teresa Mroczek

Zastępca Kierownika Katedry Sztucznej Inteligencji.

Adiunkt w Katedrze Sztucznej Inteligencji, opiekun kierunku Informatyka.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2001 roku.

Doktor nauk technicznych (Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania), magister informatyki (Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektryczny). 

Prowadzi badania w dziedzinie drążenia danych, odkrywania wiedzy w bazach danych, inteligentnej analizie eksploracyjnej danych, uczenia maszynowego, systemów ekspertowych. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 60 oryginalnych prac naukowych, w tym: artykuły w czasopismach, monografiach, materiałach konferencyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym; recenzje naukowe prac opublikowanych na konferencjach międzynarodowych oraz redakcje naukowe monografii. Twórca zaawansowanego oprogramowania do analizy danych metodami nadzorowanego uczenia maszynowego (BeliefSEEKER, NukleiSEEKER) oraz rozwiązań dla biznesu.

Uczestniczyła w projektach naukowych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz środków unijnych: (i) 2011-2013 – Badania nad algorytmami syntezy statycznych obrazów znamion melanocytowych, NCN; (ii) 2013-2015 – Inteligentne metody analizy szans i zagrożeń w procesie kształcenia, Urząd Marszałkowski; (iii) 2017-2018 – Platforma usługowa IVA wirtualnych agentów głosowych do automatyzacji pracy awaryjnych infolinii zgłoszeniowych, NCBiR; (iv) 2019 – Automatyczny Inteligentny System Obsługi Klientów „AISOK” wykorzystujący rozpoznawanie mowy, biometrię głosową oraz analizę danych Big-Data, NCBiR.

Została 5-krotnie wyróżniona Nagrodą Rektora i Kanclerza Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie za dorobek naukowy, wysoki poziom doktoratu oraz pracę organizacyjną. 

 

DANE KONTAKTOWE

Dr inż. Teresa Mroczek
Katedra Sztucznej Inteligencji
e-mail: tmroczek@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
p. KM113
tel.: 017/866 11 91


KONSULTACJE

Zapraszam na konsultacje online według harmonogramu:

Czwartek 9:00- 11:00 https://wsiz.webex.com/meet/tmroczek

06.07 – konsultacje od 12:30

Opiekun Kierunku Informatyka
Czwartek 11:00- 12:00 https://wsiz.webex.com/meet/tmroczek

Zjazd kierunku Informatyka:

30.04.2023 9:40-10:40 https://wsiz.webex.com/meet/tmroczek

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content