Dr inż. Teresa Mroczek

Zastępca Kierownika Katedry Sztucznej Inteligencji.

Adiunkt w Katedrze Sztucznej Inteligencji, opiekun kierunku Informatyka.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2001 roku.

Doktor nauk technicznych (Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania), magister informatyki (Politechnika Rzeszowska, Wydział Elektryczny). 

Prowadzi badania w dziedzinie drążenia danych, odkrywania wiedzy w bazach danych, inteligentnej analizie eksploracyjnej danych, uczenia maszynowego, systemów ekspertowych. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 60 oryginalnych prac naukowych, w tym: artykuły w czasopismach, monografiach, materiałach konferencyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym; recenzje naukowe prac opublikowanych na konferencjach międzynarodowych oraz redakcje naukowe monografii. Twórca zaawansowanego oprogramowania do analizy danych metodami nadzorowanego uczenia maszynowego (BeliefSEEKER, NukleiSEEKER) oraz rozwiązań dla biznesu.

Uczestniczyła w projektach naukowych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz środków unijnych: (i) 2011-2013 – Badania nad algorytmami syntezy statycznych obrazów znamion melanocytowych, NCN; (ii) 2013-2015 – Inteligentne metody analizy szans i zagrożeń w procesie kształcenia, Urząd Marszałkowski; (iii) 2017-2018 – Platforma usługowa IVA wirtualnych agentów głosowych do automatyzacji pracy awaryjnych infolinii zgłoszeniowych, NCBiR; (iv) 2019 – Automatyczny Inteligentny System Obsługi Klientów „AISOK” wykorzystujący rozpoznawanie mowy, biometrię głosową oraz analizę danych Big-Data, NCBiR.

Została 5-krotnie wyróżniona Nagrodą Rektora i Kanclerza Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie za dorobek naukowy, wysoki poziom doktoratu oraz pracę organizacyjną. 

 

https://orcid.org/0000-0002-6064-9528

Lista publikacji w 2019/2020 roku:

  1. Jerzy W. Grzymała-Busse, Zdzisław S. Hippe, Teresa Mroczek. Reduced Data Sets and Entropy-Based Discretization. Entropy 2019, 21(11), Article number: 1051, s. 2-11; DOI: 10.3390/e21111051. ISSN 1099-4300.
  2. Tomasz Skica, Teresa Mroczek, Małgorzata Leśniowska-Gontarz. The impact of selected factors on new business formation in the private healthcare sector. International Entrepreneurship and Management Journal 2019, 15(1), s. 307-320 . ISBN 1554-7191.
  3. Patrick G. Clark, Jerzy W. Grzymala-Busse, Teresa Mroczek, Rafał Niemiec. Rule Set Complexity in Mining Incomplete Data Using Global and Saturated Probabilistic Approximations. In: Robertas Damaševičius, Giedrė Vasiljevienė (eds) Information and Software Technologies. 25th International Conference, ICIST 2019, Vilnius, Lithuania, October 10–12, 2019, Proceedings, vol 1078. Springer, Cham, s. 451-462. ISBN 978-3-030-30274-0.
  4. Patrick G. Clark, Jerzy W. Grzymala-Busse, Teresa Mroczek, Rafał Niemiec. A Comparison of Global and Saturated Probabilistic Approximations Using Characteristic Sets in Mining Incomplete Data. In: Gil Gonçalves, Leo van Moergestel (eds) INTELLI 2019. The Eighth International Conference on Intelligent Systems and Applications. June 30 – July 4, 2019 Rome, Italy. Publisher: IARIA. s. 10-15. ISBN 978-1-61208-723-8.
  5. Patrick G. Clark, Jerzy W. Grzymala-Busse, Teresa Mroczek, Rafał Niemiec. Mining Incomplete Data—A Comparison of Concept and New Global Probabilistic Approximations. In: Czarnowski I., Howlett R., Jain L. (eds) Mining Incomplete Data—A Comparison of Concept and New Global Probabilistic Approximations. Intelligent Decision Technologies 2019. Smart Innovation, Systems and Technologies. KES Intelligent Decisions Technologies. June 17 – 19, 2019 Malta. Publisher: Springer. s. 167-178. ISBN 978-981-13-8311-3.
  6. Teresa Mroczek, Tomasz Skica, Jacek Rodzinka. Optimal size of the general government sector from the point of view of its impact on the EU economies. South East European Journal of Economics and Business, 14 (2), s. 95-105. ISBN 2233-1999.

Prowadzone przedmioty:

Sztuczna inteligencja (wykład), Sztuczna inteligencja (laboratorium), Seminarium dyplomowe

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Dr inż. Teresa Mroczek
Katedra Sztucznej Inteligencji
e-mail: tmroczek@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a
p. KM113
tel.: 017/866 11 91


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego spowodowanego pandemią wirusa COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 prowadzone są zarówno w formie tradycyjnej, jak i online. W celu umówienia się na konsultacje tradycyjne wymagany jest kontakt mailowy.

Zapraszam na konsultacje online według harmonogramu (zmiana terminów konsultacji wynika z nałożenia się wcześniej podanych godzin z zajęciami w styczniu i lutym):

Wtorek 11:30- 12:30
Czwartek 10:00- 11:00 https://eu.bbcollab.com/guest/f39223aef28340408f6f5a83ee596ad4

Opiekun Kierunku Informatyka
Poniedziałek 11:30- 12:30 https://eu.bbcollab.com/guest/f39223aef28340408f6f5a83ee596ad4

Zjazd kierunku Informatyka:
17.01.2021 – 11:00 – 12:00 https://eu.bbcollab.com/guest/f39223aef28340408f6f5a83ee596ad4

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020