BIP WSIiZ
Postępowania doktorskie

Postępowania doktorskie

Radosław Wierzbiński

Temat rozprawy doktorskiej: Ojcostwo i wizerunek polskich ojców w reklamie [streszczenie]

Promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ

Data powołania promotora: 13 października 2023 roku

Recenzenci:

dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG [recenzja]

dr hab. Jarosław Kończak, prof. UW [recenzja]

dr hab. Katarzyna Drąg, prof. UPJPII [recenzja]

 

Marcin Wielgosz

Temat rozprawy doktorskiej: Wykorzystanie nowych mediów w kreowaniu marki własnej producenta farmaceutycznego [streszczenie]

Promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 roku

Recenzenci: 

dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ [recenzja]

dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 27 października 2023 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 9.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 27 października 2023 roku

 

Monika Fill

Temat rozprawy doktorskiej: Media społecznościowe i ich wpływ na proces zarządzania w sytuacjach kryzysowych [streszczenie]

Promotor: dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP

Otwarcie przewodu doktorskiego: 12 kwietnia 2019 roku

Recenzenci: 

prof. dr hab. Igor Borkowski, Uniwersytet SWPS [recenzja]

dr hab. Agata Opolska-Bielańska, Uniwersytet Warszawski [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 22 września 2023 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 11.30

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 29 września 2023 roku

 

Mateusz Porada

Temat rozprawy doktorskiej: Media społecznościowe w działalności Polskiej Policji w kontekście mediów tradycyjnych. Ich funkcjonowanie, znaczenie oraz rola w kształtowaniu wizerunku i promocji formacji [streszczenie]

Promotor: dr hab. Wojciech Pelczar

Data powołania promotora: 8 października 2021 roku

Recenzentki:

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska, prof. UW [recenzja]

dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM [recenzja]

dr hab. Grażyna Piechota, prof. KAAFM [recenzja]

 

Gabriela Piechnik-Czyż

Temat rozprawy doktorskiej: Infografika w tabloidach i prasie opiniotwórczej na przykładzie „Gazety Wyborczej” i „Faktu” [streszczenie]

Promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 roku

Recenzenci:

prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie [recenzja]

prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Śląski [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 26 października 2023 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 13.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 27 października 2023 roku

 

Paulina Pasławska

Temat rozprawy doktorskiej: Analiza wpływu virtual – influencers, na podstawy i zachowania odbiorców mediów cyfrowych. Wybrane zagadnienia [streszczenie]

Promotorka: dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. URz

Otwarcie przewodu doktorskiego: 26 kwietnia 2019 roku

Recenzenci:

dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UŚ [recenzja]

dr hab. Tomasz Gackowski, prof. UW [recenzja]

prof. dr hab. Jerzy Olędzki [recenzja]

 

Piotr Legutko

Temat rozprawy doktorskiej: Zarządzanie komunikacją w mediach społecznościowych jako narzędzie strategii employer brandingu w warunkach polskich [streszczenie]

Promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ

Data powołania promotora: 26 lutego 2021 roku

Recenzenci:

dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. SWPS [recenzja]

dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP [recenzja]

dr hab. Grzegorz Hajduk, prof. UR [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 29 września 2023 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 13.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 29 września 2023 roku

 

Artur Zygiert

Temat rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania sprawności, skuteczności i efektywności komunikacji marketingowej w branży przedsiębiorstw hostingowych w Polsce. Stan obecny i perspektywy [streszczenie]

Promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ

Data powołania promotora: 20 czerwca 2022 roku

Recenzenci:

dr hab. Agata Opolska-Bielańska [recenzja]

dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin [recenzja]

dr hab. Paweł Kuca, prof. UR [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 29 września 2023 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 10.30

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 29 września 2023 roku

 

Arkadiusz Gaweł

Temat rozprawy doktorskiej: Badanie zmediatyzowanej komunikacji politycznej przy pomocy analizy statystycznej i algorytmów predykcyjnych sztucznej inteligencji [streszczenie

Promotor: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ

Promotor pomocniczy: dr Małgorzata Gosek

Data powołania promotorów: 20 grudnia 2021 roku

Recenzenci: 

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska [recenzja]

dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ [recenzja]

ks. dr hab. Rafała Leśniczak, prof. UKSW [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 7 lipca 2023 roku, godz. 9.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 7 lipca 2023 roku

 

Magdalena Popek

Temat rozprawy doktorskiej: Procesy mediatyzacji w branży szkoleniowej w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19 [streszczenie

Promotor: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ

Data powołania promotora: 28 lutego 2020 roku

Recenzenci: 

dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG [recenzja]

dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS [recenzja]

ks. dr hab. Krzysztof Marcyński, prof. UKSW [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 6 lipca 2023 roku, godz. 11.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 6 lipca 2023 roku

 

Dorota Wilk

Temat rozprawy doktorskiej: Przekształcenia własnościowe prasy codziennej w Polsce w latach 1989-1992 na przykładzie regionalnego dziennika „Nowiny” [streszczenie]

Promotor: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 12 kwietnia 2019 roku

Recenzenci:

dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP [recenzja]

dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska, UJK [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 26 maja 2023 roku, godz. 12.30

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 16 czerwca 2023 roku.

 

Marek Zajic

Temat rozprawy doktorskiej: Modele komunikacji internetowej w parafiach Kościoła katolickiego w Polsce i czynniki je determinujące [streszczenie

Promotor: dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW

Otwarcie przewodu doktorskiego: 26 kwietnia 2019 roku 

Recenzenci: 

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska [recenzja

ks. dr hab. Józef Kloch, prof. UKSW [recenzja

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 20 stycznia 2023 roku, godz. 10.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 20 stycznia 2023 roku.

 

Wojciech Szymański

Temat rozprawy doktorskiej: Analiza i ocena procesu budowy zaufania do marki w branży e-commerce [streszczenie

Promotor: dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW

Otwarcie przewodu doktorskiego: 12 kwietnia 2019 roku 

Recenzenci: 

dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP [recenzja

dr hab. Grzegorz Hajduk, prof. UR [recenzja

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 25 listopada 2022 roku, godz. 9.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 25 listopada 2022 roku.

 

Iwona Wojciechowska

Temat rozprawy doktorskiej: Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu komunikacją z otoczeniem przez szkoły wyższe w Polsce [streszczenie

Promotor: dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ

Promotor pomocniczy: dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 19 stycznia 2018 roku 

Recenzenci: 

dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik, prof. PŚ [recenzja

dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW [recenzja

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 30 września 2022 roku, godz. 12.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 30 września 2022 roku.

 

Renata Zarzycka

Temat rozprawy doktorskiej: Cyfryzacja prasy specjalistycznej na przykładzie czasopisma „Network Magazyn” (2003-2019) [streszczenie]

Promotor: dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 12 kwietnia 2019 roku

Recenzenci:

prof. dr hab. Karol Klauza [recenzja]

dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej (online): 26 listopada 2021 roku, godz. 11.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 20 grudnia 2021 roku.

 

Robert Chudy

Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ procesów mediatyzacji na rynek muzyczny w Polsce [streszczenie]

Promotor: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku

Recenzenci:

prof. dr hab. Marek Jeziński [recenzja]

dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr. [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej 12 listopada 2021 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 9.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 16 listopada 2021 roku.

 

Robert Witek

Temat rozprawy doktorskiej: Nowe media w aktywności komunikacyjnej przedstawicieli medycznych [streszczenie]

Promotor: dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 12 kwietnia 2019 roku

Recenzentki:

dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ [recenzja]

dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska, prof. Uniwersytetu SWPS [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej (online): 16 listopada 2021 roku, godz. 15.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 16 listopada 2021 roku.

 

Grzegorz Grodner

Temat rozprawy doktorskiej: Rola interfejsów aplikacji mobilnych w procesach komunikacji z użytkownikiem [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski

Otwarcie przewodu doktorskiego: 15 lutego 2021 roku

Recenzenci:

prof. dr hab. Michał Drożdż [recenzja]

prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej (online): 8 października 2021 roku, godz. 11.30

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 8 października 2021 roku.

 

Justyna Sobecka

Temat rozprawy doktorskiej: Urząd Patentowy RP i Polska Izba Rzeczników Patentowych jako wydawcy prasy [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski

Promotor pomocniczy: dr Jacek Żurawski

Otwarcie przewodu doktorskiego: 26 kwietnia 2019 roku

Recenzenci:

dr hab. Małgorzata Laskowska, prof. UKSW [recenzja]

dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej (online): 30 września 2021 roku, godz. 11.30

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 8 października 2021 roku.

 

Magdalena Mirkowicz

Temat rozprawy doktorskiej: Znaczenie typografii w procesach komunikacji przez interfejsy responsywnych stron internetowych [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski

Otwarcie przewodu doktorskiego: 15 lutego 2019 roku

Recenzentki:

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska [recenzja]

dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej (online): 8 października 2021 roku, godz. 9.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 8 października 2021 roku.

 

Konrad Ciesiołkiewicz

Temat rozprawy doktorskiej: Podmiotowość komunikacyjna i funkcjonowanie Rady Dialogu Społecznego w zmediatyzowanej sferze publicznej w latach 2015-2019 [streszczenie]

Promotor: dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW

Data powołania promotora: 26 lutego 2021 roku

Recenzenci:

prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński [recenzja]

dr hab. Waldemar Rydzak, prof. UEP [recenzja]

dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik, prof. PŚ [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej (online): 1 października 2021 roku, godz. 10.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 8 października 2021 roku.

 

Tomasz Bierzyński 

Temat rozprawy doktorskiej: Odpowiedzialność jako pojęcie kluczowe w oficjalnym nauczaniu Kościoła katolickiego na temat edukacji medialnej [streszczenie

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku 

Recenzenci:

prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz [recenzja

dr hab. Jarosław P. Woźniak [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej (online): 16 czerwca 2021 roku, godz. 11.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 16 czerwca 2021 roku

 

Marek Grzmil

Temat rozprawy doktorskiej: „Przyjaciel przy Pracy” – problematyka i rozwój czasopisma w latach 1949-2019 [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski

Promotor pomocniczy: dr Anna Martens

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku

Recenzenci:

dr hab. Sławomir Bylina prof. WSPol [recenzja]

dr hab. Małgorzata Laskowska prof. UKSW [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej (online): 16 listopada 2020 roku, godz. 13.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 16 listopada 2020 roku

 

Mariusz Surowiec

Temat rozprawy doktorskiej: Uzależnienie od mediów społecznościowych a depresja wśród młodzieży na przykładzie podkarpackich licealistów [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk

Otwarcie przewodu doktorskiego: 24 kwietnia 2019 roku

Recenzenci:

dr hab. Małgorzata Laskowska prof. UKSW [recenzja]

dr hab. Jarosław P. Woźniak [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej (online): 24 lipca 2020 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 10.30

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 24 lipca 2020 roku

 

Sylwia Przybyło

Temat rozprawy doktorskiej: Crowd learning as a method of improving vocational skills in Information Society by the example of Poland [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski

Promotor pomocniczy: dr Barbara Przywara

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku

Recenzenci:

dr hab. Krzysztof Marcyński prof. UKSW [recenzja]

prof. dr Andrius Vaišnys, Uniwersytet Wileński (Litwa) [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej (online): 16 lipca 2020 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 10:30

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 16 lipca 2020 roku

 

Anna Karwacka

Temat rozprawy doktorskiej: Komunikowanie polityczne w kampaniach wyborczych do organów samorządu gminnego. Analiza komparatywna doświadczeń polskich i francuskich [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński

Promotor pomocniczy: dr Anna Martens

Otwarcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 roku

Recenzentki:

dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, prof. KA [recenzja]

dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej (online): 18 czerwca 2020 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 11:00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 18 czerwca 2020 roku

 

Michał Futyra

Temat rozprawy doktorskiej: Rola mediów masowych w popularyzacji mitów fundacyjnych na przykładzie wybranych państw narodowych Azji Południowo-Wschodniej [streszczenie]

Promotor: dr hab. Anna Siewierska-Chmaj

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku

Recenzenci:

prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński [recenzja]

dr hab. Piotr Kłodkowski, prof. UJ [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 28 lutego 2020 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 9.30

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 28 lutego 2020 roku

 

Roland Jakubowski

Temat rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania i formy media relations w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych w Polsce [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński

Otwarcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 roku

Recenzentki:

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska [recenzja]

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Koszembar-Wiklik [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 28 lutego 2020 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 12.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 28 lutego 2020 roku

 

Małgorzata Gosek

Temat rozprawy doktorskiej: Mediatyzacja życia społecznego jako wyzwanie dla edukacji na przykładzie szkół województwa małopolskiego [streszczenie]

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski

Otwarcie przewodu doktorskiego: 28 września 2018 roku

Recenzenci: 

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kiciński [recenzja]

prof. nadzw. dr hab. Piotr Drzewiecki [recenzja]

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 15 listopada 2019 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 10.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 15 listopada 2019 roku

 

Konrad Gryczan

Temat rozprawy doktorskiej: Powstanie i ewolucja radia RMF Classic (2003-2018)

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Gajdka

Otwarcie przewodu doktorskiego: 22 czerwca 2018 roku

Recenzenci: 

prof. dr hab. Janusz Adamowski [recenzja] [recenzja]

prof. dr hab. Dariusz Rott [recenzja] [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 22 września 2023 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 9.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach: 29 września 2023 roku

 

Barbara Kolbus

Temat rozprawy doktorskiej: Kreowanie wizerunku miasta w procesie komunikacji marketingowej na przykładzie miast Polski Wschodniej [streszczenie]

Promotor: dr hab. Stanisław Ślusarczyk, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 18 listopada 2016 roku

Recenzenci: 
dr hab. Agnieszka Hess [recenzja]

prof. nadzw. dr hab. Dariusz Tworzydło [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 26 października 2017 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 13.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach: 27 października 2017 roku

 

Marian Miszczuk

Temat rozprawy doktorskiej: Rozgłośnia Harcerska 1957-1993 [streszczenie]

Promotor: dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. WSIiZ

Otwarcie przewodu doktorskiego: 1 kwietnia 2016 roku

Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Adamowski [recenzja]

prof. nadzw. dr hab. Michał Kaczmarczyk [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 2 grudnia 2016 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 11.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach: 16 grudnia 2016 roku

 

Zofia Sawicka

Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ nowych mediów na przemiany polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu na przykładzie Arabskiej Wiosny [streszczenie]

Promotor: prof. dr hab. Janusz Adamowski
Otwarcie przewodu doktorskiego: 1 kwietnia 2016 roku

Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński [recenzja]

dr hab. Agnieszka Hess [recenzja]

Publiczna obrony rozprawy doktorskiej: 1 grudnia 2016 roku, Sala Senatu WSIiZ, godz. 11.00

Nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach: 16 grudnia 2016 roku

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w Czerwcu na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content