BIP WSIiZ
Kadra

Kadra

Gwarancją wysokiej jakości zajęć prowadzonych w ramach Seminarium doktoranckiego jest kadra naukowa, której doświadczenie i dorobek przełoży się na wysokiej jakości doktoraty i perfekcyjne przygotowanie uczestników Seminarium doktoranckiego do wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora.

Poznaj wybranych wykładowców, którzy poprowadzą Twoje zajęcia!
Sabina Kauf

prof.

Sabina Kauf

Profesor nauk społecznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi badania naukowe na temat logistyki miasta i smart city, zarządzania łańcuchem dostaw oraz logistyczno-marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem.

Agata Jurkowska-Gomułka

dr hab., prof. WSIiZ

Agata Jurkowska-Gomułka

Prorektor WSIiZ ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej. Kierownik Katedry Nauk o Polityce i Administracji. Doktor habilitowany z zakresu nauk prawnych (PAN).

Ewa Gałecka-Burdziak

dr hab., prof. SGH

Ewa Gałecka-Burdziak

Profesor w Katedrze Ekonomii I Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Research Affiliate w Life Course Centre, Australia, członek PPG oraz Prison Working Group. Kierownik projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i CERGE-EI Foundation. Autorka wielu publikacji naukowych oraz raportów w dziedzinach takich jak: ekonomia pracy i polityka społeczna.

Robert Pater

dr hab., prof. WSIiZ

Robert Pater

Profesor i kierownik Katedry Ekonomii i Finansów WSIiZ. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Współwykonawca 30 projektów badawczych, w tym kilku międzynarodowych dotyczących rynku pracy.

Stefan Markowski

dr hab., prof. WSIiZ

Stefan Markowski

Profesor i kierownik Katedry Zarządzania WSIiZ. Honorowy wizytujący profesor, School of Business, The University of New South Wales, The Australian Defence Force Academy, Canberra campus (UNSW Canberra), Australia. Autor wielu publikacji naukowych oraz raportów w dziedzinach takich jak: ekonomia obrony narodowej czy ekonomia przemysłu obronnego.

Tomasz Skica

dr hab., prof. WSIiZ

Tomasz Skica

Kierownik Katedry Przedsiębiorczości WSIiZ. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Redaktor naczelny Financial Internet Quarterly. Prowadzi badania nt. przedsiębiorczości i jej dynamiki w ujęciu lokalnym, wspierania przedsiębiorczości przez JST, systemu finansów publicznych i gospodarki środkami publicznymi. Współpracownik krajowych i zagranicznych instytucji naukowych.

Wojciech Misiąg

dr, prof. WSIiZ

Wojciech Misiąg

Profesor i Dyrektor Generalny w Instytucie Badań i Analiz Finansowych. Profesor honorowy WSIiZ. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W latach 1989-1994 wiceminister finansów, w latach 2011–2013 wiceprezes NIK.

Krzysztof Błędowski

dr

Krzysztof Błędowski

Krzysztof Błędowski jest adiunktem wizytującym w departamencie ekonomii i finansów WSiZ. Ma ponad 30 lat doświadczenia w transformacji gospodarczej, finansach i polityce przemysłowej.

dr

Piotr Pusz

Wykładowca w Katedrze Kognitywistyki i Modelowania Matematycznego WSIiZ, dr w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wielokrotnie piastował funkcję prodziekana Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego URz. W latach 2008 – 2012 pełnił funkcję kierownika pracowni matematyki finansowej na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym URz. Prowadzi badania dotyczące statystyki, bankowości oraz zastosowań modeli matematycznych w ekonomii, finansach i bankowości.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content