BIP WSIiZ
Covid G.A.P. Polish perspective / Perspektywa Polska

Covid G.A.P. Polish perspective / Perspektywa Polska

Polska edycja międzynarodowego projektu badawczego COVID Gendered Academic Productivity, poświęconego produktywności naukowej w czasie pandemii.

W ramach projektu realizowane są badania jakościowe związane z pracą naukową badaczy i badaczek w czasie kryzysu pandemicznego oraz możliwości jego długofalowego wpływu na rozwój naukowy w kontekście różnic genderowych. Naszym celem jest dotarcie do jak najszerszego grona pracowników naukowych, zatrudnionych w Polsce, którzy zechcą podzielić się z nami swoimi doświadczeniami pracy akademickiej/badawczej w okresie pandemii.

Główny problem badawczy dotyczy uwarunkowań produktywności akademickiej w sytuacji kryzysu pandemicznego, w tym zmiennych takich jak role społeczne, sytuacja rodzinna czy etap rozwoju kariery naukowej. Badanie oparte jest na kwestionariuszu online opartym na pytaniach o charakterze otwartym oraz zmiennych demograficznych (Braun et al. 2020).

Faza zbierania danych zakończyła się 30.04.2021 r.

Zespołem badawczym Covid G.A.P. Polish perspective  kieruje dr Iwona Leonowicz-Bukała z Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ (kontakt: ileonowicz@wsiz.edu.pl). Zespół tworzą ponadto:

Rozpoczęcie projektu: 1.03.2021 • Planowane zakończenie projektu: 31.12.2021

Covid G.A.P. Polish perspective / Perspektywa Polska

O projekcie Covid G.A.P.

Covid G.A.P. Polish perspective / Perspektywa Polska to projekt, który powstał na bazie współpracy badaczek z 15 ośrodków naukowych w USA, Wielkiej Brytanii, Polsce i Katarze. W marcu 2020 r. rozpoczęły one pracę nad międzynarodowym badaniem jakościowym wpływu pandemii na pracę naukową kobiet, a niespełna rok później poszerzyły badanie o mężczyzn i kolejne kraje, zbierając kilkaset odpowiedzi z całego świata. Do 15 marca można jeszcze wypełnić ankietę w języku angielskim.

Obecnie, w ramach trzech projektów na poziomie krajowym (poza Polską – w Meksyku i Katarze) trwają badania rozwijające wątki z badania międzynarodowego, uwzględniając kontekst kulturowy, polityczny i społeczny – inny w każdym z państw.

Linki:

Strona projektu COVID G.A.P.

Wstępne wyniki badań międzynarodowych Covid G.A.P.

Aquinas College – Chelsea Lecture (debate, video), luty 2021

Twitter 

Media o nas:

Forum IBRiS: Kobiety głównymi ofiarami pandemii – podcast, Estera Flieger, 15.04.2021

Kobiety nie pracują w lockdownie na równych zasadach z mężczyznami. Międzynarodowe badania nie pozostawiają złudzeń – Gazeta Wyborcza, Anna Gorczyca, 28.02.2021

Źródła:

Braun, V., Clarke, V., Boulton, E., Davey, L. & McEvoy, Ch. (2020). The online survey as a qualitative research tool. International Journal of Social Research Methodology.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content