Beata Rapa

Dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki

Beata Rapa

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie. Poprzednio zatrudniona za stanowisku Dyrektora Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie. Ponadto, przez 11 lat pracowała w Banku BGŻ SA, piastując różne stanowiska. W latach 2010 – 2014 była Dyrektor Regionu Południowo – Wschodniego z siedzibą w Rzeszowie, który swoim zasięgiem obejmował trzy województwa: małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. W tym czasie zarządzała siecią pięćdziesięciu oddziałów, zajmujących się sprzedażą produktów dla klientów indywidualnych i MSP.

Uprzednio, przez sześć lat pracowała w ING Banku Śląskim SA., a w Banku BGŻ uczestniczyła w tworzeniu i wdrażaniu licznych projektów, ukierunkowanych przede wszystkim na poprawę efektywności działania jednostek organizacyjnych.

Absolwentka Wydziału Prawa UMCS w Lublinie. Ukończyła również Leadership Academy, organizowaną przez Harvard Business School. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach z obszaru zarządzania, organizowanych m.in. przez: BTC, Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów, Kontrakt OSH, Krool Mehr Licht, Achieve Global oraz Bank Centralny Grecji.

Beata Rapa

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021