Janusz Solarz

p.o. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie

Janusz Solarz

Od ponad 20 lat związany ze służbą zdrowia. W latach 2001 – 2017 pełnił funkcję Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, będącego jedną z największych placówek ochrony zdrowia w regionie. Obecnie związany z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Rzeszowie.

Jako Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie, doprowadził w 2004 r. do finansowego zbilansowania Szpitala. W tym samym roku szpital uzyskał dodatni wynik finansowy, w następstwie konsekwentnie realizowanego od 2001 roku programu restrukturyzacji Szpitala, w wyniku czego udało się znacznie obniżyć koszty i zwiększyć przychody oraz utrzymać wysoki poziom opieki medycznej. Zwiększenia dochodów dokonał poprzez systematyczne rozszerzanie katalogu świadczonych usług medycznych.

Współautor reformy ochrony zdrowia, w latach 1997 – 1999 pełnił rolę Wiceministra Zdrowia. W latach 1990 – 1997 kierował Zespołem Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, który – jako jeden z nielicznych w kraju, nie był wówczas zadłużony. Prawnik, absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie Finansami Firmy, przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, oraz podyplomowego Studium Ekonomiki Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim.

Janusz Solarz

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021