BIP WSIiZ
Kamil Szymański

Kamil Szymański

Prezes G2A Arena – Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Kamil Szymański

Kamil Szymański jest menadżerem z międzynarodowym doświadczeniem. Obecnie pełni funkcję Prezesa G2A Arena – Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Wcześniej zajmował stanowisko prokurenta i Dyrektora ds. rozwoju biznesu w Arena Gdańsk Operator Sp. z o.o., zarządzającej Stadionem Energa w Gdańsku (dawniej Stadion PGE Arena). W 2009 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendysta programu rządu duńskiego Cirius. Odbył staże m.in. na Wydziale Prawa Publicznego Konstytucyjnego i Administracyjnego Uniwersytetu w Innsbrucku, gdzie prowadził badania w zakresie prawa konstytucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem różnic oraz podobieństw między polskim sądem konstytucyjnym, a innymi sądami konstytucyjnymi.

W 2006 r. odbył staż w Trybunale Konstytucyjnym. Jako wiceprezes ELSA Poland – Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa oraz ELSA International – European Law Students’ Association w Brukseli, koordynował realizację licznych projektów w ponad 40 krajach. Poprzez profesjonalizm i niezawodność swojego zespołu, zbudował wizerunek stabilnej organizacji międzynarodowej, stopniowo kreując jej status światowego partnera do dalszych działań na rzecz rozwijania wiedzy i świadomości w środowisku prawniczym. Wśród projektów realizowanych podczas jego kadencji, należy wyszczególnić działania na rzecz rozwoju i wzmocnienia struktur organizacyjnych Stowarzyszenia, m.in.: organizację łącznie ponad 100 konferencji, programów edukacyjnych, we współpracy ze szkołami prawniczymi, a także licznych wizyt studyjnych.

Brał czynny udział na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i mobilności studentów prawa na całym świecie. Koordynował relacje instytucjonalne i współprace z innymi organizacjami pozarządowymi, był odpowiedzialny za relacje instytucjonalne z m.in.: CoE, UNESCO, UN ECOSOC, UNCITRAL, WIPO, INTA, HRC. Nieustannie pozostaje w ścisłej relacji z przedstawicielami ELSA. Od kilku lat jest członkiem rady nadzorczej MM Conferences S.A., gdzie pełnił funkcję Menadżera ds. relacji inwestorskich oraz klientów korporacyjnych.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content