BIP WSIiZ
Zbigniew Widomski

Zbigniew Widomski

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

Zbigniew Widomski

Wieloletni zastępca Dyrektora Szpitala Wojskowego w Lublinie, Dyrektor Szpitala w Janowie Lubelskim, a obecnie Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie.

Był także przewodniczącym Konwentu Dyrektorów Szpitali Zamojszczyzny. Specjalizuje się w zarządzaniu i kierowaniu dużymi zasobami ludzkimi. Uczestniczył w wielu kursach i konferencjach związanych z ochroną zdrowia. Cechuje go uczciwość, odpowiedzialność oraz odwaga w podejmowania ważnych decyzji inwestycyjnych, związanych z rozwojem szpitala. Do takich zaliczyć można m.in. powstanie nowego budynku dla Bloku Operacyjnego – wraz z Oddziałem Chirurgii, a także innych komórek organizacyjnych Szpitala MSWiA w Rzeszowie. Budynek jest przeznaczony dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, z wyniesionym lądowiskiem na dachu.

Jako Dyrektor Szpitala, współdziała z wieloma firmami oraz instytucjami na terenie Podkarpacia. Plany i zamierzenia szpitala realizuje w uzgodnieniu z władzami Podkarpacia, resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, kierując się potrzebą pełnego zabezpieczenia potrzeb mieszkańców i pacjentów regionu.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content