Zbigniew Widomski

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

Zbigniew Widomski

Wieloletni zastępca Dyrektora Szpitala Wojskowego w Lublinie, Dyrektor Szpitala w Janowie Lubelskim, a obecnie Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie.

Był także przewodniczącym Konwentu Dyrektorów Szpitali Zamojszczyzny. Specjalizuje się w zarządzaniu i kierowaniu dużymi zasobami ludzkimi. Uczestniczył w wielu kursach i konferencjach związanych z ochroną zdrowia. Cechuje go uczciwość, odpowiedzialność oraz odwaga w podejmowania ważnych decyzji inwestycyjnych, związanych z rozwojem szpitala. Obecnie powstaje nowy budynek dla Bloku Operacyjnego – wraz z Oddziałem Chirurgii, a także innych komórek organizacyjnych szpitala. Budynek będzie przeznaczony dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, z wyniesionym lądowiskiem na dachu.

Jako Dyrektor Szpitala, współdziała z wieloma firmami oraz instytucjami na terenie Podkarpacia. Plany i zamierzenia szpitala realizuje w uzgodnieniu z władzami Podkarpacia, resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także dla pełnego zabezpieczenia potrzeb mieszkańców i pacjentów regionu.

Zbigniew Widomski

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021