dr Zbigniew Inglot

Prezes Zarządu INGLOT Sp. z o.o.

dr Zbigniew Inglot

Dr Zbigniew Inglot jest Prezesem Zarządu w firmie INGLOT Sp. z o.o. – jednego z wiodących producentów kosmetyków kolorowych na świecie. Dr Zbigniew Inglot rozpoczął karierę w firmie INGLOT Sp. z o.o. w 2000 roku, a obecnie sprawuje obowiązki Prezesa Zarządu, wspierając firmę w rozwoju międzynarodowym oraz nadzorując finanse spółki. Co więcej, w ramach ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa, współpracuje ze szkołami wyższymi.

Urodził się 26 marca 1960 w Przemyślu, a w 1984 uzyskał tytuł magistra na Wydziale Fizyki Jądrowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejnym krokiem było podjęcie studiów doktoranckich na tym samym wydziale. Po uzyskaniu tytułu doktora kontynuował karierę akademicką, pracując na stanowisku asystenta w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie prowadząc badania naukowe na Uniwersytecie im. Georga Augusta w Getyndze. W swoich pracach naukowych dr Zbigniew Inglot koncentrował się na zagadnieniach związanych z zastosowaniem zaburzonych korelacji kierunkowych promieniowania gamma – gamma.

Jest członkiem American Physical Society (APS) oraz New York Academy of Sciences.

dr Zbigniew Inglot

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021