BIP WSIiZ
Rekrutacja

Rekrutacja

Zajęcia w semestrze zimowym rozpoczynają się 28 września 2024 roku.

Rekrutacja na Seminarium doktoranckie jest prowadzona w sposób ciągły. Do cyklu edukacyjnego można dołączyć w każdym momencie.

Jak wygląda procedura przyjęcia na Seminarium doktoranckie?

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Seminarium doktoranckie wypełnia formularz on-line.

Po złożeniu formularza rekrutacyjnego on-line wyznaczany jest termin rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem Seminarium doktoranckiego.

Po decyzji kierownika o pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat składa w Biurze Postępowań Awansowych wydrukowany formularz rekrutacyjny wraz z następującymi dokumentami:

1.   kserokopią odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

2.   kserokopią pokwitowania opłaty rekrutacyjnej (300 zł), wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628, tytuł wpłaty: Seminarium doktoranckie – opłata rekrutacyjna  (opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyniku rekrutacji na Seminarium doktoranckie);

3.   fotografią (zgodnie z wymogami obowiązującymi do dowodu osobistego).

Wpis na listę uczestników Seminarium doktoranckiego następuje z dniem podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

 

FORMULARZ ON-LINE – WYPEŁNIJ

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content