BIP WSIiZ
Rekrutacja

Rekrutacja

Zajęcia w semestrze letnim rozpoczynają się 24 lutego 2024 roku.

Rekrutacja na Seminarium doktoranckie jest prowadzona w sposób ciągły. Do cyklu edukacyjnego można dołączyć w każdym momencie.

 

Co muszę zrobić, żeby dostać się na Seminarium doktoranckie?

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Seminarium doktoranckie wypełnia formularz on-line oraz składa jego wydrukowaną wersję w Biurze Postępowań Awansowych wraz z następującymi dokumentami:

  • kserokopią odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
  • kserokopią pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł), wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628, tytuł wpłaty: seminarium doktoranckie – opłata rekrutacyjna  (opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyniku rekrutacji na seminarium doktoranckie);
  • fotografią (zgodnie z wymogami obowiązującymi do dowodu osobistego);
  • formularzem rekrutacyjnym.

 

Jak wygląda procedura przyjęcia na seminarium doktoranckie?

O przyjęciu kandydata na Seminarium doktoranckie zadecydują rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane przez Komisję Kwalifikacyjną. Aby wziąć udział w rozmowie, należy dopełnić formalności rekrutacyjnych. 

Decyzję o przyjęciu kandydata na Seminarium doktoranckie podejmuje Dziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej na podstawie pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej. Decyzja Dziekana jest dostarczana osobie składającej podanie tuż po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 

FORMULARZ ON-LINE – WYPEŁNIJ

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu lek. Marzeny trąd pt. „Nerwicę lękową da się leczyć”
odbędzie się 20 grudnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=MvylvaVE7mc
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content