BIP WSIiZ
Rekrutacja

Rekrutacja

Zajęcia rozpoczną się po zebraniu co najmniej 10 kandydatów, najwcześniej w semestrze zimowym 2023/2024.

Rekrutacja na Seminarium doktoranckie będzie prowadzona w sposób ciągły. Do cyklu edukacyjnego można dołączyć w każdym momencie.

Jak wygląda procedura przyjęcia na Seminarium doktoranckie?

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na Seminarium doktoranckie wypełnia formularz on-line.

Po złożeniu formularza rekrutacyjnego on-line wyznaczany jest termin rozmowy kwalifikacyjnej z kierownikiem Seminarium doktoranckiego.

Po decyzji kierownika o pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat składa w Biurze Postępowań Awansowych wydrukowany formularz rekrutacyjny wraz z następującymi dokumentami:

  1. kserokopią odpisu dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
  2. kserokopią pokwitowania opłaty rekrutacyjnej (300 zł), wniesionej na konto: PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628, tytuł wpłaty: Seminarium doktoranckie – opłata rekrutacyjna  (opłata nie podlega zwrotowi niezależnie od wyniku rekrutacji na Seminarium doktoranckie);
  3. fotografią (zgodnie z wymogami obowiązującymi do dowodu osobistego). 

Wpis na listę uczestników Seminarium doktoranckiego następuje z dniem podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

 

FORMULARZ ON-LINE – WYPEŁNIJ

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr hab. inż. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ
pt. „Wyzwania cywilizacyjne i rola nauki we współczesnym świecie”
odbędzie się w 12 czerwca br. (środa), o godz. 18:00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content