BIP WSIiZ
Opłaty

Opłaty

Seminarium doktoranckie w trybie stacjonarnym

Opłata rekrutacyjna – 300 zł

Opłata za semestr – 4 500 zł

Z opłaty rekrutacyjnej (300 zł) zwolnieni są absolwenci WSIiZ.

 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia naukowego doktora

Opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym pokrywają w szczególności koszty określone w art. 184 ust. 1 -3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.):

  • wynagrodzenie promotora/promotora pomocniczego,
  • wynagrodzenie recenzentów,
  • pochodne od wynagrodzeń naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • koszty delegacji i noclegów promotorów i recenzentów,
  • koszty administracyjne oraz pośrednie w wysokości 30% sumy kosztów wymienionych powyżej.

 

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content