BIP WSIiZ
Nota prawna

Nota prawna

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową 81 i od 2015 roku posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o mediach (od 30.04.2019 r. – w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach).

 

W 2016 roku zostało uruchomione Seminarium doktoranckie, które przygotowuje kandydatów, podobnie jak studia doktoranckie (szkoły doktorskie), do opracowania i obrony rozprawy doktorskiej.

Warunki otrzymania stopnia naukowego doktora określa: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.); Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668).

Uczestnik Seminarium doktoranckiego zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu Seminarium doktoranckiego, a także Zarządzenia Rektora w sprawie wysokości opłat i zasad ich wnoszenia za udział w Seminarium doktoranckim prowadzonym w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz pozostałych zarządzeń i decyzji wydanych przez Władze Uczelni, obowiązujących w trakcie trwania Seminarium doktoranckiego.

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content