BIP WSIiZ
Projekt „Uczelnia dla III wieku”

Projekt „Uczelnia dla III wieku”

Projekt „Uczelnia dla III wieku”

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Uczelnia dla III wieku” została zakończona!

Projekt „Uczelnia dla III wieku”

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania realizuje projekt „Uczelnia dla III wieku” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Projekt przeznaczony jest dla osób z województwa podkarpackiego w wieku powyżej 50 lat, zarówno kobiet i mężczyzn (w tym również osób niepełnosprawnych).

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez rozwój oferty WSIiZ w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, dzięki realizacji programu warsztatów i szkoleń dla 200 osób, prowadzonych do 31.12.2020. Osiągnięcie celu nastąpi poprzez objęcie wsparciem osób, które wezmą udział w działaniach dydaktycznych (kursach, warsztatach, szkoleniach) realizowanych przez WSIiZ wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji.

Uczestnicy będą mieć możliwość wzięcia udziału w nieodpłatnych kursach i warsztatach opartych na programach będących odpowiedzią na potrzeby grupy seniorów.

Okres realizacji projektu: do 30.10.2021 r.

W ramach projektu realizowane będą trzy moduły:
1. Obywatel świata 50+
•    Kursy języków obcych :
– kurs j. angielskiego na poziomie A1 i A2
– kurs j. niemieckiego na poziomie A1
– kurs j. rosyjskiego na poziomie A1
– kurs j. włoskiego na poziomie A1

Planowane efekty: rozwój kompetencji kluczowych porozumiewanie się w językach obcych; umiejętność uczenia się; świadomość i ekspresja kulturalna oraz następujących kompetencji w zakresie: aktywizacji społecznej i zawodowej, rozwój zainteresowań, zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

2. W zdrowym ciele zdrowy duch

  • Kurs „Edukacja żywieniowa osób 50+”
  • Kurs „Zdrowy kręgosłup lepsza jakość życia”
  • Kurs „Podstawy masażu dla osób po 50 roku życia”
  • Kurs samoobrony
  • Warsztat za zakresu zachowania w warunkach sytuacji niebezpiecznych dla życia i zdrowia

Planowane efekty: rozwój kompetencji kluczowych: umiejętność uczenia się; świadomość i ekspresja kulturalna, oraz następujących kompetencji w zakresie aktywizację społeczną i zawodową; poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej; zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

3. Hobby dla seniora
•    Trening pamięci i koncentracji
•    Warsztaty fotograficzne
•    Zajęcia z rysunku i malarstwa
•    Warsztaty rozwoju potencjału twórczego „Kreatywne pisanie w świecie nowych mediów”
•    Warsztaty „Bądź skutecznym liderem zespołu”

Planowane efekty: rozwój kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się; świadomość i ekspresja kulturalna) w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej; poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej; zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

 ————————————————————————————

Harmonogramy udzielania wsparcia:

1 ETAP REKRUTACJI –  WIOSNA 2019:

harmonogram zajęcia rysunek i malarstwo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ zdrowy kręgosłup_2

Harmonogram_zajęć – trening pamięci i koncentracji

2ETAP REKRUTACJI –  JESIEŃ 2019:

Harmonogram zajęć -jang poz A1

Harmonogram zajęć -jang poz A2

Harmonogram zajęć -jniempoz A1

Harmonogram zajęć – samoobrona

3 ETAP REKRUTACJI –  JESIEŃ 2019:

Harmonogram zajęć -podstawy masażu

Harmonogram zajęć – edukacja żywieniowa_10.2020_online_2

Harmonogram zajęć -fotografia

Harmonogram zajęć j.włoski A1_10.2020_OSTATECZNY

4 ETAP REKRUTACJI – marzec 2020/jesień 2020:

Harmonogram zajęć zdrowy_kręgosłup_06.2021

Harmonogram zajęć podstawy_masażu, 2 edycjc_10.2020 – zawieszone

Harmonogram zajęć j.ang A1, 2 edycja – zawieszone

Harmonogram zajęć -j.rosyjski A1_OST

Harmonogram zajęć trening_pamieci_2 edycja_10.2020

Harmonogram zajęć kreatywne_pisanie

5 ETAP REKRUTACJI – wiosna 2021:

Harmonogram zajęć j.ang A2 05.21_2

Harmonogram_zajęć – syt niebez

Harmonogram_zajęć – trening pamięci i koncentracji_3

Harmonogram_zajęć – bądź liderem

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content