Projekt „Uczelnia dla III wieku”

Projekt „Uczelnia dla III wieku”

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Uczelnia dla III wieku” została zakończona!

Projekt „Uczelnia dla III wieku”

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania realizuje projekt „Uczelnia dla III wieku” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Projekt przeznaczony jest dla osób z województwa podkarpackiego w wieku powyżej 50 lat, zarówno kobiet i mężczyzn (w tym również osób niepełnosprawnych).

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez rozwój oferty WSIiZ w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, dzięki realizacji programu warsztatów i szkoleń dla 200 osób, prowadzonych do 31.12.2020. Osiągnięcie celu nastąpi poprzez objęcie wsparciem osób, które wezmą udział w działaniach dydaktycznych (kursach, warsztatach, szkoleniach) realizowanych przez WSIiZ wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji.

Uczestnicy będą mieć możliwość wzięcia udziału w nieodpłatnych kursach i warsztatach opartych na programach będących odpowiedzią na potrzeby grupy seniorów.

Okres realizacji projektu: do 30.10.2021 r.

W ramach projektu realizowane będą trzy moduły:
1. Obywatel świata 50+
•    Kursy języków obcych :
– kurs j. angielskiego na poziomie A1 i A2
– kurs j. niemieckiego na poziomie A1
– kurs j. rosyjskiego na poziomie A1
– kurs j. włoskiego na poziomie A1

Planowane efekty: rozwój kompetencji kluczowych porozumiewanie się w językach obcych; umiejętność uczenia się; świadomość i ekspresja kulturalna oraz następujących kompetencji w zakresie: aktywizacji społecznej i zawodowej, rozwój zainteresowań, zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

2. W zdrowym ciele zdrowy duch

  • Kurs „Edukacja żywieniowa osób 50+”
  • Kurs „Zdrowy kręgosłup lepsza jakość życia”
  • Kurs „Podstawy masażu dla osób po 50 roku życia”
  • Kurs samoobrony
  • Warsztat za zakresu zachowania w warunkach sytuacji niebezpiecznych dla życia i zdrowia

Planowane efekty: rozwój kompetencji kluczowych: umiejętność uczenia się; świadomość i ekspresja kulturalna, oraz następujących kompetencji w zakresie aktywizację społeczną i zawodową; poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej; zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

3. Hobby dla seniora
•    Trening pamięci i koncentracji
•    Warsztaty fotograficzne
•    Zajęcia z rysunku i malarstwa
•    Warsztaty rozwoju potencjału twórczego „Kreatywne pisanie w świecie nowych mediów”
•    Warsztaty „Bądź skutecznym liderem zespołu”

Planowane efekty: rozwój kompetencji kluczowych (porozumiewanie się w języku ojczystym, umiejętność uczenia się; świadomość i ekspresja kulturalna) w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej; poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań; pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej; zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

 ————————————————————————————

Harmonogramy udzielania wsparcia:

1 ETAP REKRUTACJI –  WIOSNA 2019:

harmonogram zajęcia rysunek i malarstwo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ zdrowy kręgosłup_2

Harmonogram_zajęć – trening pamięci i koncentracji

2ETAP REKRUTACJI –  JESIEŃ 2019:

Harmonogram zajęć -jang poz A1

Harmonogram zajęć -jang poz A2

Harmonogram zajęć -jniempoz A1

Harmonogram zajęć – samoobrona

3 ETAP REKRUTACJI –  JESIEŃ 2019:

Harmonogram zajęć -podstawy masażu

Harmonogram zajęć – edukacja żywieniowa_10.2020_online_2

Harmonogram zajęć -fotografia

Harmonogram zajęć j.włoski A1_10.2020_OSTATECZNY

4 ETAP REKRUTACJI – marzec 2020/jesień 2020:

Harmonogram zajęć zdrowy_kręgosłup_06.2021

Harmonogram zajęć podstawy_masażu, 2 edycjc_10.2020 – zawieszone

Harmonogram zajęć j.ang A1, 2 edycja – zawieszone

Harmonogram zajęć -j.rosyjski A1_OST

Harmonogram zajęć trening_pamieci_2 edycja_10.2020

Harmonogram zajęć kreatywne_pisanie

5 ETAP REKRUTACJI – wiosna 2021:

Harmonogram zajęć j.ang A2 05.21_2

Harmonogram_zajęć – syt niebez

Harmonogram_zajęć – trening pamięci i koncentracji_3

Harmonogram_zajęć – bądź liderem

Projekt „Uczelnia dla III wieku”

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021