Aktualności

Rekrutacja na rok akademicki 2020/21

Informujemy, iż zapisy na rok akademicki 2021/22 rozpoczną się 15 września i potrwają do 11 października 2021 r.

Trudno na razie powiedzieć jak będzie wyglądał nadchodzący rok akademicki. Wykłady i zajęcia dodatkowe będą realizowane przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych – miejmy nadzieję, że pozwolą one na realizację wszystkich lub przynajmniej części zajęć w formie tradycyjnej. Jeśli nie, ubiegły rok akademicki udowodnił nam, że możliwa jest też realizacja zajęć w pełni online.

Na początku tego roku akademickiego będziemy wspólnie  obchodzić 10-lecie Akademii 50+, o szczegółach poinformujemy Państwa wkrótce.

W przypadku osób, które były naszymi słuchaczami w ubiegłym roku/latach, prosimy tylko o wpłatę opłaty członkowskiej oraz przesłanie dowodu wpłaty lub informację (telefoniczną/mailową), że chcecie Państwo kontynuować członkostwo. Opłaty w tym roku akademickim pozostają bez zmian: składka członkowska 45 zł/semestr lub 90 zł/rok. Wpłaty prosimy dokonywać na konto PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628   (w tytule  KONIECZNIE „Akademia 50+ rekrutacja”).

Osoby zapisujące się po raz pierwszy prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego (formularz rekrut_akademia 50_2021_22), opłatę składki członkowskiej (j.w.) i opłaty wpisowej (20 zł). Formularz można przekazać droga elektroniczną (skan podpisanego dokumentu) lub osobiście w Sekretariacie.

Chętnych na  zakup karnetu do CALYPSO na październik prosimy o wpłatę kwoty (55 zł) na konto Akademii KONIECZNIE z dopiskiem „Akademia 50+ -zajęcia fitness październik” do dnia 20.09.2020. Przypominamy, iż z karnetu mogą skorzystać tylko osoby, które są aktualnymi członkami Akademii, wszystkich chętnych do zakupu karnetu na październik prosimy o jednoczesny zapis do Akademii na semestr zimowy oraz uiszczenie składki członkowskiej (jeśli to możliwe, w osobnym przelewie) w terminie do 20.09.

 

——–

Aktualności

W dniu 12.09.2021r. grupa 50 osób 50+ (w tym 10 panów) wzięła udział w wyjeździe do Kazimierza Dolnego w ramach w działania „Pogadajmy –  pogaduchy w realu”. Były to dla  wielu uczestników pierwsze spotkania face to face od ponad roku. Był czas na pogaduchy w czasie jazdy, podczas zwiedzania cudnego o tej porze roku  Kazimierza Dolnego i w czasie  wspólnego obiadu. Był czas na  integracje i nawiązywanie nowych ciekawych znajomości, także z przedstawicielkami Kazimierzowskiego UTW, z którymi spędziliśmy niezapomniane godziny na pogaduchach na statku. W czasie drogi powrotnej uczestnicy zostali poinformowani przez członków Rzeszowskiej Rady Seniorów o działaniach podejmowanych przez różne organizacje pozarządowe dla seniorów w Rzeszowie. Udało nam się spędzić piękną słoneczną niedzielę w dobrym towarzystwie w cudnym miejscu.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023 finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków  programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 wojewódzkim operatorem są Fundacja Fundusz lokalny SMK, LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżnańskiej” , Stowarzyszenie LGD  „ TRYGON – Rozwój i innowacja „, Fundacja  Przestrzeń Lokalna”

Aktualności

 

—–

SEKRETARIAT AKADEMII 50+ – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

  • W Sekretariacie jednocześnie może przebywać jeden interesant na jedno stanowisko obsługi.
  • Każda osoba wchodząca do Sekretariatu jest zobowiązana do zasłonięcia ust oraz nosa przy pomocy maseczki, a w przypadku przeciwwskazania do jej używania – przyłbicy, oraz zdezynfekowania rąk środkiem na bazie alkoholu powyżej 60%
  • Każda osoba przebywająca na terenie Uczelni zobowiązana jest do wypełnienia oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi w Uczelni oraz o stanie zdrowia (dostępne przy wejściu na Uczelnię)
  • Należy korzystać z własnych przyborów do pisania
  • Należy zachować bezpieczną odległość między osobami (min. 1,5 metra)
  • Rekomendujemy kontakt mailowy (akademia50@wsiz.edu.pl) i telefoniczny (w godzinach dyżurów – 17 866 12 78). W sprawach wymagających osobistej obecności prosimy o wcześniejsze umawianie wizyty w Sekretariacie, aby ograniczyć czas kontaktu osobistego do niezbędnego minimum.

Prosimy o cierpliwość i zrozumienie. Wszystkie wymienione działania wdrażamy w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo.

 

——————-

Aktualności

Od maja 2019 r. realizujemy projekt „Uczelnia dla III wieku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferuje on możliwość wzięcia udziału w nieodpłatnych kursach i warsztatach skierowanych do osób powyżej 50. roku życia.
Dokumenty rekrutacyjne i informacje w zakładce „Projekt Uczelnia dla III wieku”

————————————————————————————————–

 

Aktualności

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021