BIP WSIiZ
Aktualności

Aktualności

——————————

Rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2020/21

informujemy, że trwa rekrutacja na semestr letni 2021/22 w Akademii 50+. W przypadku osób, które były naszymi słuchaczami w ubiegłym roku/latach, prosimy tylko o wpłatę opłaty członkowskiej (45 zł) oraz przesłanie/dostarczenie dowodu wpłaty lub przynajmniej informację (telefoniczną/mailową), że chcecie się Państwo zapisać/kontynuować członkostwo. Wpłat prosimy dokonywać na konto Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania – PeKaO S.A. II/O Rzeszów nr 86 1240 2614 1111 0000 3963 3628   (w tytule  KONIECZNIE „Akademia 50+ semestr letni 2021/22”).

Osoby zapisujące się po raz pierwszy prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego (formularz rekrut_akademia 50_2021_22), opłatę składki członkowskiej (j.w.) i opłaty wpisowej (20 zł). Formularz można przekazać droga elektroniczną (skan podpisanego dokumentu) lub osobiście w Sekretariacie.

Chętnych na  zakup karnetu do CALYPSO na marzec prosimy o wpłatę kwoty (55 zł) na konto Akademii KONIECZNIE z dopiskiem „Akademia 50+ -zajęcia fitness marzec” do dnia 20.02.2022. Przypominamy, iż z karnetu mogą skorzystać tylko osoby, które są aktualnymi członkami Akademii, wszystkich chętnych do zakupu karnetu na październik prosimy o jednoczesny zapis do Akademii na semestr zimowy oraz uiszczenie składki członkowskiej (jeśli to możliwe, w osobnym przelewie) w terminie do 20.02.

——–

W środę, 23 lutego o 17.00, zapraszamy na pierwszy wykład w semestrze letnim, który wygłosi dr Joanna Podgórska. Wykład  „Automatyczny pilot czy tryb kontrolowany? Czyli o tym, jak nie dać się zmanipulować i oszukać” odbędzie się w formie hybrydowej: na żywo w auli, z jednoczesną transmisją online.

Opis wykładu: Na co dzień, często doświadczamy sytuacji, w których ktoś próbuje nami manipulować np. wywiera wpływ na podejmowane przez nas decyzje. Skuteczność owych nieetycznych działań, zależy w dużej mierze od naszej postawy i wiedzy nt. różnych sposobów i technik wywierania wpływu. Możemy bowiem funkcjonować w dwóch różnych trybach: Niekontrolowanym (automatycznym) i kontrolowanym (refleksyjnym). W przeciwieństwie do trybu automatycznego, tryb kontrolowany wymaga od nas świadomej uwagi i wysiłku. Jednocześnie nasze możliwości wykonywania w tym samym momencie wielu takich kontrolowanych czynności są ograniczone. Często bowiem działamy w oparciu o utrwalone w  umyśle utarte wzorce i skrypty zachowań. Tak jakbyśmy przestawiali się na automatycznego pilota.
Podczas spotkania zaprezentowany zostanie sposób myślenia i działania ludzi w różnych okolicznościach oraz metody weryfikowania, czy tor naszego myślenia jest właściwy i czy nie wpływają nań nasze nieświadome uprzedzenia lub próby manipulacji.  Podczas spotkania dowiemy się, jak w inteligentny sposób wykorzystać zdobytą wiedzę, jak budować partnerskie relacje, jak nie dać się nabrać ‘fake newsom’ oraz manipulacjom i zabezpieczyć się przed ich wykorzystywaniem.

——–

Aktualności

W dniu 12.09.2021r. grupa 50 osób 50+ (w tym 10 panów) wzięła udział w wyjeździe do Kazimierza Dolnego w ramach w działania „Pogadajmy –  pogaduchy w realu”. Były to dla  wielu uczestników pierwsze spotkania face to face od ponad roku. Był czas na pogaduchy w czasie jazdy, podczas zwiedzania cudnego o tej porze roku  Kazimierza Dolnego i w czasie  wspólnego obiadu. Był czas na  integracje i nawiązywanie nowych ciekawych znajomości, także z przedstawicielkami Kazimierzowskiego UTW, z którymi spędziliśmy niezapomniane godziny na pogaduchach na statku. W czasie drogi powrotnej uczestnicy zostali poinformowani przez członków Rzeszowskiej Rady Seniorów o działaniach podejmowanych przez różne organizacje pozarządowe dla seniorów w Rzeszowie. Udało nam się spędzić piękną słoneczną niedzielę w dobrym towarzystwie w cudnym miejscu.

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023 finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków  programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 wojewódzkim operatorem są Fundacja Fundusz lokalny SMK, LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżnańskiej” , Stowarzyszenie LGD  „ TRYGON – Rozwój i innowacja „, Fundacja  Przestrzeń Lokalna”

Aktualności

 

—–

SEKRETARIAT AKADEMII 50+ – ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

  • W Sekretariacie jednocześnie może przebywać jeden interesant na jedno stanowisko obsługi.
  • Każda osoba wchodząca do Sekretariatu jest zobowiązana do zasłonięcia ust oraz nosa przy pomocy maseczki, a w przypadku przeciwwskazania do jej używania – przyłbicy, oraz zdezynfekowania rąk środkiem na bazie alkoholu powyżej 60%
  • Każda osoba przebywająca na terenie Uczelni zobowiązana jest do wypełnienia oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi w Uczelni oraz o stanie zdrowia (dostępne przy wejściu na Uczelnię)
  • Należy korzystać z własnych przyborów do pisania
  • Należy zachować bezpieczną odległość między osobami (min. 1,5 metra)
  • Rekomendujemy kontakt mailowy (akademia50@wsiz.edu.pl) i telefoniczny (w godzinach dyżurów – 17 866 12 78). W sprawach wymagających osobistej obecności prosimy o wcześniejsze umawianie wizyty w Sekretariacie, aby ograniczyć czas kontaktu osobistego do niezbędnego minimum.

Prosimy o cierpliwość i zrozumienie. Wszystkie wymienione działania wdrażamy w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo.

 

——————-

Aktualności

Od maja 2019 r. realizujemy projekt „Uczelnia dla III wieku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferuje on możliwość wzięcia udziału w nieodpłatnych kursach i warsztatach skierowanych do osób powyżej 50. roku życia.
Dokumenty rekrutacyjne i informacje w zakładce „Projekt Uczelnia dla III wieku”

————————————————————————————————–

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content