Znamy wyniki drugiej tury tegorocznej edycji konkursu na projekty naukowe, artystyczne i popularyzujące naukę oraz sztukę, realizowane przez studenckie koła naukowe WSIiZ w 2024 roku.

W ramach tegorocznej edycji konkursu na projekty naukowe, artystyczne i popularyzujące naukę oraz sztukę, realizowane przez studenckie koła naukowe WSIiZ w 2024 roku wnioski składane były w dwóch terminach: do 15 lutego (w ramach tej tury finansowanie otrzymały dwa projekty – szczegóły TUTAJ) oraz do 7 marca. W ramach drugiej tury komisja wyłoniła do finansowania trzy projekty:
  • Zielona synteza nanocząstek srebra (AgNPs) z wykorzystaniem ekstraktów z miodli indyjskiej (Azadirachta indica) i ich zastosowanie w recepturze kosmetycznej” projekt pod kierownictwem studentki Beaty Balon realizowany przez Koło Naukowe Cosmetic Plants otrzymał maksymalną liczbę punktów. Celem projektu jest porównanie właściwości wodnych ekstraktów z liści miodli indyjskiej z ekstraktami wodno-glikolowymi (WG) i wodno-glicerynowymi (WGL), pod kątem zawartości związków bioaktywnych, działania antyoksydacyjnego, przeciwbakteryjnego oraz zastosowania w tzw. „zielonej syntezie” nanocząstek srebra AgNPs. Wybrany ekstrakt o najkorzystniejszych właściwościach oraz uzyskane nanocząstki zostaną następnie zastosowane w recepturze kosmetyku przeznaczonego do pielęgnacji cery trądzikowej. Opiekunkami koła naukowego są dr hab. Katarzyna Gaweł-Bęben, profesor WSIiZ oraz mgr Paulina Lechwar.
  • Wykorzystanie technologii IoT w celu tworzenia rozwiązań wspierających opiekę oraz bezpieczeństwo osób zależnych”, pod kierownictwem studenta Jakuba Kołodziejczyka z Koła Naukowego Programowania i Modelowania (opiekunka: dr Zofia Matusiewicz). Celem projektu jest stworzenie modelu i prototypów urządzeń opartych na technologii IoT, które będą wsparciem dla opiekunów osób zależnych w ich zadaniach.
  • Odkrywaj, Dopasowuj, Studiuj: Aplikacja Osobowościowa dla Kariery Akademickiej WSIiZ” – projekt, którego kierowniczką jest studentka Katsiaryna Zubrytskaya z Koła Naukowego Psychologii Stosowanej (opiekun: mgr Jan Gosztyła). Celem projektu jest stworzenie aplikacji, która ułatwiałaby kandydatom na studia wybór odpowiednich dla nich kierunków studiów, w oparciu o koncepcję Johna L. Hollanda – jedną z najbardziej znanych teorii dotyczących rozwoju zawodowego, zgodnie z którą preferencje zawodowe są kształtowane w relacji do środowisk zawodowych.
Podczas oceny złożonych wniosków, komisja pod przewodnictwem Prorektorki ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Agaty Jurkowskiej-Gomułki, prof. WSIiZ, brała pod uwagę następujące kryteria:
  • poziom naukowy wniosku, w tym oryginalność i interdyscyplinarność,
  • zaproponowaną metodykę i możliwości realizacji projektu,
  • zasięg i znaczenie wpływu społecznego projektu oraz uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju oraz równości płci,
  • zasadność zaplanowanych kosztów,
  • efekty projektu.