Znamy rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu na projekty naukowe, artystyczne i popularyzujące naukę oraz sztukę, realizowane przez studenckie koła naukowe WSIiZ w 2024 roku. Ideą konkursu jest zaangażowanie studentów w rozwój naukowy i artystyczny oraz wsparcie studenckiej innowacyjności i kreatywności.

27 lutego 2024 roku komisja konkursowa, pod przewodnictwem Prorektorki ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej dr hab. Agaty Jurkowskiej-Gomułki, prof. WSIiZ rozpatrzyła i oceniła wnioski, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • poziom naukowy wniosku, w tym oryginalność i interdyscyplinarność,
  • zaproponowaną metodykę i możliwości realizacji projektu,
  • zasięg i znaczenie wpływu społecznego projektu oraz uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju oraz równości płci,
  • zasadność zaplanowanych kosztów,
  • efekty projektu.

W ramach tej edycji konkursu finansowanie otrzymały dwa projekty:

  • Wpływ wirtualnej rzeczywistości (VR) na równowagę ciała i reakcje stresowe organizmu” pod kierownictwem studentki Alicji Rodak – projekt ten realizowany jest przez Koło Naukowe RehSCIENCE pod opieką dr Marleny Krawczyk-Suszek we współpracy z Kołem Naukowym Nowych Technologii Programistycznych pod opieką dra Marka Jaszuka. Zespół studentów będzie badał i oceniał wpływ wirtualnej rzeczywistości (VR) na reakcje sił podłoża, w tym wychylenia środka ciężkości ciała, obciążanie i rotację kończyn oraz pozostałych parametrów dla próby statycznej wykonywanej na platformie PDM-L Zebris. Dodatkowo będzie badana zmiana poziomu stresu podczas korzystania z gogli VR.
  • „JAMNIKI – gra karciana, towarzyska na czas, logiczno-zręcznościowa”, pod kierownictwem studentki Edyty Musiał z Koła Naukowego Gier Planszowych i Fabularnych (opiekunka: mgr Monika Masłyk). Celem projektu jest opracowanie i stworzenie wieloelementowej gry składającej się z zestawu plansz i kart, z wykorzystaniem programów graficznych i różnych technik cyfrowych z naciskiem na digital painting.

Kolejny nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji trwa do 7 marca 2024 r – czekamy na nowe pomysły!