Prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas, prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński i prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak zostali powołani w skład Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję w 2024 roku.

Polska Akademia Nauk prowadzi wszechstronną działalność na rzecz rozwoju nauki oraz ustanawiania najwyższych standardów jakości badań i norm etycznych, służącą społeczeństwu i wzbogacaniu kultury narodowej.

Powołanie odbyło się na podstawie uchwały Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 września 2023 r. 

Prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas to profesor w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Jest socjolożką i politolożką w dyscyplinie nauki o mediach. Specjalizuje się w problematyce dotyczącej relacji: media i polityka, socjalizacji politycznej, opinii publicznej oraz świadomości społecznej. Jest autorką 10 monografii i prac zbiorowych, a także ponad 200 publikacji naukowych oraz referatów i wystąpień na konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych w ośrodkach akademickich wielu krajów Europy, Azji, Ameryki Płn. i Ameryki Płd. Jej zainteresowania badawcze to: media a polityka, badania opinii publicznej, zagrożenia komunikacyjne, społeczeństwo ryzyka, media a integracja europejska, odbiorcy mediów.

Prof. dr hab. Jan Hertrich-Woleński to profesor w Katedrze Nauk Społecznych, Kierownik Katedry Nauk Społecznych w Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół takich zagadnień jak: epistemologia, logika, filozofia prawa, metodologia nauk i semantyczne podstawy komunikacji społecznej. Kontynuuje tradycje szkoły lwowsko-warszawskiej, słynnego polskiego ośrodka myśli filozoficznej i logicznej powstałego pod koniec XIX w. we Lwowie pod egidą Kazimierza Twardowskiego. Dzięki pracom profesora Woleńskiego, a także jego kontynuatorów, polska filozofia analityczna została powszechnie uznana za jedno z największych osiągnięć humanistyki XX w. Autor 35 książek, w tym 10 w językach obcych, oraz ok. 1000 artykułów. Kierownik licznych projektów badawczych, w tym ministerialnych i Narodowego Centrum Nauki. Aktualnie kieruje pracami w projekcie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Fundamenty pt. „Leksykon logików polskich”.

Prof. dr hab. Kazimierz Głowniak to wybitny specjalista z zakresu farmakologii, specjalizujący się w tematyce leku roślinnego. Pan Profesor znany jest z licznych współprac i kontaktów międzynarodowych – odbywał staże naukowe w wielu krajach, a wyniki swoich badań referował na ponad 150 konferencjach naukowych. Profesor jest również założycielem Polskiego Towarzystwa Fitochemicznego (był jego pierwszym przewodniczącym) oraz członkiem kilkunastu innych towarzystw naukowych, polskich i zagranicznych (American Society of Pharmacognosy, Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung, Phytochemical Society of North America, Phytochemical Society of Europe, Indian Association for Cancer Research).