Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Kierownik Katedry: 
dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ
tel. 12 270 40 81 
aadamski@wsiz.edu.pl

Dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ

Sekretarz Katedry: 
Sylwia Buksa
tel. 17 866 12 97 

Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest jednostką, której pracownicy zajmują się szeroko rozumianymi badaniami mediów i komunikowania, realizują projekty i prace naukowo-badawcze, jak również kształcą przyszłych adeptów sztuki dziennikarskiej, pracowników reklamy czy public relations.


Pracownicy i współpracownicy KMDiKS prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 1. Analityka internetowa i badania User Experience,
 2. Analityka internetowa i marketing cyfrowy,
 3. Analiza dyskursu medialnego,
 4. Analiza zawartości mediów,
 5. Badania rynku mediów,
 6. Badanie rynku mediów i monitoring mediów,
 7. Big Data w marketingu,
 8. Branding,
 9. Branding narodowy,
 10. Corporate identity i branding,
 11. Cywilizacja medialna,
 12. Dykcja i zasady poprawnej wymowy,
 13. Dziennikarstwo obywatelskie,
 14. Dziennikarstwo online,
 15. E-public relations,
 16. Ekonomika mass mediów,
 17. E-mail marketing,
 18. Etyka dziennikarska,
 19. Etyka mediów i komunikacji społecznej,
 20. Filozofia multimediów – rzeczywistość multimedialna,
 21. Gatunki dziennikarskie,
 22. Głos i efekty dźwiękowe,
 23. Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku,
 24. Gra decyzyjna – planowanie mediów w kampaniach reklamowych,
 25. Historia mediów na świecie,
 26. Historia mediów w Polsce,
 27. Historia mediów,
 28. Język i techniki reklamy,
 29. Język komunikacji internetowej,
 30. Język reklamy,
 31. Kampanie PR,
 32. Kampanie PR i public relations w sieci,
 33. Kampanie PR online,
 34. Kampanie reklamowe w Internecie,
 35. Komunikacja marketingowa w Internecie,
 36. Komunikacja marketingowa w nowych mediach,
 37. Komunikacja wizerunkowa,
 38. Komunikowanie międzynarodowe,
 39. Komunikowanie w mediach społecznościowych,
 40. Konflikty informacyjne,
 41. Kreacja telewizyjna,
 42. Kreatywne pisanie,
 43. Kształtowanie i badanie opinii publicznej,
 44. Marketing medialny i ekonomika mediów,
 45. Marketing polityczny,
 46. Marketing w mediach,
 47. Marketing w mediach społecznościowych,
 48. Media a komunikacja międzykulturowa,
 49. Media i polityka,
 50. Media interaktywne i widowiska,
 51. Media lokalne i środowiskowe,
 52. Media relations,
 53. Media społecznościowe,
 54. Mediaplanning,
 55. Metody badań medioznawczych,
 56. Monitoring mediów i badania Internetu,
 57. Najnowsza historia Polski,
 58. Narzędzia komunikacji marketingowej online,
 59. Nauka o komunikowaniu,
 60. Nowe trendy w komunikacji marketingowej,
 61. Nowe trendy w marketingu,
 62. Organizacja produkcji multimedialnej,
 63. Personal branding online,
 64. Podstawy digital marketingu,
 65. Podstawy komunikacji marketingowej,
 66. Podstawy komunikowania politycznego,
 67. Pragmatyka językowa,
 68. Psychologia Internetu,
 69. Psychologia reklamy,
 70. Radio online z obróbką dźwięku,
 71. Retoryka dziennikarska,
 72. Rzecznictwo prasowe,
 73. Seminarium dyplomowe,
 74. Sfery zadaniowe public relations,
 75. Socjologia Internetu,
 76. Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów,
 77. Storytelling,
 78. Strategie i kampanie public relations,
 79. Stylistyka i kultura języka,
 80. Techniki reklamy online,
 81. Teoria komunikowania masowego,
 82. Tworzenie scenariuszy i storyboarding,
 83. Warsztat crossmedialny,
 84. Warsztat mikrofonowy z elementami dykcji,
 85. Warsztat prasowy,
 86. Warsztat public relations,
 87. Warsztat radiowy,
 88. Warsztat radiowy z obróbką dźwięku,
 89. Warsztat telewizyjny,
 90. Warsztat wideo,
 91. Webwriting,
 92. Webwriting i redagowanie tekstów,
 93. Współczesne media na świecie,
 94. Współczesne media w Polsce,
 95. Współczesne media,
 96. Wykład monograficzny,
 97. Wystąpienia publiczne,
 98. Zachowania konsumentów w Internecie,
 99. Zarządzanie informacją,
 100. Zarządzanie sytuacją kryzysową,
 101. Zintegrowane komunikowanie marketingowe,
 102. Źródła informacji dla dziennikarza,
 103. Źródła informacji i research internetowy.

prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas 
tgoban@wsiz.edu.pl

dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ
sgawronski@wsiz.edu.pl

dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ
mszewczyk@wsiz.edu.pl

dr hab. Marcin Kozak, prof. WSIiZ
mkozak@wsiz.edu.pl 

dr Iwona Leonowicz-Bukała
ileonowicz@wsiz.edu.pl

dr Barbara Przywara
bprzywara@wsiz.edu.pl

dr Łukasz Błąd
lblad@wsiz.edu.pl

dr hab. Piotr Kłodkowski, prof. UJ
pklodkowski@wsiz.edu.pl

dr Zofia Sawicka
zsawicka@wsiz.edu.pl


Pracownicy współpracujący z Katedrą

dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. WSIiZ 
kgajdka@wsiz.edu.pl

dr. hab. Aleksander Hall, prof. WSIiZ
ahall@wsiz.edu.pl

dr Katarzyna Stasiuk 
kstasiuk@wsiz.edu.pl

dr Sylwester Zimon  
szimon@wsiz.edu.pl

mgr Bartłomiej Dudzik
bdudzik@wsiz.edu.pl

mgr Adam Głaczyński 
adamewa@smlw.pl

mgr Olga Golonka
ogolonka@wsiz.edu.pl

mgr Katarzyna Winiarz
kwiniarz@wsiz.edu.pl

mgr Krystian Miąsik
kmiasik@wsiz.edu.pl

mgr Marta Wojtowicz-Błąd 
marta.wojtowicz@interia.pl

Agata Kulczycka
agataqool@gmail.com

mgr Oksana Banias
obanias@wsiz.edu.pl

mgr inż. Oskar Kaczorowski
oskarkaczorowski@gmail.com

mgr Lidia Lejko
llejko@wsiz.edu.pl

Pod opieką Katedry znajdują się:

Grupa mediów studenckich intro.media:

 • Radio Intro oraz Intro TV – opiekun: dr Łukasz Błąd, mgr Gabriela Piechnik
 • Czasopismo elektroniczne “Social Communication” (20 pkt.) – redaktor naczelny: prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński, sekretarz redakcji: dr Zofia Sawicka (http://socialcommunication.edu.pl/)

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja:

Budynek Główny, 
I piętro pok. RA135 
ul. Sucharskiego 2, 
35-225 Rzeszów

Telefon: 
17 866 12 97 
17 866 14 63

Konsultacje: 
Semestr zimowy 2020-21

Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2020