BIP WSIiZ
Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

DANE OGÓLNE

Jednostka organizacyjna Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej o charakterze badawczo-dydaktycznym.

Kierownik Katedry
dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ
tel. 12 270 40 81 aadamski@wsiz.edu.pl

Dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ

Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej
ds. kierunków Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa
dr Barbara Przywara
tel. 17 866 15 00 bprzywara@wsiz.edu.pl
p. RA29

Sekretarz Katedry
Yaryna Kysil
tel. 17 866 12 97 ykysil@wsiz.edu.pl
p. RA135

 

Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest jednostką, której pracownicy zajmują się szeroko rozumianymi badaniami mediów i komunikowania, realizują projekty i prace naukowo-badawcze, jak również kształcą przyszłych adeptów sztuki dziennikarskiej, pracowników reklamy czy public relations.


Pracownicy i współpracownicy KMDiKS prowadzą zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące przedmioty:

 1. Analityka internetowa i badania User Experience,
 2. Analityka internetowa i marketing cyfrowy,
 3. Analiza dyskursu medialnego,
 4. Analiza zawartości mediów,
 5. Badania rynku mediów,
 6. Badanie rynku mediów i monitoring mediów,
 7. Big Data w marketingu,
 8. Branding,
 9. Branding narodowy,
 10. Corporate identity i branding,
 11. Cywilizacja medialna,
 12. Dykcja i zasady poprawnej wymowy,
 13. Dziennikarstwo obywatelskie,
 14. Dziennikarstwo online,
 15. E-public relations,
 16. Ekonomika mass mediów,
 17. E-mail marketing,
 18. Etyka dziennikarska,
 19. Etyka mediów i komunikacji społecznej,
 20. Filozofia multimediów – rzeczywistość multimedialna,
 21. Gatunki dziennikarskie,
 22. Głos i efekty dźwiękowe,
 23. Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku,
 24. Gra decyzyjna – planowanie mediów w kampaniach reklamowych,
 25. Historia mediów na świecie,
 26. Historia mediów w Polsce,
 27. Historia mediów,
 28. Język i techniki reklamy,
 29. Język komunikacji internetowej,
 30. Język reklamy,
 31. Kampanie PR,
 32. Kampanie PR i public relations w sieci,
 33. Kampanie PR online,
 34. Kampanie reklamowe w Internecie,
 35. Komunikacja marketingowa w Internecie,
 36. Komunikacja marketingowa w nowych mediach,
 37. Komunikacja wizerunkowa,
 38. Komunikowanie międzynarodowe,
 39. Komunikowanie w mediach społecznościowych,
 40. Konflikty informacyjne,
 41. Kreacja telewizyjna,
 42. Kreatywne pisanie,
 43. Kształtowanie i badanie opinii publicznej,
 44. Marketing medialny i ekonomika mediów,
 45. Marketing polityczny,
 46. Marketing w mediach,
 47. Marketing w mediach społecznościowych,
 48. Media a komunikacja międzykulturowa,
 49. Media i polityka,
 50. Media interaktywne i widowiska,
 51. Media lokalne i środowiskowe,
 52. Media relations,
 53. Media społecznościowe,
 54. Mediaplanning,
 55. Metody badań medioznawczych,
 56. Monitoring mediów i badania Internetu,
 57. Najnowsza historia Polski,
 58. Narzędzia komunikacji marketingowej online,
 59. Nauka o komunikowaniu,
 60. Nowe trendy w komunikacji marketingowej,
 61. Nowe trendy w marketingu,
 62. Organizacja produkcji multimedialnej,
 63. Personal branding online,
 64. Podstawy digital marketingu,
 65. Podstawy komunikacji marketingowej,
 66. Podstawy komunikowania politycznego,
 67. Pragmatyka językowa,
 68. Psychologia Internetu,
 69. Psychologia reklamy,
 70. Radio online z obróbką dźwięku,
 71. Retoryka dziennikarska,
 72. Rzecznictwo prasowe,
 73. Seminarium dyplomowe,
 74. Sfery zadaniowe public relations,
 75. Socjologia Internetu,
 76. Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów,
 77. Storytelling,
 78. Strategie i kampanie public relations,
 79. Stylistyka i kultura języka,
 80. Techniki reklamy online,
 81. Teoria komunikowania masowego,
 82. Tworzenie scenariuszy i storyboarding,
 83. Warsztat crossmedialny,
 84. Warsztat mikrofonowy z elementami dykcji,
 85. Warsztat prasowy,
 86. Warsztat public relations,
 87. Warsztat radiowy,
 88. Warsztat radiowy z obróbką dźwięku,
 89. Warsztat telewizyjny,
 90. Warsztat wideo,
 91. Webwriting,
 92. Webwriting i redagowanie tekstów,
 93. Współczesne media na świecie,
 94. Współczesne media w Polsce,
 95. Współczesne media,
 96. Wykład monograficzny,
 97. Wystąpienia publiczne,
 98. Zachowania konsumentów w Internecie,
 99. Zarządzanie informacją,
 100. Zarządzanie sytuacją kryzysową,
 101. Zintegrowane komunikowanie marketingowe,
 102. Źródła informacji dla dziennikarza,
 103. Źródła informacji i research internetowy.

Informacje o konsultacjach dostępne są na stronach osobistych:

prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas
tgoban@wsiz.edu.pl

prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas

tsasinska@wsiz.edu.pl

dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ 
sgawronski@wsiz.edu.pl

dr hab. Marcin Szewczyk, prof. WSIiZ
mszewczyk@wsiz.edu.pl

dr. hab. Aleksander Hall, prof. WSIiZ
ahall@wsiz.edu.pl

dr hab. Marcin Kozak, prof. WSIiZ
mkozak@wsiz.edu.pl 

dr Iwona Leonowicz-Bukała
ileonowicz@wsiz.edu.pl

dr Barbara Przywara
bprzywara@wsiz.edu.pl

dr Łukasz Błąd
lblad@wsiz.edu.pl

dr Mariusz Pisarski
mpisarski@wsiz.edu.pl

dr Grażyna Bochenek
gbochenek@wsiz.edu.pl

 

Pracownicy współpracujący z Katedrą:

dr hab. Krzysztof Gajdka, prof. WSIiZ 
kgajdka@wsiz.edu.pl

dr hab. Piotr Kłodkowski, prof. UJ
pklodkowski@wsiz.edu.pl

dr Katarzyna Stasiuk
kstasiuk@wsiz.edu.pl

dr Sylwester Zimon  
szimon@wsiz.edu.pl

mgr Adam Głaczyński 
aglacz@radio.rzeszow.pl

mgr Krystian Miąsik
kmiasik@wsiz.edu.pl

mgr Marta Wojtowicz-Błąd
marta.wojtowicz@interia.pl

Agata Kulczycka
agataqool@gmail.com

mgr Oksana Banias
obanias@wsiz.edu.pl

mgr Ewa Kuźniar
ekuzniar@wsiz.edu.pl

mgr Natalia Filimoniuk
nfilimoniuk@wsiz.edu.pl

mgr Weronika Ladzińska
wladzinska@wsiz.edu.pl

mgr Mykola Voronin
mvoronin@wsiz.edu.pl

 

Pod opieką Katedry znajdują się:

Grupa mediów studenckich intro.media:

 • Radio Intro oraz Intro TV – opiekun: dr Łukasz Błąd
 • Czasopismo elektroniczne „Social Communication” (20 pkt.) – redaktor naczelny: prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński, sekretarz redakcji: mgr Karolina Góraj (http://socialcommunication.edu.pl/)

DANE KONTAKTOWE:

Lokalizacja:

Budynek Główny, 
I piętro pok. RA135 
ul. Sucharskiego 2, 
35-225 Rzeszów

Telefon: 
17 866 12 97 
17 866 14 63

Konsultacje: 

Konsultacje sem. zim. 22-23

 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content