BIP WSIiZ

Prof. dr hab. Kazimierz Głowniak

Kierownik Katedry Kosmetologii Kolegium Medycznego.

Profesor nauk farmaceutycznych w Katedrze Kosmetologii.

Zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2015 roku.

Profesor nauk farmaceutycznych (rok 1998). Został habilitowany (Akademia Medyczna im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, rok 1989). Obronił pracę doktorską w dziedzinie nauk farmaceutycznych (Akademia Medyczna im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, rok 1972). Magister farmacji (Akademia Medyczna im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny, rok 1963).

Tematyka prowadzonych badań obejmuje izolację z materiału roślinnego (gatunki roślin leczniczych) związków czynnych: alkaloidy, kumaryny, saponozydy, olejki eteryczne oraz badanie ich właściwości cytostatycznych, antyoksydacyjnych, przeciwdrgawkowych, przeciwpadaczkowych, jak również poszukiwanie związków o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym i przeciwgrzybicznym. Zastosowanie najnowszych technik chromatograficznych (HPLC/MS, GC/MS, CPC, HPCCC) dla izolacji związków czynnych na skalę analityczną i preparatywna oraz technik spektralnych (NMR, FTIR) dla wyjaśnienia ich struktury.

Odbył staże naukowe i zawodowe w Danii i Holandii. Nawiązał współpracę naukową z placówkami o podobnym profilu w Austrii, Chinach, Grecji, Indiach, Kanadzie, Malezji, Meksyk, Mongolii, USA, i naWęgrzech. Wyniki swoich badań referował na 150 konferencjach naukowych (głównie zagranicznych). Był współorganizatorem 7. ogólnopolskich konferencji naukowych nt. „Zastosowanie metod chromatograficznych w badaniach fitochemicznych i biomedycznych” oraz 4. międzynarodowych sympozjów nt. „The Application of Chromatographic Methods in Phytochemical & Biomedical Analysis”.

Jest założycielem Polskiego Towarzystwa Fitochemicznego (był jego pierwszym przewodniczącym) oraz członkiem kilkunastu innych towarzystw naukowych, polskich i zagranicznych (American Society of Pharmacognosy, Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung, Phytochemical Society of North America, Phytochemical Society of Europe, Indian Association for Cancer Research).

Należał do Podkomisji Farmakognostycznej w Komisji Farmakopei Polskiej (1998–2004) i Podkomisji Leku Naturalnego w Komisji Rejestracji Leków (1996–2003).
Jest członkiem:

  • Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolenia Podyplomowego w Ministerstwie Zdrowia
  • Komisji Leku Naturalnego i Biotechnologii Komitetu Nauk o Leku PAN (od 1992),
  • Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN (od 2003).

Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk o Leku PAN i Komisji Nauk Medycznych Oddziału PAN w Lublinie.

Odznaczenia i wyróżnienia:
1986 – Złoty Krzyż Zasługi,
1996 – Odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia”,
1997 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
2014 – Kawaler Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

W wolnych chwilach uprawia turystykę pieszą i rowerową, najchętniej na szlakach bieszczadzkich i Beskidu Niskiego. Rok bez połonin w Bieszczadach jest rokiem straconym. W lipcu wędruje po połoninach Caryńskiej i Wetlińskiej i ma jeszcze nadzieję na wędrówki po Pogórzu Dynowskim.

 

Prowadzone przedmioty:

Chemia kosmetyczna, Chemia ogólna, Naturalne surowce kosmetyczne, Aromaterapia z elementami analizy sensorycznej, Seminarium dyplomowe.

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

DANE KONTAKTOWE

Prof. dr hab. n. farm. Kazimierz Głowniak
Katedra Kosmetologii 
e-mail: kglowniak@wsiz.edu.pl
36-020 Tyczyn, Kielnarowa 386a,
p. KM3


 

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content