BIP WSIiZ
Oferty dla naukowców / wykładowców

Oferty dla naukowców / wykładowców

OFERTA PRACY

dla pracowników badawczo-dydaktycznych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w celu wzmocnienia zespołów badawczych poszukuje osób o dużym dorobku i potencjale naukowym w następujących dyscyplinach:

              • nauki medyczne
              • informatyka techniczna i telekomunikacja
              • nauki o zarządzaniu i jakości (w tym naukowców zajmujących się problematyką logistyki)
              • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Zapraszamy osoby z udokumentowanym dorobkiem naukowym posiadające w ostatnich 3 latach publikacje w renomowanych wydawnictwach i czasopismach naukowych zamieszczonych w bazie Scopus lub Web of Science. Niezwykle istotne jest również doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych i komercyjnych.

Szczególnie aktywni naukowo pracownicy (niezależnie od stopnia naukowego i stanowiska) objęci są systemem motywacyjnym, w którym wynagrodzenie i pensum dydaktyczne silnie zależą od osiągnięć naukowych.


Oferujemy zatrudnienie wyłącznie na PIERWSZYM etacie.

Dla pracowników legitymujących się osiągnięciami naukowym (publikacje w wysokopunktowanych czasopismach, granty, współpraca z gospodarką) oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie, konkurencyjne wobec oferty innych uczelni (wynagrodzenie za realizację projektów badawczych i komercyjnych wypłacane na podstawie odrębnych umów)
 • pensum roczne dwukrotnie mniejsze niż w uczelniach publicznych
 • dodatki naukowe do pensji podstawowej
 • elastyczny model zatrudnienia corocznie adaptowany do  poziomu osiągnięć pracownika
 • system premii za osiągnięcia naukowe wykraczające poza wymagania etatowe
 • możliwość pozyskania dodatkowych środków na badania (w tym wynagrodzenie) w ramach programu grantów wewnętrznych


Dla najlepszych:

 • możliwe etaty badawcze (bez obowiązku prowadzenia dydaktyki)
 • indywidualnie negocjowane warunki zatrudnienia


Dla młodych naukowców podejmujących pracę w uczelni:

 •  stypendium na START (po uzyskaniu pozytywnej oceny potencjału naukowego oraz planu naukowego). 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zapewnia przyjazne naukowcom środowisko pracy, na które składają się następujące elementy:

 • finansowanie badań z dotacji statutowej i środków wewnętrznych
 • finansowanie konferencji krajowych i zagranicznych
 • finansowanie korekt językowych artykułów
 • wsparcie procesów awansowych (doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich): pokrycie kosztów przewodów, stypendia, urlopy
 • wydawanie wartościowych monografii naukowych (dzięki współpracy m.in. z Copernicus Centre Press, Wydawnictwem UW)
 • możliwość pracy z wykorzystaniem profesjonalnych i nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych
 • pomoc doświadczonego personelu w składaniu aplikacji grantowych (m.in. granty NCN, NCBiR, MEiN)
 • system wewnętrznych recenzji projektów, który podnosi możliwość osiągnięcia sukcesu
 • sprawna i szybka obsługę administracyjną, prawną i finansową projektów naukowo-badawczych
 • dostęp do książek i czasopism, w tym możliwość szybkiego zakupienia potrzebnych materiałów

Po otrzymaniu CV wraz z pełną informacją dotyczącą osiągnięć naukowych nawiążemy bezpośredni kontakt i przekażemy bardziej szczegółowe informacje, jak też ustalimy dalszy sposób postępowania przy uzgadnianiu obszaru potencjalnej współpracy.

Zapewniamy poufność danych osobowych.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest uczelnią zorientowaną na rozwój działalności naukowej
i współpracę z otoczeniem gospodarczo-społecznym. W wyniku parametryzacji działalności naukowej za lata 2013-2016 wszystkie wydziały WSIiZ otrzymały kategorię B.

Przychody z dydaktyki stanowią mniej niż 50% przychodu uczelni, pozostałe przychody generowane są przez działalność komercyjną i związaną z realizacją projektów naukowych i komercjalizacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Uczelnia prowadzi kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych; posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk o mediach. Ponad 2 tys. spośród 6 tys. studentów WSIiZ stanowią obcokrajowcy z Europy, Azji, Afryki i obydwu Ameryk – znaczna część z nich kształci się na ścieżkach anglojęzycznych.

W 2017 r. Komisja Europejska przyznała Uczelni wyróżnienie HR Excellence in Research, co zobowiązuje nas do stałego doskonalenia polityki kadrowej zgodnie z europejskimi standardami.

Aplikacje tj.:  

CV, LM, listę publikacji naukowych prosimy kierować na adres:
Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
lub bdp@wsiz.edu.pl
z dopiskiem „Pracownik badawczo – dydaktyczny”

Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanych klauzul.

Aktualne oferty znajdują się w zakładkach poszczególnych kolegiów.
Nie znalazłeś swojej dziedziny? Nic straconego!

Dołącz do nas!

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Skip to content