BIP WSIiZ
Oferty dla naukowców / wykładowców

Oferty dla naukowców / wykładowców

OFERTA PRACY

dla pracowników badawczo-dydaktycznych

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w celu wzmocnienia zespołów badawczych poszukuje osób o dużym dorobku i potencjale naukowym w następujących dyscyplinach:

              • nauki medyczne
              • informatyka techniczna i telekomunikacja
              • nauki o zarządzaniu i jakości (w tym naukowców zajmujących się problematyką logistyki)
              • nauki o komunikacji społecznej i mediach

Zapraszamy osoby z udokumentowanym dorobkiem naukowym posiadające w ostatnich 3 latach publikacje w renomowanych wydawnictwach i czasopismach naukowych zamieszczonych w bazie Scopus lub Web of Science. Niezwykle istotne jest również doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych i komercyjnych.

Szczególnie aktywni naukowo pracownicy (niezależnie od stopnia naukowego i stanowiska) objęci są systemem motywacyjnym, w którym wynagrodzenie i pensum dydaktyczne silnie zależą od osiągnięć naukowych.


Oferujemy zatrudnienie wyłącznie na PIERWSZYM etacie.

Dla pracowników legitymujących się osiągnięciami naukowym (publikacje w wysokopunktowanych czasopismach, granty, współpraca z gospodarką) oferujemy:

 • atrakcyjne wynagrodzenie, konkurencyjne wobec oferty innych uczelni (wynagrodzenie za realizację projektów badawczych i komercyjnych wypłacane na podstawie odrębnych umów)
 • pensum roczne dwukrotnie mniejsze niż w uczelniach publicznych
 • dodatki naukowe do pensji podstawowej
 • elastyczny model zatrudnienia corocznie adaptowany do  poziomu osiągnięć pracownika
 • system premii za osiągnięcia naukowe wykraczające poza wymagania etatowe
 • możliwość pozyskania dodatkowych środków na badania (w tym wynagrodzenie) w ramach programu grantów wewnętrznych


Dla najlepszych:

 • możliwe etaty badawcze (bez obowiązku prowadzenia dydaktyki)
 • indywidualnie negocjowane warunki zatrudnienia


Dla młodych naukowców podejmujących pracę w uczelni:

 •  stypendium na START (po uzyskaniu pozytywnej oceny potencjału naukowego oraz planu naukowego). 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zapewnia przyjazne naukowcom środowisko pracy, na które składają się następujące elementy:

 • finansowanie badań z dotacji statutowej i środków wewnętrznych
 • finansowanie konferencji krajowych i zagranicznych
 • finansowanie korekt językowych artykułów
 • wsparcie procesów awansowych (doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich): pokrycie kosztów przewodów, stypendia, urlopy
 • wydawanie wartościowych monografii naukowych (dzięki współpracy m.in. z Copernicus Centre Press, Wydawnictwem UW)
 • możliwość pracy z wykorzystaniem profesjonalnych i nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych
 • pomoc doświadczonego personelu w składaniu aplikacji grantowych (m.in. granty NCN, NCBiR, MEiN)
 • system wewnętrznych recenzji projektów, który podnosi możliwość osiągnięcia sukcesu
 • sprawna i szybka obsługę administracyjną, prawną i finansową projektów naukowo-badawczych
 • dostęp do książek i czasopism, w tym możliwość szybkiego zakupienia potrzebnych materiałów

Po otrzymaniu CV wraz z pełną informacją dotyczącą osiągnięć naukowych nawiążemy bezpośredni kontakt i przekażemy bardziej szczegółowe informacje, jak też ustalimy dalszy sposób postępowania przy uzgadnianiu obszaru potencjalnej współpracy.

Zapewniamy poufność danych osobowych.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania jest uczelnią zorientowaną na rozwój działalności naukowej
i współpracę z otoczeniem gospodarczo-społecznym. W wyniku parametryzacji działalności naukowej za lata 2013-2016 wszystkie wydziały WSIiZ otrzymały kategorię B.

Przychody z dydaktyki stanowią mniej niż 50% przychodu uczelni, pozostałe przychody generowane są przez działalność komercyjną i związaną z realizacją projektów naukowych i komercjalizacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Uczelnia prowadzi kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych; posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk o mediach. Ponad 2 tys. spośród 6 tys. studentów WSIiZ stanowią obcokrajowcy z Europy, Azji, Afryki i obydwu Ameryk – znaczna część z nich kształci się na ścieżkach anglojęzycznych.

W 2017 r. Komisja Europejska przyznała Uczelni wyróżnienie HR Excellence in Research, co zobowiązuje nas do stałego doskonalenia polityki kadrowej zgodnie z europejskimi standardami.

Aplikacje tj.:  

CV, LM, listę publikacji naukowych prosimy kierować na adres:
Biuro Doradztwa Personalnego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
lub bdp@wsiz.edu.pl
z dopiskiem „Pracownik badawczo – dydaktyczny”

Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji podpisanych klauzul.

Aktualne oferty znajdują się w zakładkach poszczególnych kolegiów.
Nie znalazłeś swojej dziedziny? Nic straconego!

Dołącz do nas!

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content