Prezydent WSIiZ, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ, przedstawił referat na seminarium Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk pt. „Dlaczego musimy się rozstać z przemysłowym systemem produkcji żywności?” W drugiej części seminarium referat przedstawił dr hab. Paweł Chmieliński – prof. IRWiR PAN, ekonomista, specjalizujący się w m.in. w problematyce rozwoju wsi i systemów żywnościowych.

W referacie prof. Tadeusza Pomianka przedstawione zostały niszczące przyrodę skutki obecnego systemu produkcji i konsumpcji oraz propozycja rozwiązania tego problemu w sposób mniej drastyczny niż proponują to amerykańscy czy brytyjscy naukowcy. Proponowanym rozwiązaniem może być „ucieczka do przodu”, polegająca na stopniowym odchodzeniu od przemysłowego systemu produkcji na rzecz uprawy rolnej i chowu w symbiozie z przyrodą.

Prof. Paweł Chmieliński przedstawił referat „Wielka transformacja. Systemy żywnościowe i biogospodarka”. Po wystąpieniach odbyła się dyskusja naukowców IRWiR PAN oraz zaproszonych gości na temat wyzwań stojących przed systemem produkcji żywności w Polsce.

Seminarium „Dlaczego musimy się rozstać z przemysłowym systemem produkcji żywności?” odbyło się 5 lutego 2024 r. w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Nagranie spotkania można obejrzeć na stronie internetowej Wszechnicy Fundacji Wspomagania Wsi oraz na kanale Wszechnicy WFF na You Tube.

Wszechnica.org.pl to ogólnodostępna baza wykładów, debat i wywiadów o tematyce popularnonaukowej, społecznej i politycznej do obejrzenia i wysłuchania online. Portal jest redagowany w zespole Fundacji Wspomagania Wsi. Skierowany jest do wszystkich internautów, w szczególności do mieszkańców wsi i małych miast, którzy zyskują dzięki niemu możliwość dostępu do rzetelnej wiedzy przekazywanej przez uznanych naukowców i specjalistów w swoich dziedzinach oraz śledzenia aktualnych debat na różnorodne tematy.

Gros materiałów dostępnych na portalu opublikowanych jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL), dzięki czemu są dostępne bezpłatnie dla wszystkich, także do dalszego rozpowszechniania i publicznego prezentowania (np. w szkołach czy bibliotekach).