Uczestnictwo studentów w spotkaniach z kadrą zarządzającą oraz w zajęciach i szkoleniach ze specjalistami z Wydawnictwa Diamenty. Udział specjalistów z Wydawnictwa w aktualizacji programu studiów oraz wspólne działania promocyjne, to tylko część założeń umowy zawartej dziś między Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wydawnictwem Diamenty.

Umowa o współpracy między Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania a Wydawnictwem Diamenty została podpisana w siedzibie WSIiZ 23 maja br. Porozumienie podpisał Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ oraz Karolina Winiarska, Prezeska Wydawnictwa Diamenty.

Dzięki tej współpracy studenci i absolwenci kierunku Filologia będą mieli m.in. możliwość odbycia praktyk oraz staży w Wydawnictwie Diamenty

Prezeska Wydawnictwa Diamenty, Pani Karolina Winiarska, z wykształcenia anglistka i ceniona pisarka, zaproponowała możliwość odbywania przez naszych studentów praktyk w zakresie tłumaczeń. Dzięki tej inicjatywie studenci będą mogli tłumaczyć książki na język angielski oraz z angielskiego na polski, a także tworzyć treści marketingowe. Prace te będą miały szansę na publikację, co stanowiłoby cenną praktykę zawodową. Jesteśmy przekonani, że proponowana współpraca przyniesie obustronne korzyści i znacząco wzbogaci proces dydaktyczny oraz możliwości rozwoju studentów Filologii. Dodatkowo, planujemy wprowadzić konsultacje dotyczące kart przedmiotów, takich jak redakcja i korekta tekstów, stylistyka języka polskiego oraz English in Written Discourse, co z pewnością wzmocni praktyczny profil kształcenia na naszym kierunku – mówi dr Paula Wieczorek, Prodziekanka Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Filologia.

Jako właścicielka Wydawnictwa Diamenty jestem niezwykle podekscytowana rozpoczęciem współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Otwiera ona przed nami nowe możliwości i perspektywy, zarówno dla naszego zespołu, jak i dla studentów oraz absolwentów WSIiZ. Dzięki wspólnym projektom, warsztatom i szkoleniom, będziemy mogli nie tylko wzbogacić nasze doświadczenia, ale również przyczynić się do rozwoju młodych talentów. Wspólne działania promocyjne pozwolą nam zbudować silną markę i zwiększyć naszą widoczność na rynku wydawniczym. Dodatkowo, partnerstwo w ramach kierunku Filologia umożliwi nam aktywne uczestnictwo w kształtowaniu przyszłych specjalistów, co jest dla nas niezmiernie ważne. Ta współpraca to dla nas nie tylko szansa na rozwój, ale również możliwość wniesienia realnego wkładu w edukację i karierę młodych ludzi. Wierzę, że razem z WSIiZ osiągniemy wiele sukcesów i stworzymy wartościowe projekty, które będą miały pozytywny wpływ na społeczność akademicką i biznesową – powiedziała Karolina Winiarska, Prezeska Wydawnictwa Diamenty.