Dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ, oraz dr Iwona Leonowicz-Bukała z Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej opracowali kilkanaście haseł do właśnie wydanego „Leksykonu terminów medialnych”, pierwszej tego typu publikacji od lat. Dwutomowa praca ukazała się nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek.

Redaktorami Leksykonu są: prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. UŚ, dr Paweł Płaneta i dr hab. Ryszard Filas. Wśród blisko 200 autorów haseł znaleźli się polscy medioznawcy o dorobku w wybranych dziedzinach, a wśród nich wykładowcy WSIiZ.

Pracownicy naukowi WSIiZ byli także wielokrotnie w Leksykonie cytowani – powoływano się m.in. na publikacje autorstwa: prof. Tomasza Goban-Klasa, prof. Teresy Sasińskiej-Klas, prof. Jerzego Bralczyka, dr hab. Andrzeja Adamskiego, prof. WSIiZdr hab. Marcina Szewczyka, prof. WSIiZ, natomiast profesor Jerzy Bralczyk był członkiem Komitetu Naukowego tej publikacji.

Jak pisze wydawca: opracowanie zawiera alfabetycznie ułożony zbiór istotnych dla funkcjonowania mediów terminów, opatrzonych krótkimi zwykle komentarzami wyjaśniającymi. Ich lektura dowodnie pokazuje, jak skomplikowany jest proces komunikowania, z jak wielu technologii korzysta, jakie są powiązania pomiędzy filozofią, etyką, psychologią a przekazem medialnym. Praca będzie użyteczna zarówno dla badaczy, studentów kierunków społecznych i humanistycznych, jak i dla osób zainteresowanych światem mediów.

Publikację zrealizowano w ramach projektu z ministerialnego programu Nauka dla Społeczeństwa, dlatego jego wersja elektroniczna jest dostępna bezpłatnie online – TOM 1 (A-L) oraz TOM 2 (M-Z).

Wersja drukowana dostępna jest w sprzedaży.