Kolejne spotkanie z cyklu pt. „Rektorska kawa z Absolwentem” odbyło się z Michałem Duplagą, absolwentem dwóch kierunków – Grafika komputerowa i produkcja multimedialna oraz Zarządzanie. Celem comiesięcznych spotkań absolwentów WSIiZ z Władzami Rektorskimi jest podtrzymywanie więzi, współpraca w wielu wspólnych obszarach, tj. loże biznesu, warsztaty dla studentów, praktyki studenckie, projekty oraz współprace biznesowe, a także rozwijanie działalności Klubu Absolwenta.

Aktualnie Michał Duplaga reprezentuje dwa przedsiębiorstwa: ENEBariery Sp. z o.o. oraz Maszynoznawcy. Jak mówił na spotkaniu z Rektorem WSIiZ, dr hab. Andrzejem Rozmusem, prof. WSIiZ oraz Prorektorką WSIiZ ds. Nauczania, dr Barbarą Przywarą: W ENEBariery, jako członek zarządu i dyrektor handlowy, zajmuję się strategią marketingową i handlową, zarządzaniem zespołem i budżetem, a także współpracą międzydziałową. Nasza firma specjalizuje się w dostarczaniu barier energochłonnych dla przemysłu, głównie dla dużych przedsiębiorstw produkcyjnych i hal magazynowych. Duży nacisk kładziemy na rozwój i innowacje produktowe, negocjacje oraz budowanie relacji z klientami – mówi Michał Duplaga.

Jako właściciel firmy Maszynoznawcy, Michał Duplaga skupia się na strategicznym kierowaniu przedsiębiorstwem, dystrybucji i sprzedaży specjalistycznego sprzętu. Dostarczamy zaawansowane rozwiązania w dziedzinie robotyki przemysłowej i automatyzacji. Przeprowadzam również audyty technologiczne w przedsiębiorstwach, identyfikując obszary do optymalizacji i modernizacji procesów produkcyjnych. Kluczowe jest dla mnie budowanie i utrzymanie strategicznych relacji biznesowych oraz zarządzanie zespołem specjalistów – dodaje absolwent.

Ścieżka edukacyjna Michała Duplagi rozpoczęła się od licencjatu na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna. Moja praca dyplomowa dotyczyła „Tworzenia i kreowania marki na rynku podkarpackim”, ze specjalnością w multimedialnej przestrzeni rozrywkowej. Następnie Michał Duplaga uzyskał tytuł magistra na kierunku Zarządzanie, specjalizując się w zarządzaniu przedsiębiorstwem i instytucją publiczną. Moja praca magisterska skupiała się na „Automatyzacji procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie jako kluczowym elemencie rozwoju organizacji” – mówi Michał Duplaga.

I dodaje: Studia wspominam bardzo pozytywnie. Cenię sobie kontakty, które nawiązałem zarówno wśród studentów, jak i wykładowców. Poznane na studiach przedmioty okazały się niezwykle przydatne w mojej obecnej działalności zawodowej. Dodatkowo, dwukrotnie pełniłem funkcję starosty roku, co było dla mnie cennym doświadczeniem. Studia we WSIiZ miały kluczowe znaczenie dla mojego rozwoju zawodowego. Poznałem tam nie tylko teorię, ale też praktyczne aspekty zarządzania i automatyzacji, które teraz wykorzystuję na co dzień w prowadzeniu moich firm. Wartość tych studiów nie ogranicza się tylko do wiedzy akademickiej, ale również do zdobytych umiejętności interpersonalnych i sieci kontaktów biznesowych, które okazały się nieocenione w mojej karierze zawodowej.